Цена IFM

5 страница

Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, вляющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб
EC0404 R360/DisplayXL/FittingPanel A 815,36   EVC134 VDOAH040MSS0020H04STGH040MSS C 3763,2   EVC451 VDOAF030MSS00,9H03STGF030MSS F 1487,36
EC0405 R360/BasicDisplay/RAM-Set A 5841,92   EVC135 VDOAH043MSS0010H04STGH040MSS A 3001,6   EVC452 VDOGH030MSS0001H03STAF030MSS F 1505,28
EC0406 R360/BasicDisplayXL/RAM-Set A 5967,36   EVC136 VDOAH043MSS0015H04STGH040MSS B 3592,96   EVC453 VDOGH030MSS01,5H03STAF030MSS F 1550,08
EC0407 R360/BasicDisplay/Carrier A 2016   EVC137 VDOAH043MSS0020H04STGH040MSS B 4166,4   EVC454 VDOGH030MSS0002H03STAF030MSS F 1594,88
EC0408 R360/BasicDisplay/CarrierXL A 2320,64   EVC138 VDOAH043MSS01,5H04STGH040MSS B 2007,04   EVC455 VDOGF040MSS0002H04STAF040MSS F 1666,56
EC0409 R360/BasicDisplay/BallB A 931,84   EVC139 ASTGH050MSS00,3H05 C 976,64   EVC456 VDOGF040MSS02,5H04STAF040MSS F 1720,32
EC0410 R360/BasicDisplay/ArmB_095 A 1756,16   EVC13A VDOAH040VAT0010H04STAH040VAT A 3297,28   EVC457 VDOGF040MSS0003H04STAF040MSS F 1783,04
EC0451 R360/Cable/2 Modules A 761,6   EVC140 VDOGH040MSS0003H04STAH040MSS B 1792   EVC458 VDOAH050MSS0002H05STAH050MSS F 2562,56
EC0452 R360/Cable/Display inboard A 1496,32   EVC141 ADOGF030MSS0002H03 A 1102,08   EVC460 VDOGF040MSS00,2H04STGF040MSS F 1460,48
EC0453 R360/Cable/DisplayModules A A 1827,84   EVC142 ADOGF030MSS0005H03 A 1299,2   EVC461 VDOGF030MSS0004H03STGF030MSS C 1863,68
EC0454 R360/Cable/Display 5m A 1568   EVC143 ADOGF030MSS0010H03 A 1603,84   EVC462 VDOAF030MSS0003H03STGF030MSS C 1729,28
EC0455 R360/Cable/DisplayModules B A 1962,24   EVC144 ADOAF030MSS0002H03 A 1102,08   EVC463 VDOAH030MSS0003H03STGF030MSS C 1729,28
EC0456 R360/Basic/Plug+Contact Set A 2670,08   EVC145 ADOAF030MSS0005H03 A 1299,2   EVC464 VDOGF040MSS15,5H04STGF040MSS F 3431,68
EC0457 R360/Basic/Contact Set A 1469,44   EVC146 ADOAF030MSS0010H03 A 1603,84   EVC465 ADOGF040MSS0004H04 A 1263,36
EC0458 R360/Cable/Display 10m A 1863,68   EVC147 ADOAF032MSS0002H03 A 1335,04   EVC466 VDOGH030MSS0010H03STGF030MSS C 2472,96
EC0459 R360/Basic/Contact/STD 0.2 A 24872,96   EVC148 ADOAF032MSS0005H03 A 1523,2   EVC467 VDOGF030MSS0010H03STGF030MSS C 2472,96
EC0460 R360/Basic/Housing/P-N1 C 11271,68   EVC149 ADOAF032MSS0010H03 A 1845,76   EVC468 ADOAH043MSS04,8H04 C 1514,24
EC0461 R360/Basic/Housing/N2 C 7607,04   EVC14A ADOAH040VAT0025H04/3G/2D A 3225,6   EVC469 ASTGF040MSS0005H04 F 1370,88
EC0462 R360/Basic/Housing/A,B,C C 21163,52   EVC150 ADOGF040MSS0002H04 A 1155,84   EVC470 ASTGF040MSS0010H04 F 1675,52
EC0463 R360/Basic/Housing/D,E,F C 14685,44   EVC151 ADOGF040MSS0005H04 A 1361,92   EVC471 ADOGH040MSS0001H04 C 1048,32
EC0464 R360/Basic/Housing+Contact A 3171,84   EVC152 ADOGF040MSS0010H04 A 1675,52   EVC472 VDOGF030MSS03,5H03STGF030MSS F 1827,84
EC0465 R360/Basic/Contact Set 2 A 430,08   EVC153 ADOAF040MSS0002H04 A 1155,84   EVC473 VDOGF030MSS04,5H03STGF030MSS F 1953,28
EC0466 R360/Basic/Relay+Fuse/12V A 4166,4   EVC154 ADOAF040MSS0005H04 A 1361,92   EVC474 VDOAF030MSS01,5H03STGF030MSS F 1594,88
EC0467 R360/Basic/Relay+Fuse/24V A 4524,8   EVC155 ADOAF040MSS0010H04 A 1675,52   EVC475 VDOAF030MSS02,5H03STGF030MSS F 1702,4
EC0468 R360/Basic/Contact/STD 0.5 N 37560,32   EVC156 ADOGH040MSS0005H04 F 1299,2   EVC476 VDOAF030MSS03,5H03STGF030MSS F 1827,84
EC0469 R360/Basic/Contact/STD 1.0 A 29388,8   EVC157 ADOAH040MSS0005H04 F 1299,2   EVC477 VDOAF030MSS0004H03STGF030MSS F 1863,68
EC0470 R360/Basic/Contact/PWR 1.25 A 51260,16   EVC158 ADOAH040MSS01,1H04 C 1048,32   EVC478 VDOAF030MSS04,5H03STGF030MSS F 1953,28
EC0701 ecomatConnection Set Code-A A 2338,56   EVC159 ASTGH040MSS01,5H04 B 940,8   EVC479 ASTAH050MSS0005H05 F 1514,24
EC0702 ecomatConnection Set Code-B A 2750,72   EVC15A ADOAH040VAT0040H04/3G/2D A 4354,56   EVC480 ASTGF030MSS0005H03 F 1299,2
EC0703 ecomatConnection/Code-A,50p N 69216   EVC160 VDOGH040MSS0030H04STGH040MSS C 4874,24   EVC481 ADOAH040MSS00,5H04 Z 806,4
EC0704 ecomatConnection/Code-B,50p N 95755,52   EVC161 ADOGH020MSS0002H02 A 913,92   EVC482 ADOGF030MSS0002H03 F 1102,08
EC0705 ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m N 5555,2   EVC162 ADOGH020MSS0005H02 A 1272,32   EVC483 ADOGF030MSS0005H03 F 1299,2
EC0710 ecomatCable/58p/2.5m/Code-A N 7768,32   EVC163 ADOGH020MSS0010H02 A 1953,28   EVC484 ADOAF032MSS0002H03 F 1335,04
EC0711 ecomatCable/81p/2.5m/Code-A A 8951,04   EVC164 ADOAH020MSS0002H02 A 913,92   EVC485 ADOAF032MSS0005H03 F 1523,2
EC0720 ecomatCable/47p/2.5m/Code-B N 8207,36   EVC165 ADOAH020MSS0005H02 A 1272,32   EVC486 ADOGH040MSS0002H04 F 1102,08
EC0721 ecomatCable/73p/2.5m/Code-B A 9282,56   EVC166 ADOAH020MSS0010H02 A 1953,28   EVC487 ADOGH040MSS0005H04 F 1299,2
EC1021 R360/SD-Card/2 GB F 3539,2   EVC167 VDOAH040MSS01,5H04STAH040MSS B 1594,88   EVC488 ADOAH043MSS0002H04 F 1335,04
EC1410 R360/PDM360/MOUNTING BALL C A 1953,28   EVC168 VDOAH040MSS02,5H04STAH040MSS C 1675,52   EVC489 ADOAH043MSS0005H04 F 1523,2
EC1411 R360/PDM360/ARM SHORT A 3091,2   EVC169 VDOAH040MSS03,5H04STAH040MSS C 1747,2   EVC490 ADOGH040MSS0002H04 C 1102,08
EC1412 R360/PDM360/ARM STANDARD A 3261,44   EVC16A ASTAH040VAT0005H04/3G/2D A 1568   EVC491 ADOGH040MSS0005H04 C 1299,2
EC1413 R360/PDM360/ARM LONG A 4148,48   EVC170 VDOAH040MSS0004H04STAH040MSS C 1845,76   EVC492 ADOAH050MSA0005H05 A 1523,2
EC1414 R360/PDM/RAM-SET 1 A 6702,08   EVC171 VDOAH040MSS01,3H04STGH040MSS F 1585,92   EVC493 VDOGH030MSS0010H03STGH030MSS C 2401,28
EC1450 R360/PDM/PANEL SEAL A 331,52   EVC172 ASTAH040MSS0020H04 B 2634,24   EVC494 VDOGH030MSS0015H03STGH030MSS C 2885,12
EC1451 R360/PDM360/PANEL SEAL A 376,32   EVC173 VDOGH030MSS01,6H03STGH030MSS D 1541,12   EVC495 ASTGH030MSS0005H03 C 1209,6
EC1452 R360/PDM/SNAP IN SET A 618,24   EVC174 VDOGH030MSS01,8H03STGH030MSS F 1559,04   EVC496 YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS B 2150,4
EC1453 R360/PDM360/FIXING SET A 1191,68   EVC175 VDOGH040MSS0020H04STAH040MSS F 3763,2   EVC497 ADOGF030MSS0003H03 B 1164,8
EC1515 R360/PLUG/LOWER PART/240PIE C 145331,2   EVC176 VDOAH040MSS02,5H04STGH040MSS C 1693,44   EVC498 ADOAF030MSS0003H03 B 1164,8
EC1516 R360/PLUG/UPPER PART/240PIE C 33223,68   EVC177 ASTGH040MSS0020H04 C 2616,32   EVC499 ADOGH050MSS0001H05 C 1075,2
EC1520 R360/CabinetCable/6 pins A 555,52   EVC179 ADOAH043MSS0005H04 D 2293,76   EVC500 ADOGF040MSS0045H04 B 3745,28
EC1521 R360/CabinetCable/10 pins A 779,52   EVC17A ASTAH040VAT0010H04/3G/2D A 1863,68   EVC501 ADOGF030MSS0020H03 B 2240
EC1522 R360/CabinetCable/14 pins A 1245,44   EVC181 VDOGH020MSS0002H02STGH020MSS F 1576,96   EVC502 ADOGF030MSS0045H03 B 3745,28
EC1523 R360/CabinetCable/18 pins A 1335,04   EVC182 VDOAH020MSS0002H02STGH020MSS F 1576,96   EVC503 YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS B 3557,12
EC1524 R360/CabinetCable 18/8 pins A 887,04   EVC183 ASTGH020MSS0002H02 F 1048,32   EVC504 YDOAH032MSS0003H03STGH040MSS B 4659,2
EC1533 R360/CabinetCable/18p/2,5m A 1899,52   EVC184 ASTGH040MSS00,5H04 A 833,28   EVC505 YDOAH032MSSXXXXH03STGH040MSS B 5788,16
EC2013 R360/PLUG A 2472,96   EVC185 ASTAH040MSS0015H04 B 2007,04   EVC506 Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M B 15196,16
EC2015 R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC F 6263,04   EVC186 ADOAH040MSS02,5H04 C 1128,96   EVC507 Multicable 1 x Y-Jumper M12 B 14479,36
EC2016 R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC A 6289,92   EVC187 ADOAH040MSS03,5H04 A 1209,6   EVC508 YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS B 3601,92
EC2017 R360/PLUG/6PIN A 430,08   EVC188 VDOGH050MSS0003H05STGH050MSS B 2419,2   EVC509 YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS B 4130,56
EC2019 R360/INCLINOMETER/0-10V A 16567,04   EVC189 VDOGH050MSS0010H05STGH050MSS C 3243,52   EVC510 YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS B 2105,6
EC2020 R360/TDM/CABLE/2M Z 1845,76   EVC190 VDOGH050MSS0015H05STGH050MSS C 3834,88   EVC511 VDOGH40MSS0003H04STAH040MSS B 1792
EC2025 R360/DC/DC-CONVERTER/10V A 8261,12   EVC191 VDOGH050MSS0025H05STGH050MSS F 4981,76   EVC512 VDOAH40MSS0003H04STGH040MSS B 1792
EC2032 R360/TESTING DEVICE/MODULE F A 6630,4   EVC192 VDOAH050MSS0003H05STGH050MSS C 2419,2   EVC513 ADOGF040MSS0030H04 B 2768,64
EC2034 R360/CABLE/CAN/2M C 1639,68   EVC193 VDOAH050MSS0010H05STGH050MSS C 3243,52   EVC514 ASTAH050MSS0010H05 B 2007,04
EC2036 R360/CAN-ANALYSER A 98031,36   EVC194 VDOAH050MSS0015H05STGH050MSS F 3834,88   EVC515 YDOAH032MSS0004H03STGH040MSS B 5241,6
EC2045 R360/INCLINOMETER/0,5-4,5 A 16567,04   EVC195 VDOAH050MSS0025H05STGH050MSS F 4981,76   EVC516 VDOGH030MSS0015H03STGF030MSS B 2929,92
EC2046 R360/CABLE/2,5M A 9533,44   EVC196 ADOGH050MSS0001H05 B 1066,24   EVC517 YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS B 2383,36
EC2048 R360/SOCKET-SET C 2947,84   EVC197 ADOGH050MSS0015H05 C 2007,04   EVC518 VDOGF030MSS0015H03STGF030MSS F 2974,72
EC2049 R360/CURRENT-CONTROL-PCB A 5653,76   EVC198 ADOGH050MSS0020H05 B 2562,56   EVC519 YDOAH040MSS0001H04STGH040MSS B 2383,36
EC2050 R360/CABLE/CAN-ADAPTER F 5035,52   EVC199 ADOGH050MSS0025H05 C 3109,12   EVC520 VDOGH040MSS0012H04STGH040MSS B 2903,04
EC2052 R360/CABLE/PUR/1.2m C 7490,56   EVC200 VDOGH050MSS00,5H05STGH050MSS F 2132,48   EVC521 VDOAH043MSS0012H04STGH040MSS B 3306,24
EC2053 R360/I/O-MODUL/PLUG-SET A 1370,88   EVC201 VDOGH050MSS0020H05STGH050MSS F 4462,08   EVC522 YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS B 3368,96
EC2055 R360/asc/CUSTOMER-SPECIFIC F 22247,68   EVC202 VDOGH050MSS0030H05STGH050MSS D 5662,72   EVC523 YDOAH032MSS0008H03STGH040MSS B 3171,84
EC2056 R360/PLUG/DANFOSS PWM-VALVE A 3422,72   EVC203 VDOGH050MSS0035H05STGH050MSS F 6263,04   EVC524 ADOAH050MSS00,6H05 B 1021,44
EC2058 R360/CABLE/CANmem-PC F 4112,64   EVC204 VDOGH050MSS0040H05STGH050MSS F 6881,28   EVC525 ADOAH043MSS0015H04 B 2275,84
EC2059 R360/POWER SUPPLY A 5241,6   EVC205 VDOAH050MSS00,8H05STGH050MSS F 2159,36   EVC526 ADOGH040MSS0002C04 A 1128,96
EC2060 R360/INCLINOMETER/4-20mA A 17498,88   EVC206 VDOGH050MSS0003H05STAH050MSS F 2419,2   EVC527 ADOGH040MSS0005C04 A 1406,72
EC2061 R360/INCLINATION SWITCH A 4704   EVC207 ADOGH040MSS05,8H04 C 1388,8   EVC528 ADOGH040MSS0010C04 A 1827,84
EC2062 R360/ADAPTER/M12/-SUPERSEAL A 4309,76   EVC208 ADOGH040MSS07,6H04 C 1478,4   EVC529 ADOAH040MSS0002C04 A 1128,96
EC2063 R360/CABLE/PROGRAMMING F 1496,32   EVC209 ADOAH040MSS2,05H04 A 1075,2   EVC530 ADOAH040MSS0005C04 A 1406,72
EC2071 R360/CANview/USB Z 43581,44   EVC210 VDOAF040MSS00,3H03STGH030MSS A 1442,56   EVC531 ADOAH040MSS0010C04 A 1827,84
EC2074 R360/STARTER-SET/SMART A 48061,44   EVC211 VDOAF040MSS00,6H03STGH030MSS A 1487,36   EVC532 ADOGH050MSS0002C05 A 1209,6
EC2075 R360/Cabinet/PLUG-SET A 2481,92   EVC212 VDOAF040MSS0001H03STGH030MSS A 1550,08   EVC533 ADOGH050MSS0005C05 A 1594,88
EC2076 R360/PROGRAMMING ADAPTER A 1299,2   EVC213 VDOAF040MSS0002H03STGH030MSS A 1657,6   EVC534 ADOGH050MSS0010C05 A 2222,08
EC2077 PDM360/screenCABLE/2m A 9587,2   EVC214 VDOAF040MSS0005H03STGH030MSS A 2042,88   EVC535 ADOAH050MSS0002C05 A 1209,6
EC2080 R360/PDM360/CROSS-CABLE A 1120   EVC215 VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS A 1442,56   EVC536 ADOAH050MSS0005C05 A 1576,96
EC2081 PDM360/CABLE/screw/2m A 9587,2   EVC216 VDOGF030MSS00,6H03STGH030MSS A 1487,36   EVC537 ADOAH050MSS0010C05 A 2222,08
EC2082 R360/INCLINOMETER/4-20mA/II A 17498,88   EVC217 VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS A 1550,08   EVC538 ADOGH040MSS0002K04 A 1379,84
EC2083 R360/PDM360/MOUNTING BASE 2 A 9936,64   EVC218 VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS A 1657,6   EVC539 ADOGH040MSS0005K04 A 1657,6
EC2084 R360/CABLE/1,2M/SEALED A 7481,6   EVC219 VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS A 2042,88   EVC540 ADOGH040MSS0010K04 A 2060,8
EC2086 R360/CABLE/1,2M A 5062,4   EVC220 VDOGF040MSS00,3H03STGH030MSS A 1442,56   EVC541 ADOAH040MSS0002K04 A 1379,84
EC2087 R360/CANview/Profibus DP C 81822,72   EVC221 VDOGF040MSS00,6H03STGH030MSS A 1487,36   EVC542 ADOAH040MSS0005K04 A 1657,6
EC2088 R360/DANFOSS PVEH-F/M12 A 4175,36   EVC222 VDOGF040MSS0001H03STGH030MSS A 1550,08   EVC543 ADOAH040MSS0010K04 A 2096,64
EC2089 R360/PLUG-SET/CABINET 32I/O A 2248,96   EVC223 VDOGF040MSS0002H03STGH030MSS A 1657,6   EVC544 ADOGH050MSS0002K05 A 1478,4
EC2090 R360/PLUG-SET/CABINET 16BIT A 2777,6   EVC224 VDOGF040MSS0005H03STGH030MSS A 2042,88   EVC545 ADOGH050MSS0005K05 A 1818,88
EC2091 R360/CABLE/PROG/CABINET 16B A 4462,08   EVC225 VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS A 1854,72   EVC546 ADOGH050MSS0010K05 A 2455,04
EC2092 R360/CANremote/ANTENNA/GSM A 5501,44   EVC226 VDOAF032MSS00,6H03STGH030MSS A 1881,6   EVC547 ADOAH050MSS0002K05 A 1451,52
EC2093 R360/CANremote/ANTENNA/GPS A 7105,28   EVC227 VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS A 1917,44   EVC548 ADOAH050MSS0005K05 A 1818,88
EC2095 R360/Ethernet-Switch/5-Port A 50005,76   EVC228 VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS A 2069,76   EVC549 ADOAH050MSS0010K05 A 2455,04
EC2096 R360/CABLE/ACCESS/CR0032 A 15482,88   EVC229 VDOAF032MSS0005H03STGH030MSS A 2446,08   EVC550 ASTGH050MSS0003H05 B 1281,28
EC2097 R360/CABLE/2,5M/SEALED A 11630,08   EVC230 VDOAF030MSS00,3H03STGH030MSS A 1442,56   EVC551 ADOGH040MSS0002H04 C 1146,88
EC2098 R360/PROTECTIVE CAP M12 10p A 412,16   EVC231 VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS A 1487,36   EVC552 ADOGF040MSS0002H04 B 1191,68
EC2099 R360/Cable/PDM_NG-USB A 4408,32   EVC232 VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS A 1550,08   EVC553 ADOGF040MSS0005H04 B 1388,8
EC2100 R360/CAN BusTester F 123226,88   EVC233 VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS A 1657,6   EVC554 ADOAF040MSS0002H04 B 1191,68
EC2110 R360/PDM_NG/Mounting Set A 3001,6   EVC234 VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS A 2042,88   EVC555 ADOAF040MSS0005H04 B 1361,92
EC2112 R360/CAN-Interface/CANFox A 15420,16   EVC235 VDOAF040MSS00,3H04STGH040MSS A 1505,28   EVC556 ASTGH040MSS0001H04 B 1048,32
EC2113 R360/CABLE/CAN-RS232-CANFox A 2992,64   EVC236 VDOAF040MSS00,6H04STGH040MSS A 1532,16   EVC557 ASTGH030MSS0010H03 B 1872,64
EC2114 R360/CABLE/CANfox-Basic A 7777,28   EVC237 VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS A 1594,88   EVC558 ASTGH030MSS0015H03 B 2275,84
EC2115 R360/PDM NG/Sealing Set 5 p A 4775,68   EVC238 VDOAF040MSS0002H04STGH040MSS A 1711,36   EVC559 VDOAF040MSS00,2H04STAF040MSS B 1460,48
EC2116 R360/CANremote/ANTENNA/DUAL A 8825,6   EVC239 VDOAF040MSS0005H04STGH040MSS A 2087,68   EVC560 VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS B 1496,32
EC2117 R360/PDM360 NG 12"/Fitting A 2347,52   EVC240 VDOGF040MSS00,3H04STGH040MSS A 1505,28   EVC561 ADOGH050MSS0030C05 C 6155,52
EC2118 R360/CANwireless/ANTENNA A 4345,6   EVC241 VDOGF040MSS00,6H04STGH040MSS A 1532,16   EVC562 ADOGH050MSS0050C05 B 10277,12
EC9201 R360/INCLINOMETER/0,5V-4,5V F 17498,88   EVC242 VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS A 1594,88   EVC563 ADOAH050MSS0015K05 A 3162,88
EC9202 R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT F 4704   EVC243 VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS A 1711,36   EVC564 VDOAH040MSS00,8H04DOAH040MSS B 1523,2
EC9203 R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT D 4704   EVC244 VDOGF040MSS0005H04STGH040MSS A 2087,68   EVC565 ADOAH040MSS0005H04 B 1299,2
EC9204 R360/INCLINATION SWITCH/3.5M Z 4560,64   EVC245 VDOAH030MSS00,3H03STGF030MSS A 1442,56   EVC566 VDOGH030MSS00,5H03STGH030MSS B 1406,72
EC9206 R360/Basic/Cable/A,B,C A 564,48   EVC246 VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS A 1487,36   EVC567 VDOGH040MSS00,4H04STGH040MSS C 1460,48
EC9207 R360/Basic/Cable/D,E,F A 555,52   EVC247 VDOAH030MSS0001H03STGF030MSS A 1550,08   EVC568 VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS B 1487,36
EC9208 R360/Basic/Cable/P-N1 A 806,4   EVC248 VDOAH030MSS0002H03STGF030MSS A 1657,6   EVC569 VDOGH040MSS00,8H04STGH040MSS B 1514,24
EC9209 R360/Basic/Cable/N2 A 734,72   EVC249 VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS A 2042,88   EVC570 VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS B 1550,08
EG0161 FLANGE + FITTING FOR PFxx6xx Z 7624,96   EVC250 VDOAH032MSS00,3H03STGF030MSS A 1854,72   EVC571 VDOGH040MSS01,2H04STGH040MSS B 1568
EM0003 DISTRG 15 L/MIN G 3/4 Z 887,04   EVC251 VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS A 1881,6   EVC572 VDOGH040MSS01,5H04STGH040MSS B 1594,88
EM0008 SPACER RING 25 L/MIN SBX334 B 887,04   EVC252 VDOAH032MSS0001H03STGF030MSS A 1917,44   EVC573 VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS B 1657,6
EM0009 SPACER RING 30 L/MIN SBX334 B 887,04   EVC253 VDOAH032MSS0002H03STGF030MSS A 2069,76   EVC574 VDOGH040MSS02,5H04STGH040MSS B 1774,08
EM0010 SPACER RING 40 L/MIN SBX334 B 887,04   EVC254 VDOAH032MSS0005H03STGF030MSS A 2446,08   EVC575 VDOGH040MSS0003H04STGH040MSS B 1756,16
ENC01A ADOGH040MSN0002H04/1G/1D A 1075,2   EVC255 VDOGH030MSS00,3H03STGF030MSS A 1442,56   EVC576 VDOGH040MSS03,5H04STGH040MSS B 1827,84
ENC02A ADOGH040MSN0005H04/1G/1D A 1487,36   EVC256 VDOGH030MSS00,6H03STGF030MSS A 1487,36   EVC577 VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS B 1881,6
ENC03A ADOGH040MSN0010H04/1G/1D A 2275,84   EVC257 VDOGH030MSS0001H03STGF030MSS A 1550,08   EVC578 VDOAH040MSS00,6H04STGH040MSS B 1379,84
ENC04A ADOAH040MSN0002H04/1G/1D A 1075,2   EVC258 VDOGH030MSS0002H03STGF030MSS A 1657,6   EVC579 VDOAH040MSS00,8H04STGH040MSS B 1406,72
ENC05A ADOAH040MSN0005H04/1G/1D A 1487,36   EVC259 VDOGH030MSS0005H03STGF030MSS A 2042,88   EVC580 VDOAH040MSS0001H04STGH040MSS B 1424,64
ENC06A ADOAH040MSN0010H04/1G/1D A 2275,84   EVC260 VDOAF040MSS00,3H03STGF030MSS A 1505,28   EVC581 VDOAH040MSS01,2H04STGH040MSS B 1460,48
ENC07A ADOGH050MSN0002H05/1G/1D A 1218,56   EVC261 VDOAF040MSS00,6H03STGF030MSS A 1532,16   EVC582 VDOAH040MSS00,5H04STGH040MSS B 1523,2
ENC08A ADOGH050MSN0005H05/1G/1D A 1603,84   EVC262 VDOAF040MSS0001H03STGF030MSS A 1594,88   EVC583 VDOAH040MSS0002H04STGH040MSS B 1559,04
ENC09A ADOGH050MSN0010H05/1G/1D A 2311,68   EVC263 VDOAF040MSS0002H03STGF030MSS A 1711,36   EVC584 VDOAH040MSS02,7H04STGH040MSS B 1666,56
ENC10A ADOAH050MSN0002H05/1G/1D A 1218,56   EVC264 VDOAF040MSS0005H03STGF030MSS A 2087,68   EVC585 VDOAH040MSS0003H04STGH040MSS B 1792
ENC11A ADOAH050MSN0005H05/1G/1D A 1603,84   EVC265 VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS A 1442,56   EVC586 VDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS B 2078,72
ENC12A ADOAH050MSN0010H05/1G/1D A 2311,68   EVC266 VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS A 1487,36   EVC587 VDOGH050MSS00,6H05STGH050MSS B 2141,44
ENC13A ADOAH050MSN0025H05/1G/1D A 4963,84   EVC267 VDOGF030MSS0001H03STGF030MSS A 1550,08   EVC588 VDOGH050MSS00,8H05STGH050MSS B 2168,32
ENC14A ADOAH050MSN0050H05/1G/1D A 9291,52   EVC268 VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS A 1657,6   EVC589 VDOGH050MSS0001H05STGH050MSS B 2177,28
ENC15A ADOAH050MSN0060H05/1G/1D F 10411,52   EVC269 VDOGF030MSS0005H03STGF030MSS A 2042,88   EVC590 VDOGH050MSS01,5H05STGH050MSS B 2240
ENC16A ADOGH050MSN0050H05/1G/1D B 9291,52   EVC270 VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS A 1442,56   EVC591 ADOGH050MSS0060C05 B 12311,04
ES001S AN- UND ABFAHRTSPAUSCHALE X 17920   EVC271 VDOGF040MSS00,6H03STGF030MSS A 1487,36   EVC592 YDOGH040MSS00,2H04STGH050MSS B 2105,6
ES002S ÜBERNACHTUNGSPAUSCHALE PRO TAG X 11827,2   EVC272 VDOGF040MSS0001H03STGF030MSS A 1550,08   EVC593 ASTAH030MSS0005H03 B 1209,6
ES003S NACHLAUFZEITMESSUNG X 7884,8   EVC273 VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS A 1657,6   EVC594 ASTAH030MSS0010H03 B 1872,64
ES004S ERSTINSPEKTION-SLV MIT NACHLAUFMESSUNG X 12992   EVC274 VDOGF040MSS0005H03STGF030MSS A 2042,88   EVC595 ASTAH030MSS0015H03 B 2275,84
ES005S FOLGEINSPEKTION-SLV MIT NACHLAUFMESSUNG X 11200   EVC275 VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS A 1442,56   EVC596 ASTAH030MSS0020H03 B 2670,08
ES006S ERSTINSPEKTION-SLS MIT NACHLAUFMESSUNG X 16934,4   EVC276 VDOAF030MSS00,6H03STGF030MSS A 1487,36   EVC597 ADOAH040MSS0020C04 B 3109,12
ES007S FOLGEINSPEKTION-SLS MIT NACHLAUFMESSUNG X 16038,4   EVC277 VDOAF030MSS0001H03STGF030MSS A 1550,08   EVC598 VDOAH050MSS00,3H05STAH050MSS B 2078,72
ES008S ERSTINSPEKTION-SLV OHNE NACHLAUFMESSUNG X 8780,8   EVC278 VDOAF030MSS0002H03STGF030MSS A 1657,6   EVC599 ADOGH050MSS0,23H05 C 913,92
ES009S FOLGEINSPEKTION-SLV OHNE NACHLAUFMESSUNG X 7884,8   EVC279 VDOAF030MSS0005H03STGF030MSS A 2042,88   EVC600 ASTGH050MSS0,23H05 F 913,92
ES010S ERSTINSPEKTION-SLS OHNE NACHLAUFMESSUNG X 13619,2   EVC27A ADOAH040VAT0020H04/3G/2D F 2150,4   EVC601 ADOGH040MSS00,7H04 C 1030,4
ES011S FOLGEINSPEKTION-SLS OHNE NACHLAUFMESSUNG X 12723,2   EVC280 VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS A 1854,72   EVC602 ASTGH040MSS02,7H04 D 1227,52
EVC001 ADOGH040MSS0002H04 A 1102,08   EVC281 VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS A 1881,6   EVC603 ASTGH040MSS04,2H04 D 1783,04
EVC002 ADOGH040MSS0005H04 A 1299,2   EVC282 VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS A 1917,44   EVC604 ADOAH040MSS0010C04 B 1827,84
EVC003 ADOGH040MSS0010H04 A 1603,84   EVC283 VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS A 2069,76   EVC605 ADOAH050MSS0005C05 F 1594,88
EVC004 ADOAH040MSS0002H04 A 1102,08   EVC284 VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS A 2446,08   EVC606 ADOAH050MSS0010C05 F 2266,88
EVC005 ADOAH040MSS0005H04 A 1299,2   EVC285 VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS A 1505,28   EVC607 YDOAF032MSS00,3H03STGH040MSS B 3503,36
EVC006 ADOAH040MSS0010H04 A 1603,84   EVC286 VDOAH040MSS00,6H04STGF040MSS A 1532,16   EVC608 VDOAH043MSS03,5H04STGH040MSS B 2177,28
EVC007 ADOAH043MSS0002H04 A 1335,04   EVC287 VDOAH040MSS0001H04STGF040MSS A 1594,88   EVC609 VDOAH043MSS0008H04STGH040MSS B 2741,76
EVC008 ADOAH043MSS0005H04 A 1523,2   EVC288 VDOAH040MSS0002H04STGF040MSS A 1711,36   EVC610 VDOAH043MSS07,5H04STGH040MSS B 2670,08
EVC009 ADOAH043MSS0010H04 A 1845,76   EVC289 VDOAH040MSS0005H04STGF040MSS A 2087,68   EVC611 ADOAH040MSS0,33H04 F 985,6
EVC010 VDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS A 1442,56   EVC290 VDOAH043MSS00,3H04STGF040MSS A 1899,52   EVC612 VDOGF030MSS0004H03STAH030MSS B 1908,48
EVC011 VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS A 1487,36   EVC291 VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS A 1935,36   EVC613 VDOAH40MSS00,6H04STGH040MSS B 1487,36
EVC012 VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS A 1550,08   EVC292 VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS A 1971,2   EVC614 YDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS B 2213,12
EVC013 VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS A 1657,6   EVC293 VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS A 2141,44   EVC615 ADOAH042MSS0002H03 B 1102,08
EVC014 VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS A 2042,88   EVC294 VDOAH043MSS0005H04STGF040MSS A 2490,88   EVC616 ADOAH042MSS0005H03 B 1747,2
EVC015 VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS A 1344   EVC295 VDOGH040MSS00,3H04STGF040MSS A 1505,28   EVC617 VDOAH040MSS0003H04STAH040MSS B 1711,36
EVC016 VDOAH040MSS00,6H04STGH040MSS A 1379,84   EVC296 VDOGH040MSS00,6H04STGF040MSS A 1532,16   EVC618 YDOAH040MSS0002H04STGH040MSS B 2472,96
EVC017 VDOAH040MSS0001H04STGH040MSS A 1424,64   EVC297 VDOGH040MSS0001H04STGF040MSS A 1594,88   EVC619 YDOAH040MSS0003H04STGH040MSS B 2580,48
EVC018 VDOAH040MSS0002H04STGH040MSS A 1559,04   EVC298 VDOGH040MSS0002H04STGF040MSS A 1711,36   EVC620 YDOAH040MSS0004H04STGH040MSS B 2679,04
EVC019 VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS A 1899,52   EVC299 VDOGH040MSS0005H04STGF040MSS A 2087,68   EVC621 YDOAH040MSS0005H04STGH040MSS B 2768,64
EVC01A ADOGH040VAT0002H04/3G/2D Z 1496,32   EVC29A ADOAH040VAT0050H04/3G/2D B 5134,08   EVC622 YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS B 2867,2
EVC01E Converter PNP-NPN C 1523,2   EVC300 VDOAF040MSS00,3H04STGF040MSS A 1505,28   EVC623 YDOAH032MSS0007H03STGH040MSS B 3261,44
EVC020 VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS A 1854,72   EVC301 VDOAF040MSS00,6H04STGF040MSS A 1532,16   EVC624 VDOGH040MSS01,7H04STGH040MSS F 1594,88
EVC021 VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS A 1881,6   EVC302 VDOAF040MSS0001H04STGF040MSS A 1594,88   EVC625 ADOAH043MSS0015H04 D 2275,84
EVC022 VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS A 1917,44   EVC303 VDOAF040MSS0002H04STGF040MSS A 1711,36   EVC626 ADOAH043MSS0005H04 D 1523,2
EVC023 VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS A 2069,76   EVC304 VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS A 2087,68   EVC627 ADOAH040MSS0010H04 D 1603,84
EVC024 VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS A 2446,08   EVC305 VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS A 1442,56   EVC628 ASTAH040MSS0003H04 C 1111,04
EVC025 VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS A 1460,48   EVC306 VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS A 1487,36   EVC629 ADOGH050MSS0020C05 C 4193,28
EVC026 VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS A 1505,28   EVC307 VDOGF030MSS0001H03STGF040MSS A 1550,08   EVC630 VDOGF030MSS0003H03STGH030MSS C 1765,12
EVC027 VDOGH040MSS0001H04STAH040MSS A 1559,04   EVC308 VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS A 1657,6   EVC631 VDOAF032MSS0003H03STGH030MSS C 2204,16
EVC028 VDOGH040MSS0002H04STAH040MSS A 1675,52   EVC309 VDOGF030MSS0005H03STGF040MSS A 2042,88   EVC632 VDOAF032MSS0007H03STGH030MSS C 2705,92
EVC029 VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS A 2051,84   EVC30A ADOAH040VAT0080H04/3G/2D B 8117,76   EVC633 ADOGH040MSS0005H04 C 1344
EVC02A ADOGH040VAT0005H04/3G/2D Z 1675,52   EVC310 VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS A 1505,28   EVC634 ASTAH040MSS0010H04 C 1872,64
EVC02E Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2 B 1523,2   EVC311 VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS A 1532,16   EVC635 ASTGH020MSS0010H02 C 1872,64
EVC030 VDOAH040MSS00,3H04STAH040MSS A 1379,84   EVC312 VDOGF040MSS0001H04STGF040MSS A 1594,88   EVC636 ADOGH040MSS0010H04 C 1603,84
EVC031 VDOAH040MSS00,6H04STAH040MSS A 1415,68   EVC313 VDOGF040MSS0002H04STGF040MSS A 1711,36   EVC637 ADOAH043MSS0010H04 C 1845,76
EVC032 VDOAH040MSS0001H04STAH040MSS A 1460,48   EVC314 VDOGF040MSS0005H04STGF040MSS A 2087,68   EVC638 ADOGF030MSS0010H03 C 1603,84
EVC033 VDOAH040MSS0002H04STAH040MSS A 1585,92   EVC315 VDOAF030MSS00,3H03STGF040MSS A 1442,56   EVC639 ADOAF032MSS0010H03 C 1845,76
EVC034 VDOAH040MSS0005H04STAH040MSS A 1953,28   EVC316 VDOAF030MSS00,6H03STGF040MSS A 1487,36   EVC640 ADOGF040MSS0010H04 C 1675,52
EVC035 VDOAH043MSS00,3H04STAH040MSS A 2383,36   EVC317 VDOAF030MSS0001H03STGF040MSS A 1550,08   EVC641 ADOAF040MSS0010H04 C 1675,52
EVC036 VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS A 2446,08   EVC318 VDOAF030MSS0002H03STGF040MSS A 1657,6   EVC642 YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS B 2096,64
EVC037 VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS A 2481,92   EVC319 VDOAF030MSS0005H03STGF040MSS A 2042,88   EVC643 ADOGF030MSS0014H03 B 2096,64
EVC038 VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS A 2598,4   EVC320 VDOGF030MSS0003H03STGF030MSS A 1765,12   EVC644 ADOGH046MSS0002H04 N 1236,48
EVC039 VDOAH043MSS0005H04STAH040MSS A 2983,68   EVC338 ADOGH040MSS0012H04 F 1881,6   EVC645 ADOGH046MSS0005H04 N 1415,68
EVC03A ADOGH040VAT0010H04/3G/2D Z 1818,88   EVC342 VDOGH040MSS0010H04STAH040MSS F 2302,72   EVC646 ADOGH046MSS0010H04 N 1711,36
EVC03E Converter PNP-NPN C 1496,32   EVC343 ASTGH050MSS0010H05 C 2007,04   EVC651 ADOAH040MSS0015C04 B 2248,96
EVC040 VDOGH030MSS00,3H03STGH030MSS A 1379,84   EVC344 ASTGF030MSS0002H03 B 1102,08   EVC652 ADOGH040MSS0001H04 C 1048,32
EVC041 VDOGH030MSS00,6H03STGH030MSS A 1415,68   EVC345 ASTAF030MSS0002H03 B 1102,08   EVC653 ADOGH040MSS0003H04 C 1164,8
EVC042 VDOGH030MSS0001H03STGH030MSS A 1460,48   EVC346 ASTGF040MSS0002H04 C 1155,84   EVC654 ADOGH040MSS0005H04 C 1272,32
EVC043 VDOGH030MSS0002H03STGH030MSS A 1585,92   EVC347 ASTAF040MSS0002H04 B 1155,84   EVC655 ADOGH040MSS0008H04 C 1227,52
EVC044 VDOGH030MSS0005H03STGH030MSS A 1953,28   EVC348 ADOGH040MSS0035H04 C 3395,84   EVC656 ADOGH040MSS0011H04 C 1352,96
EVC045 VDOAH030MSS00,3H03STGH030MSS A 1379,84   EVC349 ADOGH040MSS0003H04 F 1164,8   EVC657 ADOGH040MSS0015H04 C 2275,84
EVC046 VDOAH030MSS00,6H03STGH030MSS A 1415,68   EVC350 VDOGH040MSS01,5H04STGH040MSS A 1594,88   EVC658 ADOGF030MSS0008H03 C 1487,36
EVC047 VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS A 1460,48   EVC351 VDOGH050MSS0010H05STAH050MSS B 3243,52   EVC659 ADOGF030MSS0010H03 C 1603,84
EVC048 VDOAH030MSS0002H03STGH030MSS A 1585,92   EVC352 ADOGH040MSS0002H04 B 1155,84   EVC660 ADOGF030MSS0012H03 C 1747,2
EVC049 VDOAH030MSS0005H03STGH030MSS A 1953,28   EVC353 ADOGH040MSS0010H04 B 1675,52   EVC661 ADOGF030MSS0015H03 C 1917,44
EVC04A ADOAH040VAT0002H04/3G/2D A 1370,88   EVC354 ADOAH040MSS0010H04 B 1774,08   EVC662 ADOGF040MSS0004H04 C 1263,36
EVC04E Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2 C 1496,32   EVC355 ASTGH040MSS01,5H04 B 994,56   EVC663 ADOAH040MSS0010H04 C 1603,84
EVC050 VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS A 2266,88   EVC356 ASTGH040MSS0005H04 B 1326,08   EVC664 ADOAH040MSS0005H04 C 1299,2
EVC051 VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS A 2293,76   EVC357 VDOGH40MSS00,6H04STAH040MSS F 1415,68   EVC665 ADOAH040MSS0002H04 C 1102,08
EVC052 VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS A 2329,6   EVC358 VDOAH050MSS0007H05STGH050MSS B 2867,2   EVC666 ADOAH040MSS0003H04 C 1146,88
EVC053 VDOAH032MSS0002H03STGH030MSS A 2455,04   EVC359 ADOGH050MSS0002H05 F 1182,72   EVC667 ADOGH040MSS0015C04 C 2186,24
EVC054 VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS A 2831,36   EVC360 ADOGH050MSS0005H05 F 1487,36   EVC668 VDOGH040MSS0010H04STGH040MSS C 2544,64
EVC055 VDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS A 2078,72   EVC362 VDOGH050MSS0007H05STGH050MSS B 2867,2   EVC669 VDOAH043MSS0010H04STGH040MSS C 2929,92
EVC056 VDOGH050MSS00,6H05STGH050MSS A 2141,44   EVC363 VDOAH40MSS00,6H04STAH040MSS F 1415,68   EVC670 ADOAH040MSS0003C04 C 1191,68
EVC057 VDOGH050MSS0001H05STGH050MSS A 2177,28   EVC364 VDOGF030MSS00,3H03STAH030MSS A 1442,56   EVC671 ADOAH040MSS0005C04 C 1370,88
EVC058 VDOGH050MSS0002H05STGH050MSS A 2302,72   EVC365 VDOAF030MSS00,3H03STAH030MSS A 1442,56   EVC672 ADOAH040MSS0011C04 C 2329,6
EVC059 VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS A 2661,12   EVC366 VDOAF032MSS00,3H03STAH030MSS A 1854,72   EVC673 VDOGF040MSS0003H03STGF040MSS C 1792
EVC05A ADOAH040VAT0005H04/3G/2D A 1568   EVC367 VDOGF040MSS00,3H04STAH040MSS A 1505,28   EVC674 VDOGH034MSS00,3H03STAF030MSS N 1809,92
EVC060 VDOAH050MSS00,3H05STGH050MSS A 2078,72   EVC368 VDOAF040MSS00,3H04STAH040MSS A 1505,28   EVC675 VDOGH034MSS00,3H03STAH030MSS N 2213,12
EVC061 VDOAH050MSS00,6H05STGH050MSS A 2141,44   EVC369 VDOGF040MSS00,3H03STAH030MSS A 1442,56   EVC676 VDOGH034MSS00,3H03STGF030MSS N 1809,92
EVC062 VDOAH050MSS0001H05STGH050MSS A 2177,28   EVC370 VDOAF040MSS00,3H03STAH030MSS A 1442,56   EVC677 VDOGH034MSS00,3H03STGH030MSS N 2186,24
EVC063 VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS A 2302,72   EVC371 VDOGH030MSS00,3H03STAF030MSS A 1442,56   EVC678 VDOGH046MSS00,3H04STAF040MSS N 1809,92
EVC064 VDOAH050MSS0005H05STGH050MSS A 2661,12   EVC372 VDOAH030MSS00,3H03STAF030MSS A 1442,56   EVC679 VDOGH046MSS00,3H04STAH040MSS N 2213,12
EVC065 VDOGH050MSS00,3H05STAH050MSS A 2078,72   EVC373 VDOAH032MSS00,3H03STAF030MSS A 1854,72   EVC680 VDOGH046MSS00,3H04STGF040MSS N 1809,92
EVC066 VDOGH050MSS00,6H05STAH050MSS A 2141,44   EVC374 VDOGH040MSS00,3H04STAF040MSS A 1505,28   EVC681 VDOGH046MSS00,3H04STGH040MSS N 2213,12
EVC067 VDOGH050MSS0001H05STAH050MSS A 2177,28   EVC375 VDOAH040MSS00,3H04STAF040MSS A 1505,28   EVC682 YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS N 3512,32
EVC068 VDOGH050MSS0002H05STAH050MSS A 2302,72   EVC376 VDOAH043MSS00,3H04STAF040MSS A 1854,72   EVC683 ADOAH050MSA0010H05 N 1836,8
EVC069 VDOGH050MSS0005H05STAH050MSS A 2661,12   EVC377 VDOGH030MSS00,3H03STGF040MSS A 1442,56   EVC684 ASTGH040MSS00,3H04 C 904,96
EVC06A ADOAH040VAT0010H04/3G/2D A 1863,68   EVC378 VDOGH030MSS00,3H03STAF040MSS A 1442,56   EVC685 VDOGH050MSS0004H05STGH050MSS C 2490,88
EVC070 ADOGH050MSS0002H05 A 1182,72   EVC379 VDOAH030MSS00,3H03STGF040MSS A 1442,56   EVC686 ASTGH050MSS0,16H05 A 1155,84
EVC071 ADOGH050MSS0005H05 A 1487,36   EVC380 VDOAH030MSS00,3H03STAF040MSS A 1442,56   EVC687 VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS N 1550,08
EVC072 ADOGH050MSS0010H05 A 2007,04   EVC381 VDOAH032MSS00,3H03STGF040MSS A 1854,72   EVC688 VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS N 1657,6
EVC073 ADOAH050MSS0002H05 A 1182,72   EVC382 VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS A 1854,72   EVC689 VDOGH040MSS0003H04STGH040MSS N 1756,16
EVC074 ADOAH050MSS0005H05 A 1487,36   EVC383 VDOAF040MSS0003H03STGF030MSS B 1657,6   EVC690 VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS N 1881,6
EVC075 ADOAH050MSS0010H05 A 2007,04   EVC384 ASTGH040MSS0003H04 B 1128,96   EVC691 VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS N 2042,88
EVC076 ASTGH040MSS0002H04 A 967,68   EVC386 ADOGF040MSS0007H04 B 1496,32   EVC692 VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS N 2159,36
EVC077 ASTGH040MSS0005H04 A 1263,36   EVC387 ADOGF040MSS0015H04 B 1971,2   EVC693 YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS N 2087,68
EVC078 ASTGH040MSS0010H04 A 1872,64   EVC388 ADOGF040MSS0020H04 B 2293,76   EVC694 YDSGHDA0MSS0002HDASTGH030MSS N 2177,28
EVC079 ASTAH040MSS0002H04 A 967,68   EVC389 VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS B 1899,52   EVC695 YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS N 2455,04
EVC07A VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT A 2356,48   EVC390 VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS B 1935,36   EVC696 YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS N 2920,96
EVC080 ASTAH040MSS0005H04 A 1263,36   EVC391 VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS B 1971,2   EVC697 VDOGF040MSS03,5H03STGF030MSS N 1693,44
EVC081 ASTAH040MSS0010H04 A 1872,64   EVC392 VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS B 2141,44   EVC698 ADOAH040MSS0015K04 N 2517,76
EVC082 ADOGH040MSS0015H04 A 2275,84   EVC393 VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS B 2490,88   EVC699 VDOGF040MSS01,5H03STGF030MSS N 1568
EVC083 ADOGH040MSS0020H04 A 2634,24   EVC394 VDOAH043MSS0010H04STGH040MSS B 3064,32   EVC700 VDOGF040MSS02,5H03STGF030MSS N 1666,56
EVC084 ADOGH040MSS0025H04 A 2831,36   EVC395 ADOAH043MSS0002H04 F 1335,04   EVC701 ASTGF030MSS02,5H03 N 1137,92
EVC085 ADOGH040MSS0005H04 A 1370,88   EVC396 ADOGH040MSS0010H04 A 1720,32   EVC702 VDOGH040MSS00,3T04STGH030MSS C 1576,96
EVC086 ADOAH040MSS0015H04 A 2275,84   EVC397 ADOAH040MSS0010H04 A 1720,32   EVC703 VDOGF030MSS0008H03STGF030MSS B 2329,6
EVC087 ADOAH040MSS0020H04 A 2634,24   EVC398 VDOGH040MSS03,5H04STGH040MSS F 1827,84   EVC704 ADOGF030MSS00,5H03 B 1048,32
EVC088 ADOAH040MSS0025H04 A 2831,36   EVC399 VDOGF030MSS01,5H03STGF030MSS D 1594,88   EVC705 ADOGF030MSS0004H03 B 1254,4
EVC089 ADOAH040MSS0006H04 A 1478,4   EVC400 VDOAH040MSS0004H04STGH040MSS A 1792   EVC706 ADOGH040MSP0002H04 N 1254,4
EVC08A ASTAH040VAT0002H04/3G/2D A 1370,88   EVC401 ADOGH030MSS0005H03 A 1263,36   EVC707 ADOGH040MSP0005H04 N 1478,4
EVC090 ADOAH040MSS0005H04 A 1370,88   EVC402 VDOAH040MSS0006H04STGH040MSS C 2007,04   EVC708 ADOGH040MSP0010H04 N 1836,8
EVC091 ADOAH043MSS0025H04 A 3064,32   EVC403 VDOAH040MSS0008H04STGH040MSS C 2257,92   EVC709 ADOGH040MSP0020H04 N 3001,6
EVC092 ASTGH030MSS0002H03 C 1102,08   EVC404 VDOAH040MSS0010H04STAH040MSS F 2598,4   EVC710 ADOGH040MSP0050H04 N 4847,36
EVC093 ASTAH030MSS0002H03 D 1102,08   EVC405 VDOAH040MSS0015H04STAH040MSS F 3144,96   EVC711 ADOAH040MSP0002H04 N 1254,4
EVC094 ASTGH050MSS0002H05 A 1155,84   EVC406 ADOGF040MSS0003H04 B 1254,4   EVC712 ADOAH040MSP0005H04 N 1478,4
EVC095 ASTAH050MSS0002H05 A 1155,84   EVC407 VDOGF040MSS03,5H04STGH040MSS C 1827,84   EVC713 ADOAH040MSP0010H04 N 1836,8
EVC096 VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS A 2159,36   EVC408 VDOAH040MSS0006H04STAH040MSS B 2007,04   EVC714 ADOAH040MSP0020H04 N 3001,6
EVC097 VDOAH043MSS0004H04STGH040MSS D 2284,8   EVC409 VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS F 1684,48   EVC715 ADOAH040MSP0050H04 N 4847,36
EVC098 VDOAH043MSS0006H04STGH040MSS D 2526,72   EVC410 VDOAH030MSS0010H03STGF030MSS B 2553,6   EVC716 VDOGH040MSP0,25H04STGH040MSP N 1568
EVC099 VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS B 2670,08   EVC411 VDOGF030MSS0007H03STGH030MSS B 2177,28   EVC717 VDOGH040MSP00,5H04STGH040MSP N 1612,8
EVC09A VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT A 2168,32   EVC412 VDOGF030MSS0010H03STGH030MSS F 2472,96   EVC718 VDOGH040MSP0001H04STGH040MSP N 1666,56
EVC100 VDOGH040MSS0003H04STGH040MSS A 1756,16   EVC413 VDOGF030MSS0015H03STGH030MSS B 2992,64   EVC719 VDOGH040MSP0002H04STGH040MSP N 1818,88
EVC101 VDOAH040MSS0003H04STGH040MSS A 1756,16   EVC414 VDOGF030MSS0020H03STGH030MSS B 3521,28   EVC720 VDOGH040MSP0005H04STGH040MSP N 2222,08
EVC102 VDOGH030MSS0003H03STGH030MSS C 1684,48   EVC415 VDOGH030MSS0003H03STGF030MSS C 1684,48   EVC721 VDOGH040MSP0010H04STGH040MSP N 2741,76
EVC103 VDOAH030MSS0003H03STGH030MSS B 1684,48   EVC416 VDOGH030MSS01,5H03STGF030MSS C 1541,12   EVC722 VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP N 3494,4
EVC104 VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS A 2078,72   EVC417 VDOGH050MSS01,5H05STAH050MSS F 2248,96   EVC723 VDOAH040MSP0,25H04STGH040MSP N 1568
EVC105 VDOAH032MSS0004H03STGH030MSS F 2222,08   EVC418 ASTGF040MSS00,6H04 F 1066,24   EVC724 VDOAH040MSP00,5H04STGH040MSP N 1612,8
EVC106 VDOAH032MSS0006H03STGH030MSS B 2464   EVC419 VDOGF030MSS02,5H03STGF030MSS C 1702,4   EVC725 VDOAH040MSP0001H04STGH040MSP N 1666,56
EVC107 VDOAH032MSS0007H03STGH030MSS F 2580,48   EVC420 VSTAH040MSS0001H04STAH040MSS F 1603,84   EVC726 VDOAH040MSP0002H04STGH040MSP N 1818,88
EVC108 VDOGH040MSS0010H04STGH040MSS A 2616,32   EVC421 VSTAH040MSS01,5H04STAH040MSS F 1666,56   EVC727 VDOAH040MSP0005H04STGH040MSP N 2222,08
EVC109 VDOAH040MSS0010H04STGH040MSS A 2616,32   EVC423 ADOAH050MSS0015H05 C 2007,04   EVC728 VDOAH040MSP0010H04STGH040MSP N 2741,76
EVC10A VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT A 2195,2   EVC424 ADOGF040MSS0040H04 C 3646,72   EVC729 VDOAH040MSP0020H04STGH040MSP N 3494,4
EVC110 VDOAH040MSS01,5H04STGH040MSS A 1594,88   EVC425 VDOGH050MSS02,5H05STAH050MSS F 2347,52   EVC730 VDOGH040MSP0,25H04STAH040MSP N 1568
EVC111 VDOAH030MSS01,5H03STGH030MSS C 1541,12   EVC426 VSTAH050MSS0001H05STAH050MSS F 2177,28   EVC731 VDOGH040MSP00,5H04STAH040MSP N 1612,8
EVC112 ASTGH040MSS00,3H04 C 904,96   EVC427 VSTAH050MSS01,5H05STAH050MSS F 2248,96   EVC732 VDOGH040MSP0001H04STAH040MSP N 1666,56
EVC113 VDOGH040MSS00,8H04STGH040MSS C 1514,24   EVC428 VDOAF040MSS01,2H03STGF030MSS F 1568   EVC733 VDOGH040MSP0002H04STAH040MSP N 1818,88
EVC114 VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS A 1881,6   EVC429 ASTAF030MSS0005H03 D 1263,36   EVC734 VDOGH040MSP0005H04STAH040MSP N 2222,08
EVC115 VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS A 2159,36   EVC430 VDOAH40MSS00,3H04STGH040MSS D 1335,04   EVC735 VDOGH040MSP0010H04STAH040MSP N 2741,76
EVC116 VDOGH040MSS0008H04STGH040MSS B 2365,44   EVC431 YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS A 2195,2   EVC736 VDOGH040MSP0020H04STAH040MSP N 3494,4
EVC117 VDOGH040MSS0015H04STGH040MSS A 3198,72   EVC432 YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS A 2293,76   EVC737 VDOAH040MSP0,25H04STAH040MSP N 1568
EVC118 VDOGH040MSS0020H04STGH040MSS A 3763,2   EVC433 YDOGH040MSS0005H04STGH050MSS A 2580,48   EVC738 VDOAH040MSP00,5H04STAH040MSP N 1612,8
EVC119 VDOGH040MSS00,7H04STAH040MSS F 1514,24   EVC434 YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS A 2195,2   EVC739 VDOAH040MSP0001H04STAH040MSP N 1666,56
EVC11A VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT A 2266,88   EVC435 YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS A 2293,76   EVC740 VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP N 1818,88
EVC120 VDOGH040MSS00,9H04STAH040MSS F 1541,12   EVC436 YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS A 2580,48   EVC741 VDOAH040MSP0005H04STAH040MSP N 2222,08
EVC121 VDOGH040MSS01,1H04STAH040MSS F 1559,04   EVC437 YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS A 2472,96   EVC742 VDOAH040MSP0010H04STAH040MSP N 2741,76
EVC122 VDOGH040MSS01,2H04STAH040MSS F 1568   EVC438 YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS A 2580,48   EVC743 VDOAH040MSP0020H04STAH040MSP N 3494,4
EVC123 VDOGH040MSS01,6H04STAH040MSS F 1603,84   EVC439 YDOAH032MSS0005H03STGH040MSS A 2876,16   EVC744 ADOGH040MSS0005K04 C 1747,2
EVC124 VDOGH040MSS01,9H04STAH040MSS B 1639,68   EVC440 VDOGF030MSS00,2H03STGF030MSS F 1388,8   EVC745 VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS C 1657,6
EVC125 VDOGH040MSS03,9H04STAH040MSS F 1989,12   EVC441 VDOGF030MSS00,4H03STGF030MSS F 1415,68   EVC746 VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS C 1881,6
EVC126 ADOGH040MSS04,8H04 C 1111,04   EVC442 VDOGF030MSS00,5H03STGF030MSS F 1424,64   EVC747 VDOGH040MSS0007H04STGH040MSS C 2204,16
EVC127 ADOAH040MSS04,8H04 C 1111,04   EVC443 VDOGF030MSS00,7H03STGF030MSS F 1460,48   EVC748 VDOGH040MSS07,5H04STGH040MSS C 2222,08
EVC128 VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS C 2374,4   EVC444 VDOGF030MSS00,8H03STGF030MSS F 1478,4   EVC749 VDOGF030MSS0007H03STGF030MSS C 2177,28
EVC129 ADOAH043MSS0015H04 A 2275,84   EVC445 VDOGF030MSS00,9H03STGF030MSS F 1487,36   EVC750 VDOGF030MSS07,5H03STGF030MSS C 2222,08
EVC12A VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT A 2732,8   EVC446 VDOAF030MSS00,2H03STGF030MSS F 1388,8   EVC751 ASTGH040MSS02,7H04 D 1227,52
EVC130 ADOAH043MSS0020H04 B 2481,92   EVC447 VDOAF030MSS00,4H03STGF030MSS F 1415,68   EVC752 ASTGH040MSS04,2H04 D 1783,04
EVC131 VDOGH040MSS01,7H04STAH040MSS F 1621,76   EVC448 VDOAF030MSS00,5H03STGF030MSS F 1424,64   EVC753 VDOGF030MSS02,5H03STGF030MSS C 1702,4
EVC132 VDOGH040MSS04,6H04STAH040MSS F 2069,76   EVC449 VDOAF030MSS00,7H03STGF030MSS F 1460,48   EVC754 VDOGF030MSS03,5H03STGF030MSS C 1827,84
EVC133 VDOAH040MSS0015H04STGH040MSS B 3171,84   EVC450 VDOAF030MSS00,8H03STGF030MSS F 1478,4   EVC755 ASTGH040MSS0002H04 C 949,76