Цена IFM

13 страница

Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, вляющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб
PI2895 PI-004-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920   PR0100 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080   PX3422 PA-074PSBN14-A-ZVG/US/      /E C 18269,44
PI2896 PI-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920   PR0101 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080   PX3438 PA-010WRBN14-A-ZVG/US/      /V F 19290,88
PI2897 PI-001BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920   PR0102 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080   PX3524 PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
PI2898 PI-,25BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920   PR0200 PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W Z 10080   PX3526 PA-2,5-RBG14-A-ZVG/US/ /V D 18735,36
PI2899 PI-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920   PR0201 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W Z 10080   PX3980 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V C 19317,76
PI2993 PI-025-REB34-MFRKG/US/      /P A 54028,8   PR0202 PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W Z 10080   PX3981 PA-160-SBG14-A/ZVG/US/   /V C 19317,76
PI2994 PI-010-REB34-MFRKG/US/      /P A 54028,8   PR0300 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX3990 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V B 19317,76
PI2995 PI-004-REB34-MFRKG/US/      /P A 54028,8   PR0301 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX3991 PA-160-SBR14-A/ZVG/US/   /V B 19317,76
PI2996 PI-2,5-REB34-MFRKG/US/      /P A 54028,8   PR0302 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7000 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PI2997 PI-001-REB34-MFRKG/US/      /P A 54028,8   PR0304 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7001 PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V Z 15975,68
PI7093 PI-025-RES30-QFRKG/US/      /P Z 50758,4   PR0311 PT-315-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7002 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V F 16459,52
PI7094 PI-010-RES30-QFRKG/US/      /P A 49172,48   PR0322 PT-160-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7009 PP-1-1-RD   -QFNKG/US/      /E B 17041,92
PI7096 PI-2,5-RES30-QFRKG/US/      /P A 49172,48   PR0323 PT-050-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7010 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V A 15939,84
PI7696 PI-2,5-REA01-QFRKG/US/      /P Z 49145,6   PR0360 PT-630-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7012 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V Z 15169,28
PI7698 PI-,25BREA01-QFRKG/US/      /P Z 49145,6   PR0400 PT-400-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7020 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PI7993 PI-025-REB34-QFRKG/US/      /P A 49172,48   PR0401 PT-250-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7021 PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V Z 15169,28
PIM093 PIM025-RES30-KFPKG/US/      /P A 54028,8   PR0402 PT-100-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7022 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V Z 15169,28
PIM094 PIM010-RES30-KFPKG/US/      /P A 54028,8   PR0404 PT-010-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7026 PP-2,5-RBG14-QFRKG/US/      /V F 15939,84
PIM693 PIM025-REA01-KFPKG/US/      /P A 54028,8   PR0411 PT-315-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7030 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 17024
PIM694 PIM010-REA01-KFPKG/US/      /P A 54028,8   PR0422 PT-160-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7032 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V Z 15169,28
PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/      /W A 10608,64   PR0423 PT-050-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7040 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 17024
PK5521 PK-250-SFG14-PSPKG/US/      /W A 10608,64   PR0460 PT-630-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 10196,48   PX7042 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V F 17185,28
PK5522 PK-100-SFG14-PSPKG/US/      /W A 10608,64   PR0501 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/W D 10026,24   PX7052 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V B 15939,84
PK5523 PK-025-SFG14-PSPKG/US/      /W A 10608,64   PR0601 PT-250-SEG14-B-ZVG/US/      /W D 9999,36   PX7060 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15626,24
PK5524 PK-010-RFG14-PSPKG/US/      /W A 10608,64   PR0611 PT-315-SEG14-C-DVG/50CUS/   /W D 10196,48   PX7070 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PK5722 PK-100-SFR14-PSPKG/US/      /W B 13825,28   PR0702 PU-100-SEG14-C-DVG/US/      /W D 10196,48   PX7072 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PK5723 PK-025-SFR14-PSPKG/US/      /W B 13825,28   PR0801 PT-250-SEG14-C-DVG/25CAM/   /W D 10196,48   PX7080 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PK6220 PK-400-SFN14-HCPKG/US/      /W C 13825,28   PR0822 PT-160-SEG14-C-DVG/25CAM/   /W D 10196,48   PX7090 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PK6222 PK-100-SFN14-HCPKG/US/      /W C 13825,28   PR0823 PT-050-SEG14-C-DVG/25CAM/   /W D 10196,48   PX7112 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V F 17185,28
PK6224 PK-010-RFN14-HCPKG/US/      /W C 13825,28   PR0900 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 9999,36   PX7121 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V B 15939,84
PK6520 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR0901 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W F 9999,36   PX7122 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V Z 15473,92
PK6521 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR0911 PT-315-SEG14-A-ZVG/US/      /W F 9999,36   PX7126 PP-2,5-RBG14-QFPKG/US/      /V B 15939,84
PK6522 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR1000 PT-400-SEG14-C-DVG/16CUW/   /W D 10196,48   PX7132 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V F 15939,84
PK6523 PK-025-SFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR1001 PT-250-SEG14-C-DVG/16CUW/   /W D 10196,48   PX7251 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V D 15554,56
PK6524 PK-010-RFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR1011 PT-315-SEG14-C-DVG/16CUW/ /W D 9954,56   PX7261 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V B 15554,56
PK6530 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR1012 PT-125-SEG14-C-DVG/16CUW/   /W D 10196,48   PX7271 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V B 15554,56
PK6531 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR1033 PT-063-SEG14-C-DVG/16CUW/   /W D 10196,48   PX7500 PP-030-SBG14-QFNKG/US/      /V F 15939,84
PK6532 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR1060 PT-630-SEG14-C-DVG/16CUW/   /W D 10196,48   PX7512 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PK6534 PK-010-RFG14-HCPKG/US/      /W A 13825,28   PR1200 PT-400-SEG14-B-ZVG/US/      /W F 9999,36   PX7522 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V B 15939,84
PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/      /W C 13825,28   PR1211 PT-315-SEG14-B-ZVG/US/      /W F 9999,36   PX7550 PP-400-SBG14-QFPKG/US/      /V C 15939,84
PK6734 PK-010-RFP14-HCPKG/US/      /W C 13825,28   PR4660 PT-600-SEM14-A-ZVG/DE/      /N Z 9703,68   PX7554 PP-010-RBG14-QFPKG/US/      /V A 15939,84
PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/      /W A 13825,28   PR8660 PT-600-SEM14-C-DVG/DE/      /N D 10196,48   PX9020 PA-400-SBR14-B-DVG/US/      /V F 18735,36
PK7521 PK-250-SFG14-QSPKG/US/      /W A 13825,28   PR9550 PT-400-SEG14-C-DVG/AM/      /N D 10196,48   PX9030 PA-400-SBR14-B-DVG/US/V C 18735,36
PK7522 PK-100-SFG14-QSPKG/US/      /W A 13825,28   PR9551 PT-250-SEG14-C-DVG/AM/      /N D 10196,48   PX9110 PA-500PSBN14-B-DVG/US/      /V C 18735,36
PK7523 PK-025-SFG14-QSPKG/US/      /W A 13825,28   PR9553 PT-025-REG14-C-DVG/AM/      /N D 10196,48   PX9111 PA-300PSBN14-B-DVG/US/      /V A 18735,36
PK7524 PK-010-RFG14-QSPKG/US/      /W A 13825,28   PR9560 PT-600-SEG14-C-DVG/AM/      /N D 10196,48   PX9112 PA-100PSBN14-B-DVG/US/      /V F 18735,36
PK8530 PK-400-SFG14-HCNKG/US/      /W A 13825,28   PR9562 PT-160-SEG14-C-DVG/AM/      /N D 10196,48   PX9114 PA-010PRBN14-B-DVG/US/      /V C 18735,36
PK8730 PK-400-SFP14-HCNKG/US/      /W B 13825,28   PR9563 PT-050-REG14-C-DVG/AM/      /N D 10196,48   PX9116 PA-003PRBN14-B-DVG/US/      /V F 18735,36
PK8731 PK-250-SFP14-HCNKG/US/      /W C 13825,28   PR9761 PT-200-SEG14-D-DVG/JE/      /N D 10196,48   PX9117 PA-001PRBN14-B-DVG/US/      /V F 18735,36
PK8732 PK-100-SFP14-HCNKG/US/      /W C 13825,28   PR9762 PT-160-SEG14-D-DVG/JE/      /N D 10196,48   PX9118 PA-010WRBN14-B-DVG/US/      /V D 20482,56
PK8734 PK-010-RFP14-HCNKG/US/      /W C 13825,28   PS307A SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D A 63741,44   PX9119 PA-0-1PRBN14-B-DVG/US/      /V F 18735,36
PL2053 PL-025-RES30-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS308A SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE 1G/1D A 60488,96   PX9134 PA-020PRBN14-B-DVG/US/      /V C 18735,36
PL2054 PL-010-RES30-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS317A SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D A 67029,76   PX9224 PA-010PRBN14-C-DVG/US/      /V C 18735,36
PL2056 PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS3208 SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M PUR CABLE A 32309,76   PX9227 PA-001PRBN14-C-DVG/US/      /V C 18735,36
PL2057 PL-001BRES30-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS3407 SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M PUR CABLE A 35589,12   PX9330 PA-500PSBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PL2058 PL-,25BRES30-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS3417 SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE A 36691,2   PX9331 PA-300PSBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PL2652 PL-100-SEA01-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS3427 SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M PUR CABLE A 36691,2   PX9332 PA-100PSBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PL2653 PL-025-REA01-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS3607 SUBMERSIBLE 0,6BAR 30M PUR CABLE A 39208,96   PX9333 PA-050PRBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PL2654 PL-010-REA01-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS3617 SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE A 39208,96   PX9334 PA-010PRBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PL2656 PL-2,5-REA01-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS4208 SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE A 45409,28   PX9336 PA-003PRBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PL2657 PL-001BREA01-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS4407 SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE A 48455,68   PX9337 PA-001PRBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PL2658 PL-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P A 31610,88   PS4408 SUBMERSIBLE 0,25BAR 10M FEP CABLE A 48455,68   PX9338 PA-010WRBN14-B-DVG/US/      /V D 20482,56
PM2053 PM-025-RES30-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PS4417 SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE A 51502,08   PX9339 PA-0-1PRBN14-B-DVG/US/      /V D 18789,12
PM2054 PM-010-RES30-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PS4506 SUBMERSIBLE 0,6BAR 20M FEP CABLE A 54548,48   PX9344 PA-020PRBN14-B-DVG/US/      /V D 18735,36
PM2055 PM-004-RES30-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PS4607 SUBMERSIBLE 1BAR 30M FEP CABLE A 60641,28   PX9444 PA-015PRBN14-C-DVG/US/      /V D 20482,56
PM2056 PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PS7570 CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR A 67083,52   PX9445 PA-005PRBN14-C-DVG/US/ /V D 20482,56
PM2057 PM-001BRES30-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT0504 PT-010-AFG14-A-ZVG/US A 9479,68   PX9963 PA-025-SBR14-A-ZVG/US/      /V Z 18403,84
PM2058 PM-,25BRES30-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT0505 PT-004-AFG14-A-ZVG/US A 9479,68   PX9973 PA-035-RBR14-B-DVG/US/      /V Z 19362,56
PM2653 PM-025-REA01-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT0507 PT-001-AFG14-A-ZVG/US A 9479,68   PX9983 PA-025-SBR14-B-DVG/US/      /V C 19353,6
PM2654 PM-010-REA01-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT0517 PT-1,6-AFG14-A-ZVG/US A 9479,68   PX9994 PA-010-SBR14-A-ZVG/US/      /V Z 18860,8
PM2655 PM-004-REA01-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT2400 PT-500PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY1007 PI-001BREA01-E-ZVG/US/      /P A 45158,4
PM2656 PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT2402 PT-100PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY1008 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P A 45158,4
PM2657 PM-001BREA01-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT2415 PT-010PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY1018 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P A 45158,4
PM2658 PM-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P A 39952,64   PT2424 PT-020PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2018 PN-,10BRBR14-MFRKG/US       /V A 37282,56
PMP04A PMP010-RES30-PRAVG/US/1G/1D /L Z 82199,04   PT2432 PT-300PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2022 PN-100-SBR14-MFRKG/US/      /V Z 35544,32
PMP06A PMP2,5-RES30-PRAVG/US/1G/1D /L Z 82199,04   PT2434 PT-030PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2023 PN-025-RDR14-MFRKG/US/      /V F 39701,76
PMP07A PMP001-RES30-PRAVG/US/1G/1D /L Z 82199,04   PT2443 PT-050PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2033 PN-025-RDR12-MFRKG/US/    /V C 43420,16
PMP095 PMP004-RES30-PRAVG/US/      /L Z 77064,96   PT3540 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W C 10590,72   PY2054 PL-010-RES30-E-ZVG/US/      /P B 31816,96
PN004A PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D    /V B 37112,32   PT3541 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W C 10590,72   PY2056 PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P F 46556,16
PN006A PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/3D    /V B 37112,32   PT3542 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W C 10590,72   PY2064 PM-010-RES30-E-ZVG/US/      /P F 46556,16
PN007A PN-001-RBR14-MFPKG/US/3D    /V B 37112,32   PT3543 PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W C 10590,72   PY2068 PN-+,2BRBR14-MFRKG/US       /V A 37282,56
PN009A PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D    /V B 37112,32   PT3544 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W C 10590,72   PY2092 PI-040-RES30-MFRKG/US/      /P F 55220,48
PN014A PN-010-RBR14-QFPKG/US/3D    /V B 33832,96   PT3550 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W C 11415,04   PY2093 PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN016A PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D    /V B 33832,96   PT3551 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W F 11415,04   PY2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2009 PN-1-1BRBR14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT3552 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W F 11415,04   PY2099 PN-1-1BRER14-MFRKG/US/ /V F 31198,72
PN2020 PN-400-SBR14-MFRKG/US/      /V C 43868,16   PT3553 PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W F 11415,04   PY2209 PN-1-1BRBN14-MFRKG/US/      /V A 37175,04
PN2021 PN-250-SBR14-MFRKG/US/      /V C 43868,16   PT3554 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W F 11415,04   PY2453 PG-025-REB12-MFRKG/US/      /P D 31207,68
PN2022 PN-100-SBR14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT3560 PT-600-SBG14-A-ZVG/US/      /W F 11415,04   PY2454 PG-010-REB12-MFRKG/US/      /P D 31207,68
PN2023 PN-025-RBR14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5300 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2654 PM-010-REA01-E-ZVG/US/      /P Z 38026,24
PN2024 PN-010-RBR14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5301 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2658 PL-,20BREA01-E-ZVG/US/      /P B 32748,8
PN2026 PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5302 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2662 PN-100-SEN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2027 PN-001BRBR14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5303 PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2668 PL-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P B 31906,56
PN2028 PN-,25-RBR14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5304 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2670 PN-400-SEN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2060 PN-600-SBR14-MFRKG/US/      /V F 44746,24   PT5312 PT-160-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2671 PN-250-SEN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2069 PN-+,5BRBR14-MFRKG/US/      /V F 44746,24   PT5314 PT-016-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2692 PI-150-REA01-MFRKG/US/      /P B 54028,8
PN2070 PN-400-SER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5315 PT-006-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2693 PN-025-REN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2071 PN-250-SER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5323 PT-060-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2694 PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2092 PN-100-SER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5343 PT-040-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2696 PN-2,5-REN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2093 PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5360 PT-600-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2697 PN-001BREN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5400 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2698 PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2096 PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5401 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2699 PN-1-1BREN14-MFRKG/US/ /V D 31198,72
PN2097 PN-001BRER14-MFRKG/US/V A 31198,72   PT5402 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2793 PI-025-REA01-MFRKG/US/      /P C 50901,76
PN2098 PN-,25-RER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5403 PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2794 PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P C 51770,88
PN2099 PN-1-1BRER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5404 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2795 PI-005-REA01-MFRKG/US/      /P C 51770,88
PN2160 PN-600-SER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5412 PT-160-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2894 PG-010-REA01-MFRKG/US/      /P D 41081,6
PN2169 PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5414 PT-016-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2895 PG-004-REA01-MFRKG/US/      /P D 41081,6
PN2209 PN-1-1BRBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5415 PT-006-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2899 PG-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P D 41081,6
PN2220 PN-400-SBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5423 PT-060-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2900 PN-400-SER14-MFRKG/US/ /V D 31825,92
PN2221 PN-250-SBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5443 PT-040-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2901 PN-250-SER14-MFRKG/US/ /V D 31825,92
PN2222 PN-100-SBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5460 PT-600-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 8709,12   PY2902 PN-100-SER14-MFRKG/US/ /V D 31825,92
PN2223 PN-025-RBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5494 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W A 8709,12   PY2903 PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V D 31825,92
PN2224 PN-010-RBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5500 PT-400-SEG14-A-ZVG/US A 9479,68   PY2904 PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V D 31825,92
PN2226 PN-2,5-RBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5501 PT-250-SEG14-A-ZVG/US A 9479,68   PY2954 PN-010-RDR34-MFRKG/US/      /V A 37175,04
PN2227 PN-001BRBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5502 PT-100-SEG14-A-ZVG/US A 9479,68   PY3091 PN-250-SER14-MFRKG/US/ /E N 43796,48
PN2228 PN-,25-RBN14-MFRKG/US/      /V F 43868,16   PT5503 PT-025-SEG14-A-ZVG/US A 9479,68   PY7000 PN-400-SGR14-KG   /US/      /V A 30490,88
PN2270 PN-400-SEN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5504 PT-010-SEG14-A-ZVG/US A 9479,68   PY7001 PN-250-SGR14-KG   /US/      /V A 30490,88
PN2271 PN-250-SEN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5560 PT-600-SEG14-A-ZVG/US N 9479,68   PY7002 PN-100-SGR14-KG   /US/      /V A 30490,88
PN2292 PN-100-SEN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5600 PT-400-SEG14-A-ZVG/AM A 9479,68   PY7003 PN-025-RBR14-KG   /US/      /V A 30490,88
PN2293 PN-025-REN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5601 PT-250-SEG14-A-ZVG/AM A 9479,68   PY7004 PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V N 29774,08
PN2294 PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5602 PT-100-SEG14-A-ZVG/AM A 9479,68   PY7014 PE-010-RDR14-QFRKG/US/   /E F 30562,56
PN2296 PN-2,5-REN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5603 PT-025-SEG14-A-ZVG/AM A 9479,68   PY7070 PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2297 PN-001BREN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5604 PT-010-SEG14-A-ZVG/AM A 9479,68   PY7071 PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2298 PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V B 31198,72   PT5660 PT-600-SEG14-A-ZVG/AM A 9479,68   PY7092 PN-100-SER14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2299 PN-1-1BREN14-MFRKG/US/ /V F 31198,72   PT5700 PT-400-SEG14-A-ZVG/DE A 9479,68   PY7093 PN-025-RER14-QFRKG/US/    /V D 27086,08
PN2560 PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5701 PT-250-SEG14-A-ZVG/DE A 9479,68   PY7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/    /V A 26432
PN2569 PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5702 PT-100-SEG14-A-ZVG/DE A 9479,68   PY7099 PN-1-1BRER14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2570 PN-400-SEG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5703 PT-025-SEG14-A-ZVG/DE A 9479,68   PY7100 PN-400-SBR14-QFRKG/US/      /V F 32963,84
PN2571 PN-250-SEG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5704 PT-010-SEG14-A-ZVG/DE A 9479,68   PY7102 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V B 29326,08
PN2592 PN-100-SEG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT5760 PT-600-SEG14-A-ZVG/DE A 9479,68   PY7160 PN-600-SER14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2593 PN-025-REG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9540 PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W C 10590,72   PY7560 PN-600-SEG14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2594 PN-010-REG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9541 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W C 10590,72   PY7570 PN-400-SEG14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2596 PN-2,5-REG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9542 PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W C 10590,72   PY7571 PN-250-SEG14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2597 PN-001BREG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9543 PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W C 10590,72   PY7592 PN-100-SEG14-QFRKG/US/    /V F 25912,32
PN2598 PN-,25-REG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9544 PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W C 10590,72   PY7670 PN-400-SEN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2599 PN-1-1BREG14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9550 PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W A 10590,72   PY7671 PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2670 PN-400-SEN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9551 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W A 10590,72   PY7692 PN-100-SEN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2671 PN-250-SEN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9552 PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W A 10590,72   PY7693 PN-025-REN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2692 PN-100-SEN14-MFRKG/US/ /V F 31198,72   PT9553 PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W A 10590,72   PY7694 PN-010-REN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2693 PN-025-REN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PT9554 PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W A 10590,72   PY7696 PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2694 PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PU1700 PU-500PSEU96-V-DVG/DE C 9479,68   PY7697 PN-001BREN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2696 PN-2,5-REN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PU1701 PU-360PSEU96-V-DVG/DE C 9479,68   PY7699 PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V D 25912,32
PN2697 PN-001BREN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PU1702 PU-100PSEU96-V-DVG/DE C 9479,68   PY7900 PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN2698 PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V B 31198,72   PU1732 PU-300PSEU96-V-DVG/DE C 9479,68   PY7901 PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN2699 PN-1-1BREN14-MFRKG/US/ /V A 31198,72   PU1743 PU-050PSEU96-V-DVG/DE C 9479,68   PY7902 PN-100-SER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3000 PN-400-SBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU1760 PU-800PSEU96-V-DVG/DE C 9479,68   PY7903 PN-025-RER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3001 PN-250-SBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU5400 PU-400-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY7904 PN-010-RER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3002 PN-100-SBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU5401 PU-250-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8212 PN-100-SBR14-MFRKG/US/      /V D 37175,04
PN3003 PN-025-RBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU5402 PU-100-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8300 PN-400-SBR14-MFPKG/US/      /V Z 32954,88
PN3004 PN-010-RBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU5403 PU-025-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8301 PN-250-SBR14-MFPKG/US/      /V Z 32954,88
PN3006 PN-2,5-RBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU5404 PU-010-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8302 PN-100-SBR14-MFPKG/US/      /V Z 32954,88
PN3007 PN-001BRBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU5412 PU-160-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8360 PN-600-SBR14-MFPKG/US/      /V Z 32954,88
PN3029 PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/      /V F 38895,36   PU5414 PU-016-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8370 PN-400-SER14-MFRKG/US/            /V D 30696,96
PN3051 PN-250-SDR14-KFPKG/US/      /V D 48177,92   PU5415 PU-006-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8371 PN-250-SER14-MFRKG/US/            /V D 30696,96
PN3060 PN-600-SBR14-KFPKG/US/      /V F 39764,48   PU5423 PU-060-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8372 PN-100-SER14-MFRKG/US/    /V D 30696,96
PN3070 PN-400-SER14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5443 PU-040-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8460 PN-600-SER14-MFRKG/US/            /V D 30696,96
PN3071 PN-250-SER14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5460 PU-600-SEG14-B-DVG/US/      /W A 8709,12   PY8560 PN-600-SEG14-MFRKG/US/            /V D 30696,96
PN3092 PN-100-SER14-MFRKG/US/          /V A 30096,64   PU5600 PU-400-SEG14-B-DVG/AM A 9479,68   PY8570 PN-400-SEG14-MFRKG/US/            /V D 30696,96
PN3093 PN-025-RER14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5601 PU-250-SEG14-B-DVG/AM A 9479,68   PY8571 PN-250-SEG14-MFRKG/US/            /V D 30696,96
PN3094 PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V A 30096,64   PU5602 PU-100-SEG14-B-DVG/AM A 9479,68   PY8572 PN-100-SEG14-MFRKG/US/    /V D 30696,96
PN3096 PN-2,5-RER14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5603 PU-025-SEG14-B-DVG/AM A 9479,68   PY8700 PN-400-SBR14-QFRKG/US/      /V Z 29774,08
PN3097 PN-001BRER14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5604 PU-010-SEG14-B-DVG/AM A 9479,68   PY8701 PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V Z 29774,08
PN3129 PN-0-1BRER14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5660 PU-600-SEG14-B-DVG/AM A 9479,68   PY8702 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V Z 29774,08
PN3160 PN-600-SER14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5700 PU-400-SEG14-B-DVG/DE A 9479,68   PY8760 PN-600-SBR14-QFPKG/US/      /V Z 29774,08
PN3529 PN-0-1BREG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5701 PU-250-SEG14-B-DVG/DE A 9479,68   PY8770 PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3560 PN-600-SEG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5702 PU-100-SEG14-B-DVG/DE A 9479,68   PY8771 PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3570 PN-400-SEG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5703 PU-025-SEG14-B-DVG/DE A 9479,68   PY8772 PN-100-SER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3571 PN-250-SEG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5704 PU-010-SEG14-B-DVG/DE A 9479,68   PY8860 PN-600-SER14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3592 PN-100-SEG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU5760 PU-600-SEG14-B-DVG/DE A 9479,68   PY8960 PN-600-SEG14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3593 PN-025-REG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU8500 PU-400-SEG14-C-DVG/US A 9479,68   PY8970 PN-400-SEG14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3594 PN-010-REG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU8501 PU-250-SEG14-C-DVG/US A 9479,68   PY8971 PN-250-SEG14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3596 PN-2,5-REG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU8502 PU-100-SEG14-C-DVG/US A 9479,68   PY8972 PN-100-SEG14-QFRKG/US/    /V D 26432
PN3597 PN-001BREG14-MFRKG/US/            /V A 30096,64   PU8503 PU-025-SEG14-C-DVG/US A 9479,68   PY9000 PY-600-SE    MFRKG/US/      /V A 67863,04
PN4220 PN-400-SBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8504 PU-010-SEG14-C-DVG/US A 9479,68   PY9291 PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V A 30132,48
PN4221 PN-250-SBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8523 PU-060-SEG14-C-DVG/US A 9479,68   PY9292 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V A 30132,48
PN4222 PN-100-SBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8560 PU-600-SEG14-C-DVG/US A 9479,68   PY9293 PN-025-RBR14-QFPKG/US/      /V B 30132,48
PN4223 PN-025-RBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8700 PU-400-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9294 PN-010-RBR14-QFPKG/US/      /V A 30132,48
PN4224 PN-010-RBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8701 PU-250-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9530 PN-400-SBR14-MFRKG/US/      /V B 32954,88
PN4226 PN-2,5-RBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8702 PU-100-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9550 PN-600-SBR14-QFPKG/US/      /V B 30544,64
PN4227 PN-001BRBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8703 PU-025-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9570 PN-400-SBR14-QFRKG/US/      /V B 29774,08
PN4229 PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/      /V A 32793,6   PU8704 PU-010-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9574 PN-010-RBR14-QFPKG/US/      /V B 29774,08
PN5000 PN-400-SBR14-HFPKG/US/      /V F 32704   PU8712 PU-160-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9860 PN-600-SBR14-QFPKG/US/      /V F 30347,52
PN5001 PN-250-SBR14-HFPKG/US/      /V F 32704   PU8743 PU-040-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9870 PN-400-SBR14-QFPKG/US/      /V F 30347,52
PN5002 PN-100-SBR14-HFPKG/US/      /V F 32704   PU8760 PU-600-SEG14-V-DVG/DE A 9479,68   PY9871 PN-250-SBR14-QFPKG/US/      /V F 30347,52
PN5003 PN-025-RBR14-HFPKG/US/      /V Z 29729,28   PV0010 PV-328-SEC38-PSNKG/US/      /W B 10984,96   PY9872 PN-100-SBR14-QFPKG/US/      /V F 30347,52
PN5004 PN-010-RBR14-HFPKG/US/      /V Z 29729,28   PV0013 PV-025-SEG14-PSNKG/US/      /W F 11307,52   PY9920 PN-400-SBR14-HFBOW/LS/      /V B 32766,72
PN5006 PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/      /V Z 29729,28   PV0020 PV-298-SEC14-PSNKG/US/      /W F 10984,96   PY9924 PY-010-RDR14-KFPKG/US/.../K Z 42551,04
PN5007 PN-001BRBR14-HFPKG/US/      /V Z 29729,28   PV0030 PV-298-SEC38-PSNKG/US/      /W B 10984,96   PY9933 PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V A 33958,4
PN5200 PN-400-SBN14-HFPKG/US/      /V F 32704   PV0040 PV-050-SEC14-PSNKG/US/      /W F 10984,96   PY9934 PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V A 33958,4
PN5201 PN-250-SBN14-HFPKG/US/      /V F 32704   PV0050 PV-130-SEC14-PSNKG/US/      /W F 10984,96   PY9951 PY-250-SER34-MFPKG/US/      /V B 43545,6
PN5202 PN-100-SBN14-HFPKG/US/      /V F 32704   PV0060 PV-145-SEC14-PSNKG/US/      /W A 10984,96   PY9954 PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V F 45642,24
PN5203 PN-025-RBN14-HFPKG/US/      /V F 32704   PV0070 PV-155-SEC14-PSNKG/US/      /W A 10984,96   PY9961 PN-250-SBR14-QFPKA/US/      /V C 33367,04
PN5204 PN-010-RBN14-HFPKG/US/      /V Z 29729,28   PV0080 PV-175-SEC14-PSNKG/US/      /W A 10984,96   PY9964 PN-010-RER34-LFPKG/US/      /V B 41493,76
PN5206 PN-2,5-RBN14-HFPKG/US/      /V Z 29729,28   PV0090 PV-190-SEC14-PSNKG/US/      /W A 10984,96   PY9970 PY-400-SDD24-KFPKG/US/      /N C 96445,44
PN5207 PN-001BRBN14-HFPKG/US/      /V F 32704   PV0100 PV-200-SEC14-PSNKG/US/      /W A 10984,96   PYM694 PIM010-REA01-KFPKG/US/      /P A 54028,8
PN7000 PN-400-SBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV0110 PV-222-SEC14-PSNKG/US/      /W A 10984,96   PZ2110 PZ-1,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7001 PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV1012 PV-100-SEN14-PSZKG/US/      /W Z 10662,4   PZ2111 PZ-1,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7002 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV1014 PV-0,7MSEG14-PSZKG/US/      /W Z 10662,4   PZ2112 PZ-1,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7003 PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV1022 PV-103PSEU76-PSZKG/US/      /W Z 10984,96   PZ2114 PZ-1,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7004 PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV1032 PV-093PSEU76-PSZKG/US/      /W Z 10662,4   PZ2210 PZ-004-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7006 PN-2,5-RBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV1042 PV-070MSEG14-PSZKG/US/      /W Z 10662,4   PZ2211 PZ-004-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7007 PN-001BRBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV2000 PV-400-SEG14-UFRVG/US/ / D 10725,12   PZ2212 PZ-004-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7009 PN-1-1BRBR14-QFRKG/US/      / F 35132,16   PV2001 PV-250-SEG14-UFRVG/US/ / D 10725,12   PZ2214 PZ-004-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7010 PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V A 26620,16   PV2002 PV-100-SEG14-UFRVG/US/ / D 10725,12   PZ2310 PZ-010-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7011 PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V A 26620,16   PV2043 PV-040-SEG14-UFRVG/US/ / D 10725,12   PZ2311 PZ-010-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7032 PN-100-SER14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV2102 PV-100MSER14-UFRVG/US/ / Z 10725,12   PZ2312 PZ-010-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7033 PN-025-RER14-QFRKG/US/    /V A 26620,16   PV2123 PV-060-SEG14-UFRVG/US/ / F 10725,12   PZ2314 PZ-010-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7034 PN-010-RER14-QFRKG/US/    /V A 26620,16   PV2202 PV-100-SEG14-UFRVG/US/ / F 10725,12   PZ2410 PZ-016-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7036 PN-2,5-RER14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV3010 PV-400-SEG14-PSPKG/US/      /W Z 10662,4   PZ2411 PZ-016-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7039 PN-1-1BRER14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV3011 PV-250-SEG14-PSPKG/US/      /W Z 10984,96   PZ2412 PZ-016-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7060 PN-600-SBR14-QFRKG/US/      /V F 35490,56   PV3012 PV-100-SEG14-POPKG/US/      /W B 10734,08   PZ2414 PZ-016-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7070 PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV3013 PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W Z 10662,4   PZ2510 PZ-040-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7071 PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV3014 PV-3,1-REG14-POPKG/US/      /W Z 11307,52   PZ2511 PZ-040-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7072 PN-100-SER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV3021 PV-250-SEG14-FSPKG Z 10420,48   PZ2512 PZ-040-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7090 PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V Z 26557,44   PV3022 PV-100-SEG14-PSPKG/US/      /W B 10984,96   PZ2514 PZ-040-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7091 PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V Z 26557,44   PV3023 PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W F 11307,52   PZ2710 PZ-003-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7092 PN-100-SER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV3024 PV-0,5-REG14-PSPKG/US/      /W Z 10420,48   PZ2711 PZ-003-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7093 PN-025-RER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV3032 PV-100-SEG14-POPKG/US/      /W B 10984,96   PZ2712 PZ-003-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV3034 PV-002-REG14-PSPKG/US/      /W A 10984,96   PZ2714 PZ-003-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7096 PN-2,5-RER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV3112 PV-100-SEM10-PSPKG/US/      /W D 10698,24   PZ2810 PZ-2,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7097 PN-001BRER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV5010 PV-400-REG14-PSPKG/US/      /W F 10984,96   PZ2811 PZ-2,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7099 PN-1-1BRER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV5011 PV-010-SEM12-PSPKG/US/      /W B 10984,96   PZ2812 PZ-2,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7160 PN-600-SER14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV5012 PV-100-SEM12-POPKG/US/      /W B 10984,96   PZ2814 PZ-2,5-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7200 PN-400-SBN14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5013 PV-015-SEM12-PSPKG/US/      /W B 10984,96   PZ2910 PZ-006-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7201 PN-250-SBN14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5020 PV-400-REG14-PSPKG/US/      /W Z 10662,4   PZ2911 PZ-006-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46260,48
PN7202 PN-100-SBN14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5021 PV-016-SEM12-PSPKG/US/      /W B 10984,96   PZ2912 PZ-006-REZ32-MFRKG/US/      /P B 46269,44
PN7203 PN-025-RBN14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5022 PV-100-REG14-PSPKG/US/      /W F 10984,96   PZ2914 PZ-006-REZ32-MFRKG/US/      /P B 42273,28
PN7204 PN-010-RBN14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5023 PV-016-SEM12-PSPKG/US/      /W Z 11307,52   QA0001 LR SENSOR (USB flash drive) F 4919,04
PN7206 PN-2,5-RBN14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5024 PV-1,3-RBG14-POPKG/US/      /W B 11307,52   QA0002 LR SENSOR (e-Shop) A 4829,44
PN7207 PN-001BRBR14-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5030 PV-400-REG14-PSPKG/US/      /W F 10984,96   QA0011 LR DEVICE (USB Stick) A 7974,4
PN7209 PN-1-1BRBN14-QFRKG/US/      / F 35132,16   PV5031 PV-026-SEM12-POPKG/US/      /W Z 10662,4   QA0012 LR DEVICE (download) N 7974,4
PN7270 PN-400-SEN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5033 PV-022-SEM12-PSPKG/US/      /W B 10984,96   QA0501 LR DEVICE DOWNLOAD A 7974,4
PN7271 PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5034 PV-8,5-RBG14-POPKG/US/      /W F 10984,96   QDC001 Projection   96768
PN7292 PN-100-SEN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5041 PV-090-SEM12-PSPKG/US/      /W B 10984,96   QDC005 Engineeringstudie X 134400
PN7293 PN-025-REN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5043 PV-012-SEM12-PSPKG/US/      /W F 10984,96   QDC010 Dienstleistung /Zukauf Fremdleistung X 134400
PN7294 PN-010-REN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5044 PV-015PSEN14-PSPKG/US/      /W F 10984,96   QDC050 Project-Management   0
PN7296 PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5051 PV-120-SEM12-PSPKG/US/      /W B 10984,96   QDC051 Project management (h) X 12096
PN7297 PN-001BREN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5053 PV-018-SEM12-PSPKG/US/      /W F 10984,96   QDC052 Project management (T) X 96768
PN7299 PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V A 26620,16   PV5054 PV-0,8-RBG14-POPKG/US/      /W C 10984,96   QDC061 Berichterstellung /Dokumentation X 134400
PN7300 PN-400-SBU76-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5061 PV-140-SEG14-PSPKG/US/      /W C 10984,96   QDI005 Installation (hardware) on hourly basis X 8064
PN7302 PN-100-SBU76-QFRKG/US/      /V F 35132,16   PV5071 PV-180-SEG14-PSPKG/US/      /W C 10984,96   QDI010 System integration (software)   96768
PN7303 PN-025-RBU76-QFRKG/US/      /V F 33528,32   PV5081 PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W Z 10662,4   QDI015 Integration of the interfaces X 96768
PN7304 PN-010-RBU76-QFRKG/US/      /V F 33528,32   PV5091 PV-010-SEG14-PSPKG/US/      /W B 10984,96   QDN100 Travel allowance Z 0
PN7370 PN-400-SEU76-QFRKG/US/  /V A 26172,16   PV5100 PV-150PSEU76-PSPKG/US/      /W B 10984,96   QDN110 Overnight accommodation allowance X 7168
PN7392 PN-100-SEU76-QFRKG/US/  /V A 26172,16   PV5101 PV-030-SEG14-PSPKG/US/      /W B 10984,96   QDS200 LR SMARTOBSERVER Basic Training   10752
PN7560 PN-600-SEG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV5110 PV-150PSEU76-POPKG/US/      /W Z 10662,4   QDS202 LR SMARTOBSERVER Advanced Training X 134400
PN7570 PN-400-SEG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV5120 PV-200PSEU76-PSPKG/US/      /W B 10984,96   QDS203 LR SMARTOBSERVER INHOUSE ADVAN F 134400
PN7571 PN-250-SEG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV5121 PV-025-REG14-PSPKG/US/      /W F 10984,96   QDS205 LR SMARTOBSERVER Expert Training   134400
PN7572 PN-100-SEG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV7000 PV-400-SEG14-UFRVG/US/ / A 10725,12   QDS206 LR SMARTOBSERVER INHOUSE EXPERT F 134400
PN7590 PN-400-SEG14-QFRKG/US/    /V Z 26557,44   PV7001 PV-250-SEG14-UFRVG/US/ / A 10725,12   QDS300 Condition Monitoring Training   134400
PN7591 PN-250-SEG14-QFRKG/US/    /V Z 26557,44   PV7002 PV-100-SEG14-UFRVG/US/ / A 10725,12   QDS301 CONDITION MONITORING INHOUSE F 134400
PN7592 PN-100-SEG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV7003 PV-025-SEG14-UFRVG/US/ / A 10725,12   QDS400 LR AGENT Advanced Training X 268800
PN7593 PN-025-REG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV7004 PV-010-REG14-UFRVG/US/ / A 10725,12   QDS401 LR AGENT INHOUSE BASIC F 268800
PN7594 PN-010-REG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV7023 PV-060-SEG14-UFRVG/US/ / A 10725,12   QDS405 LR AGENT Expert Training X 403200
PN7596 PN-2,5-REG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV7600 PV-400-SEN14-UFRVG/US/ / C 10725,12   QDS406 LR AGENT INHOUSE EXPERT F 403200
PN7597 PN-001BREG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV7601 PV-250-SEN14-UFRVG/US/ / C 10725,12   QH0003 CONTROL CABINET SC-VSE01-P F 119526,4
PN7599 PN-1-1BREG14-QFRKG/US/    /V A 26172,16   PV7602 PV-100-SEN14-UFRVG/US/ / C 10725,12   QH0004 CONTROL CABINET SC-VSE01-M F 124185,6
PN7670 PN-400-SEN14-QFRKG/US/ /V A 26172,16   PV7603 PV-025-SEN14-UFRVG/US/ / C 10725,12   QH0005 CONTROL CABINET SC-VSE01-P-S F 136192
PN7671 PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V A 26172,16   PV7604 PV-010-SEN14-UFRVG/US/ / C 10725,12   QH0101 IPC TOUCH F 250880
PN7692 PN-100-SEN14-QFRKG/US/ /V A 26172,16   PV7623 PV-060-SEN14-UFRVG/US/ / C 10725,12   QH0501 control cabinet SC-CM13 N 128620,8
PN7693 PN-025-REN14-QFRKG/US/ /V F 26172,16   PV7700 PV-400MSER14-UFRVG/US/ / N 10725,12   QH0502 control cabinet SC-CM14 N 140591,36
PN7694 PN-010-REN14-QFRKG/US/ /V A 26172,16   PV7701 PV-250MSER14-UFRVG/US/ / N 10725,12   QH0503 control cabinet SC-CM25 N 196528,64
PN7696 PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ /V A 26172,16   PV7702 PV-100MSER14-UFRVG/US/ / N 10725,12   QH0504 control cabinet SC-CM26 N 211957,76
PN7697 PN-001BREN14-QFRKG/US/ /V A 26172,16   PV7703 PV-025MSER14-UFRVG/US/ / N 10725,12   QLA001 LR Agent CP Download A 8780,8
PN7699 PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V A 26172,16   PV7704 PV-010MSER14-UFRVG/US/ / N 10725,12   QLA002 LR AGENT (Download) A 8780,8
PN7809 PN-001BRBR18-QFRKG/US/      /V A 21288,96   PX0521 PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V Z 15097,6   QLA500 LR AGENT EMBEDDED GEA DOWNLOAD A 8780,8
PN7834 PN-010-RBR18-QFRKG/US/      /V A 21288,96   PX0522 PP-100-SBG14-QFNKG/US/      /V B 15061,76   QLA501 LR Agent Leoni download A 134400
PN8507 PN4224 PRE-PROGRAMMED D 32793,6   PX0531 PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V C 15939,84   QLA502 LR Agent (USB flash drive) N 26342,4
PNG007 PN2028 with a chemical seal Z 127697,92   PX0541 PP-250-SBU96-QFNKG/US/      /V A 15545,6   QLA503 LR Agent 10 conn.  (USB flash drive) F 263424
PNI021 PNI250-SBR14-QFRKG/US/   V A 39997,44   PX0551 PP-250-SBU96-QFNKG/US/      /V A 15545,6   QLA507 LR Agent 200 conn. (USB flash drive) F 5268480
PNI022 PNI100-SBR14-QFRKG/US/      /V A 39997,44   PX0561 PP-250-RBU96-QFNKG/US/      /V  D 15545,6   QLP000 BASIC MODULE RETROFIT A 896000
PNI023 PNI025-RBR14-QFRKG/US/   V A 39997,44   PX3023 PA-025-RBR14-A-ZVG/US/      /V C 19846,4   QLP010 ECCENTRICITY AND FORCES A 89600
PNI024 PNI010-RBR14-QFRKG/US/      /V A 39997,44   PX3039 PA-0-1-RDG12-A-ZVG/US/ C 19980,8   QLP011 ECCENTRICITY + FORCES EXTENSION A 89600
PO3000 PN-400-SBR14-MFPKG/US/      /V F 32954,88   PX3111 PA-300PSBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP012 HYDRAULIC OVERLOAD ADDITION A 89600
PO3060 PN-600-SBR14-KFPKG/US/      /V B 33698,56   PX3129 PA-0-1-REZ34-A-ZVG /US /    /V F 18735,36   QLP020 SLIDE INCLINATION A 89600
PP000E PP-400-SBG14-QFPKG/US/      /V C 17068,8   PX3220 PA-500PSBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP030 OIL DIE CUSHION HYDRAULICS A 89600
PP001E PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V C 17068,8   PX3222 PA-100PSBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP031 VALVE CONTROL DIE CUSHION HYDR A 89600
PP002E PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V B 17068,8   PX3223 PA-050PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP032 PNEUMATIC DIE CUSHIONS A 89600
PP003E PP-025-RBG14-QFPKG/US/      /V B 17068,8   PX3224 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP040 HYDRAULICS A 89600
PP004E PP-010-RBG14-QFPKG/US/      /V C 17068,8   PX3226 PA-003PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP050 OIL LUBRICATION CIRCUIT A 89600
PP0520 PP-400-SBG14-QFNKG/US/      /V A 15939,84   PX3227 PA-001PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP060 MAIN DRIVE CONVENTIONAL A 89600
PP0521 PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V A 15939,84   PX3228 PA-010WRBN14-A-ZVG/US/      /V C 20697,6   QLP070 ELECTRICAL ENERGY A 89600
PP0522 PP-100-SBG14-QFNKG/US/      /V A 15939,84   PX3229 PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP071 COMPRESSED AIR A 89600
PP0523 PP-025-RBG14-QFNKG/US/      /V A 15939,84   PX3230 PA-400-SBN14-A-ZVG/US/      /V F 18735,36   QLP080 SMART STAMP STAND-ALONE A 1164800
PP0524 PP-010-RBG14-QFNKG/US/      /V A 15939,84   PX3233 PA-025PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP081 SMART STAMP INTEGRATION A 896000
PP2000 PP-PRG-     /QFRKG/US/      / Z 21199,36   PX3234 PA-020PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLP100 TEMPERATURE DETECTION A 44800
PP2001 PP-PRG-     /QFRKG/US/      / A 21871,36   PX3237 PA-002PRBN14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36   QLR500 LR basic module (licence p installation) A 268800
PP7550 PP-400-SBG14-QFPKG/US/      /V A 15939,84   PX3238 PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36   QLR505 LR alarm management A 13888
PP7551 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V A 15939,84   PX3244 PA-015PRBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36   QLR508 LR product trace A 50892,8
PP7552 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V A 15939,84   PX3248 PA-1,5WRBN14-A-ZVG/US/      /V A 20482,56   QLR509 LR process trace A 50892,8
PP7553 PP-025-RBG14-QFPKG/US/      /V A 15939,84   PX3254 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V Z 17830,4   QLR510 LR MDA / OEE A 34764,8
PP7554 PP-010-RBG14-QFPKG/US/      /V A 15939,84   PX3330 PA-500PSBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR511 LR maintenance A 57792
PP7556 PP-2,5-RBG14-QFPKG/US/      /V A 15939,84   PX3331 PA-300PSBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR513 LR Material Manager A 43814,4
PPA020 PPA400-SBR14-ASIVG/US/      /V C 32005,12   PX3332 PA-100PSBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR514 LR order management A 77504
PPA024 PPA010-RBR14-ASIVG/US/      /V Z 31458,56   PX3333 PA-050PRBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR516 LR process control A 77504
PQ0809 PQ-1-1-RHR18-QFNKG/AS/ A 9748,48   PX3334 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR517 LR knowledge database A 57792
PQ0834 PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/ A 9748,48   PX3336 PA-003PRBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR518 LR WORKPLACE MOUNTING A 17920
PQ3809 PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/ A 11719,68   PX3337 PA-001PRBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR520 LR WORKSTATION REPAIR A 80640
PQ3834 PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/ A 11719,68   PX3338 PA-010WRBN14-A-ZVG/US/      /V D 20482,56   QLR522 LR WORKSTATION BASIC A 52684,8
PQ7809 PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/ A 9748,48   PX3339 PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR525 LR ARCHIVER DOWNLOAD A 672000
PQ7834 PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/ A 9748,48   PX3344 PA-020PRBN14-A-ZVG/US/      /V D 18735,36   QLR526 LR ARCHIVE DOWNLOAD A 224000