Цена IFM

9 страница

Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, вляющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб
IGT257 IGK3012-BPKG/AM/P/US-104 F 5898,816   II7102 IIK3010-ANKG/US-100 A 3001,152   IM5124 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA A 4798,08
IGT258 IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104 N 5052,096   II7103 IIK3015-ANKG/US-100 A 3001,152   IM5125 IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA A 5202,624
IGT259 IGKC012-ASKG/M/V4A/15M/WH N 5898,816   II7104 IIK3010-BPKG/I/2M A 3132,864   IM5126 IMC4040UCPKG/K1/SC/US-100-DPA A 5202,624
IGW200 IGK3005-BPKG/K1/SC/US-104 A 5230,848   II7105 IIK3015-BPKG/I/2M A 3132,864   IM5127 IMC2015-ARKG/UP/US-100-DRS A 5033,28
IGW201 IGK3012-BPKG/K1/SC/US-104 A 5061,504   II7106 IIK3010-ANKG/I/2M A 3132,864   IM5128 IMC3020BBPKG/K1/US-100-DPS A 4261,824
IGW202 IGK3008UBPKG/K1/SC/US-104 A 3941,952   II7107 IIK3015-ANKG/I/2M A 3132,864   IM5129 IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS A 4675,776
IH2001 IHA2010-ABOA Z 7695,744   II7108 IIK3010-BPKG/I/US-100-DPS Z 3104,64   IM512A IMC4020BCPKG/US/3D/3G A 4798,08
IH7001 IHA3010-BPKG C 5814,144   II7109 IIK3015-BPKG/I/US-100-DPS Z 3104,64   IM5130 IMC3035-BPKG/K1/US-100-DPS A 4355,904
II0005 II-2010-ABOA A 7573,44   II7110 IIK3010-BPKG/I/2M Z 3226,944   IM5131 IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS A 4355,904
II0006 II-2015-ABOA A 7573,44   II7111 IIK3015-BPKG/I/2M Z 3226,944   IM5132 IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA A 4355,904
II000A IIA2015-ABOA/6M/3D Z 9614,976   IIC200 IIB3015BBPKG/M/US-104-DPS A 5042,688   IM5133 IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA A 4468,8
II0011 IIA2010-ABOA A 7789,824   IIC201 IIB3022-BPKG/M/US-104-DPS A 5042,688   IM5134 IMC4035-CPKG/US-100-DPA A 4355,904
II0012 IIA2015-ABOA A 7789,824   IIC206 IIK3015BBPKG/M/US-104-DPS A 5889,408   IM5135 IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA A 4468,8
II001A IIA2015-ABOA/6M/3D A 9897,216   IIC207 IIK3022-BPKG/M/US-104-DPS A 5889,408   IM5136 IMC4040-CPKG/US-100-DPA A 4355,904
II0033 II-2010-ABOA/10M Z 9295,104   IIC208 IIK2015BFRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5475,456   IM5137 IMC2015-BRKG/UP/0,8M/ZH/US C 5230,848
II0036 II-2015-ABOA/6M A 7959,168   IIC209 IIK2022-FRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5475,456   IM5138 IMC2015-ARKG/UP/0,8M/ZH/US C 5230,848
II0051 IIA2010-ABOA/6M B 9078,72   IIC210 IIK3015BBPKG/M/US104-DPS A 5362,56   IM5139 IMC3015A1PKG/US A 8561,28
II0054 IIA2015-ABOA/6M B 8871,744   IIC211 IIK3022-BPKG/M/US104-DPS A 5362,56   IM513A IMC4030-CPKG/US/3D/3G A 4948,608
II0062 IIA2015-ABOA/V4A C 8871,744   IIC212 IIB3010-BPKG/M/US104-DPS Z 5832,96   IM5140 IMC3015A2PKG/US A 8561,28
II0087 IIA2015-ABOA/V4A/10M C 9643,2   IIC213 IIB3015-BPKG/M/US-104-DPS F 6115,2   IM5141 IMC3026A1PKG/US A 8561,28
II0094 II-2010-BBOA A 7789,824   IIC214 IIK3010-BPKG/M/US104-DPS A 5832,96   IM5142 IMC3026A2PKG/US A 8561,28
II0095 II-2015-BBOA A 7789,824   IIC215 IIK3015-BPKG/M/US104-DPS Z 5832,96   IM5143 IMC3035A2PKG/US D 9257,472
II0096 IIA2010-BBOA A 7987,392   IIC216 IIK3010-BPKG/M/US104-DPS Z 5832,96   IM5144 IMC4040UCPKG/K1/SC/US-100-DPA F 5202,624
II0097 IIA2015-BBOA A 7987,392   IIC217 IIK3015-BPKG/M/US104-DPS Z 5832,96   IM5145 IMC3040-BPKG/US-100-DPS D 3951,36
II0099 IIA2015-BBOA/V4A Z 8702,4   IIC218 IIK3010-BPKG/M/K1/US-104-DPS A 5484,864   IM5146 IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS F 4675,776
II0104 II-2015-BBOA/10M B 9360,96   IIC219 IIK3022-BPKG/K1/V4A/US-104 A 5484,864   IM5147 IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS F 4581,696
II0234 IIA2015-ABOA/SL/TS-600-A Z 9210,432   IIC220 IIK2014BASI /M/US-104 A 6340,992   IM5148 IMC3020BBPKG/US-100-DPS D 3829,056
II0250 IIA2010-ABOA/V4A C 9125,76   IIC221 IIK2022-ASI /M/US-104 A 6340,992   IM5149 IMC3020BBPKG/US-100-DPS D 3829,056
II0256 IIA2015-ABOA/BS-301-A C 8871,744   IIC222 IIK3015BAPKG/M/US-104-DPO A 5061,504   IM514A IMC4020BCPKG/K1/US/3D F 4798,08
II0270 II-2010-ABOA/RT C 8711,808   IIC224 IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS A 5475,456   IM5150 IMC3035-BPKG/US-100-DPS Z 3951,36
II0271 II-2010-BBOA/RT Z 9445,632   IIC225 IIK2015BFRKG/M/2LED/US-104-IRF Z 5475,456   IM5151 IMC3040-BPKG/US-100-DPS D 3951,36
II0272 IIA2010-ABOA/RT C 8758,848   IIC226 IIK3010-ANKG/AM/US-104-DNS A 5475,456   IM5152 IMC4020BCPKG/US-100-DPA D 4054,848
II0273 IIA2010-BBOA/RT Z 9699,648   IIC227 IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS D 5654,208   IM5153 IMC4035-CPKG/US-100-DPA F 4355,904
II0274 IIA2015-ABOA/RT C 8758,848   IIC228 IIK3010-APKG/AM/US-104-DPO D 5475,456   IM5154 IMC4040-CPKG/US-100-DPA D 4355,904
II0275 IIA2015-BBOA/RT C 9238,656   IIC229 IIK3010-ANKG/AM/US D 6566,784   IM5155 IMC4020BCPKG/K1/US C 4863,936
II0282 IIA2010-ABOA/V4A/BS-301-A B 9201,024   IIC230 IIB3015BBPKG/M/US-104-DPS Z 5042,688   IM5156 IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA C 5691,84
II0283 IIA2010-BBOA/V4A/BS-301-A Z 10198,272   IIC231 IIK3010-APKG/AM/US-104-DPO F 5654,208   IM5157 IMC3020BBPKG/US-100-DPS D 3829,056
II0284 IIA2010-ABOA/BS-301-A       RT C 9342,144   IIC232 IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS Z 6021,12   IM5158 IMC3035-BPKG/US-100-DPS D 3951,36
II0285 IIA2015-ABOA/BS-301-A       RT C 9342,144   IIC233 IIB3015BBPKG/AM/V4A/US-104 N 5475,456   IM5159 IMC4020BCPKG/US-100-DPA D 4054,848
II0290 II-2015-ABOA C 8514,24   IIC234 IIK2022-ASI /M/US-104 F 6340,992   IM515A IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D C 4948,608
II0291 II-2015-BBOA C 9191,616   IIM200 IIKC012BASKG/M/US-104 A 5560,128   IM5160 IMC4035-CPKG/US-100-DPA D 4355,904
II0294 IIA2015-BBOA/SL/LS-100AK    RT C 9859,584   IIM201 IIKC022-ASKG/M/US-104 A 5560,128   IM5161 IMC3035-BPKG/US Z 4431,168
II0295 IIA2015-ABOA/SL/LS-100AK    RT C 8570,688   IIM202 IIKC012BASKG/M/6M/ZH A 6190,464   IM5162 IMC3040-APKG/K1/US F 4572,288
II0296 IIA2010-BBOA/SL/LS-100AK    RT C 9859,584   IIM203 IIKC022-ASKG/M/6M/ZH A 6190,464   IM5163 IMC3020BBPKG/US-100-DPS F 3951,36
II0297 IIA2010-ABOA/SL/LS-100AK    RT C 8570,688   IIM204 IIKC022-ASKG/M/20M C 8890,56   IM5164 IMC3035-BPKG/US-100-DPS F 4083,072
II0301 IIA2010-ABOA/V4A/10M C 10781,568   IIM205 IIKC022-BSKG/M/20M D 8740,032   IM5165 IMC3020BBPKG/US-100-DPS Z 3829,056
II0302 IIA2010-FBOA/SS-000-K Z 10781,568   IIM206 IIKC012BASKG/M/20M Z 8740,032   IM5166 IMC3035-BPKG/US-100-DPS Z 3951,36
II0305 IIA2010-ABOA D 7789,824   IIM207 IIKC012BBSKG/M/20M Z 8740,032   IM5167 IMC4020BCPKG/US-100-DPA F 4054,848
II0306 IIA2015-ABOA D 7789,824   IIM208 IIK3012BBPKG/M/60V/US-104 A 6124,608   IM5168 IMC4040-CPKG/US-100-DPA F 4355,904
II0307 IIA2010-BBOA/PH F 7987,392   IIM209 IIK3022-BPKG/M/60V/US-104 A 6124,608   IM5169 IMC4020BCPKG/K1/US Z 5014,464
II0308 IIA2015-BBOA/PH D 7987,392   IIM210 IIK3012BBPKG/M/60V/6M/ZH A 6726,72   IM5170 IME4040-CPKG N 7404,096
II0309 IIA2015RABOA/6M C 8674,176   IIM211 IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH A 6726,72   IM5172 IMC3020BFRKG/IO/US-100 N 5550,72
II0310 IIA2010RABOA/6M C 8947,008   IIM212 IIK3012BANKG/M/0,6M/ZH Z 6943,104   IM5173 IMC3026-FRKG/IO/US-100 N 5550,72
II0311 IIA2010ZABOA/SS F 9426,816   IIM213 IIKC012BASKG/M/60V/0,2M/DTM06 D 6557,376   IM5174 IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA F 4355,904
II0312 IIA2015-BBOA/V4A/10M/HH F 10170,048   IIM214 IIKC012BBSKG/M/60V/0,2M/DTM06 D 6557,376   IM5175 IMC3035A2PKG/F/US F 9257,472
II0315 IIA2020RABOA/SL/TS-600-A Z 11327,232   IIM215 IIKC022-BSKG/M/US-104 A 5484,864   IM9200 IME2015-ARKG/UP             RT C 7987,392
II0340 IIK2015BABOA/SL/LS-100-AK C 8128,512   IIM216 IIKC012BBSKG/M/US-104 A 5484,864   IM9201 IME2020-ARKG/UP             RT F 7987,392
II0341 IIK2022-ABOA/SL/LS-100-AK C 8128,512   IIM218 IIKC012BASKG/M/0,30M/AMP F 6190,464   IN0073 IN-2002-ABOA A 7103,04
II0346 IIB2015-ABOW/6M/PH C 8975,232   IIR200 IIK3012BBPKG/AM/SC/US-104-DPS A 6275,136   IN0074 IN-2002-ABOA/6M Z 8495,424
II0353 IIA2015RABOA/2M F 7705,152   IIR202 IIK3012BANKG/AM/SC/US-104-DNS A 6905,472   IN0077 IN-2002-BBOA A 7319,424
II0355 II-2015-ABOA/20M D 9238,656   IIR203 IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE A 7093,632   IN0081 IN-2004-ABOA A 7103,04
II0356 IIA2015RABOA/6M F 7742,784   IIR204 IIB2012BARKG/AM/SC/3,0M/2LED A 7093,632   IN0082 IN-2004-ABOA/6M B 7611,072
II0359 IIA2015RARKA/SL/LS-100AK C 10932,096   IIR205 IIB2012BARKG/AM/SC/5,0M/2LED A 7215,936   IN0084 IN-2004-ABOA/20M C 9426,816
II0360 II-2015-ABOA/6M/BH B 8363,712   IIR206 IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE A 7093,632   IN0085 IN-2004-BBOA A 7319,424
II0361 II-2015-ABOA/12M/BH F 8815,296   IIR207 IIB3015BBPKG/AM/SC/V4A/US-104 N 6275,136   IN0086 IN-2004-BBOA/6M Z 8627,136
II0365 IIK2022-ABOA/V4A/3M D 8871,744   IIS204 IIB3015BBPKG/US-104 A 5042,688   IN0096 IN-2004-ABOA/0,1M/AMP D 8250,816
II0366 IIB2015BARKA/BS-400B C 9426,816   IIS205 IIB3022-BPKG/US-104 A 5042,688   IN0097 IN-2002-ABOA C 7959,168
II0367 IIK2015RARKA/LS104 D 10932,096   IIS206 IIKC015BASKG/M/US-104-DRS/2LED A 5625,984   IN0098 IN-2004-ABOA C 7959,168
II0368 IIA2010-BBOA/8,0M/BH/RT D 10094,784   IIS207 IIKC022-ASKG/M/US-104-DRS/2LED A 5625,984   IN0100 IND2004DAROA                RT C 13434,624
II0369 IIA2010-ABOA/8,0M/BH F 8326,08   IIS208 IIB3015BAPKG/US-104 A 5042,688   IN0103 IN-2002-ABOA/0,22M D 7771,008
II0370 IIA2015-BBOA/6M/BH F 8740,032   IIS209 IIB3022-APKG/US-104 A 5042,688   IN0108 IND2004DABOA/BS-200-K A 12700,8
II0371 IIA2015-ABOA/6M/BH F 8288,448   IIS210 IIK3015BBPKG/M/US-104-DPS A 5466,048   IN0109 IND2004DABOA/RTF C 15532,608
II0372 IIA2015-BBOA/BH F 8137,92   IIS211 IIK3022-BPKG/M/US-104-DPS A 5466,048   IN0110 IND2004DABOA A 12220,992
II0373 IIA2015-ABOA/BH F 7959,168   IIS212 IIB3010-BPKG/M/US104-DPS Z 5625,984   IN0113 IND2004DAROA/SL/LS-500  RT/K01 F 15043,392
II0374 II-2015-ABOA/10M F 8025,024   IIS213 IIB3015-BPKG/M/US104-DPS Z 5625,984   IN0115 IND2004DABOA/BS-200     RT/K01 C 14525,952
II4005 IIB3015BBPKG/US-104 D 4958,016   IIS214 IIK3010-BPKG/M/US104-DPS A 5362,56   IN0116 IND2004DABOA            RT/K01 D 13453,44
II4006 IIB3022-BPKG/US-104 D 4958,016   IIS215 IIK3015-BPKG/M/US104-DPS A 5362,56   IN0117 IND2004DAROA/SL/LS-500      RT C 14441,28
II4007 IIB3015BAPKG/US-104 D 4958,016   IIS216 IIK3010-BPKG/M/US-104-DPS Z 5456,64   IN0118 IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7  RT C 14836,416
II4008 IIB3022-APKG/US-104 D 4958,016   IIS217 IIK3015-BPKG/M/US-104-DPS Z 5550,72   IN0120 IN-2007-ABOA/0,6M/BH/AMP F 8467,2
II4009 IIB3015BANKG/US-104 D 4958,016   IIS218 IIK3015BBPKG/US-104 B 4995,648   IN0125 IN-2002-ABOA Z 8081,472
II4010 IIB3022-ANKG/US-104 D 4958,016   IIS222 IIK2015-ASI /M/US-104 Z 7432,32   IN0126 IND2004DABOA/6M C 13603,968
II4011 IIB3015BBNKG/US-104 D 4958,016   IIS223 IIK3015-ANKG/M/US C 5362,56   IN0127 IN-2003-ARKA D 8373,12
II4012 IIB3022-BNKG/US-104 D 4958,016   IIS224 IIA2015-ASI /M/US-100 C 7846,272   IN0128 IN-2004-BBOA/OVERP D 7319,424
II4013 IIK3015BBPKG/US-104 D 4958,016   IIS225 IIB3015BANKG/US-104 F 5042,688   IN0130 IN-2004-BBOA/6M/OVERP D 8354,304
II4014 IIK3022-BPKG/US-104 D 4958,016   IIS226 IIK3015BBPKG/US-104 A 4958,016   IN0131 INE2004DABOA N 12700,8
II4015 IIK3015BAPKG/US-104 D 4958,016   IIS227 IIK3022-BPKG/US-104 A 4958,016   IN0133 IND2004DAROA/0,152M         RT Z 13867,392
II4016 IIK3022-APKG/US-104 D 4958,016   IIS228 IIK3015BANKG/US-104 A 4958,016   IN0136 IN-2003-BRKA D 8373,12
II4017 IIK3015BANKG/US-104 D 4958,016   IIS229 IIK3022-ANKG/US-104 A 4958,016   IN0137 IND2004DABOA/20M C 13255,872
II4018 IIK3022-ANKG/US-104 D 4958,016   IIS230 IIB3015BBPKG/US-104 A 4958,016   IN0138 IN-2002-ABOA/6M F 7328,832
II4019 IIK3015BBNKG/US-104 D 4958,016   IIS231 IIB3022-BPKG/US-104 A 4958,016   IN3502 IND2004DAROA/4"/LS-500      RT F 15513,792
II4020 IIK3022-BNKG/US-104 D 4958,016   IIS232 IIB3015BANKG/US-104 A 4958,016   IN502A IN-3002-BPKG/3D Z 5371,968
II4021 IIB3015BBPKG/2M/PUR D 5052,096   IIS233 IIB3022-ANKG/US-104 A 4958,016   IN504A IN-3004-BPKG/10M/3D Z 6500,928
II4022 IIB3022-BPKG/2M/PUR D 5052,096   IIS234 IIK3015BAPKG/US-104 A 4958,016   IN507A IND3004DBPKG/US/3D/3G A 13519,296
II4023 IIB3015BANKG/2M/PUR D 5052,096   IIS235 IIK3015BBNKG/US-104 A 4958,016   IN508A IND3004DBPKG/3D Z 11637,696
II4024 IIB3022-ANKG/2M/PUR D 5052,096   IIS236 IIK3022-APKG/US-104 A 4958,016   IN509A IND3004DBPKG/US/3D Z 11816,448
II4025 IIK3015BBPKG/2M/PUR D 5052,096   IIS237 IIK3022-BNKG/US-104 A 4958,016   IN511A IN-3004-BPKG/10M/3D A 6500,928
II4026 IIK3022-BPKG/2M/PUR D 5052,096   IIS238 IIK3015BBPKG/2M/PUR A 5052,096   IN5121 IN-3002-BPKG A 4882,752
II4027 IIK3015BANKG/2M/PUR D 5052,096   IIS239 IIK3022-BPKG/2M/PUR A 5052,096   IN5122 IN-3002-BPKG/6M A 5240,256
II4028 IIK3022-ANKG/2M/PUR D 5052,096   IIS240 IIK3015BANKG/2M/PUR A 5052,096   IN5123 IN-3002-BPKG/10M Z 6030,528
II4029 IIB3015BAPKG/2M/PUR D 5052,096   IIS241 IIK3022-ANKG/2M/PUR A 5052,096   IN5125 IN-3002-ANKG A 5099,136
II4030 IIB3022-APKG/2M/PUR D 5052,096   IIS242 IIB3015BBPKG/2M/PUR A 5052,096   IN5129 IN-3004-BPKG A 4882,752
II4031 IIB3015BBNKG/2M/PUR D 5052,096   IIS243 IIB3022-BPKG/2M/PUR A 5052,096   IN512A IND3004DBPKG/3D F 11637,696
II4032 IIB3022-BNKG/2M/PUR D 5052,096   IIS244 IIB3015BANKG/2M/PUR A 5052,096   IN5130 IN-3004-BPKG/6M A 5240,256
II4033 IIK3015BAPKG/2M/PUR D 5052,096   IIS245 IIB3022-ANKG/2M/PUR A 5052,096   IN5131 IN-3004-BPKG/10M A 5541,312
II4034 IIK3022-APKG/2M/PUR D 5052,096   IIS246 IIB3015BAPKG/US-104 A 4958,016   IN5133 IN-3004-ANKG A 5099,136
II4035 IIK3015BBNKG/2M/PUR D 5052,096   IIS247 IIB3022-APKG/US-104 A 4958,016   IN513A IN-3004-BPKG/10M/3D F 6500,928
II4036 IIK3022-BNKG/2M/PUR D 5052,096   IIS248 IIB3015BBNKG/US-104 A 4958,016   IN514A IND3004DBPKG/US/3D/3G F 13651,008
II4037 IIK3015BBPKG/US-104 F 4958,016   IIS249 IIB3022-BNKG/US-104 A 4958,016   IN515A IN-3004-BPKG/0,3M/US/3D F 6576,192
II4038 IIK3022-BPKG/US-104 F 4958,016   IIS258 IIB3015BANKG/US-104 A 4958,016   IN5186 IN-3002-APKG A 5099,136
II4039 IIK3015BAPKG/US-104 F 4958,016   IIS259 IIB3015BBPKG/US-104 A 4958,016   IN5188 IN-3004-APKG A 5099,136
II4040 IIK3022-APKG/US-104 F 4958,016   IIS260 IIA3015BBPKG/US-104 A 5070,912   IN5189 IN-3004-BNKG B 5099,136
II4041 IIK3015BBPKG/2M/PUR F 5052,096   IIS261 IIK3015BBPKG/2M/PUR B 5146,176   IN5200 IN-3004-FPKG/WECO-KLEMMBL Z 6058,752
II4042 IIK3022-BPKG/2M/PUR F 5052,096   IIS262 IIK3015BBPKG/0,09M/UL-100AI F 5362,56   IN5206 IN-3002-BPKG/AS-600-DPS Z 5607,168
II501A IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D Z 6275,136   IIS263 IIK3022-APKG/2M/PUR A 5052,096   IN5207 IN-2002-FRKG/PH A 4882,752
II502A IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D A 6604,416   IIS264 IIK3015BAPKG/2M/PUR A 5052,096   IN5208 IN-2004-FRKG/PH A 4882,752
II503A IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D A 7554,624   IIS265 IIK3015BBNKG/2M/PUR A 5052,096   IN5212 IN-3004-BPKG/AS-610-TPS A 5682,432
II504A IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/2D/3G A 7178,304   IIS266 IIK3022-BNKG/2M/PUR A 5052,096   IN5213 IN-3004-BPKG/6M/PH A 5296,704
II5162 IIA4010-CPKG B 5569,536   IIS267 IIK3015BBPKG/K1/US-104 A 4958,016   IN5219 IN-3004-ANKG/0,65M/SH/OLED F 5635,392
II5166 IIB3010-BPKG A 4910,976   IIS268 IIK3030-BPKG/K1/US-104 A 4958,016   IN5223 IN-3004-APKG/6M/PH B 6181,056
II5191 IIB3010-ANKG C 5767,104   IIS269 IIB3015BBPKG/K1/US-104 A 4958,016   IN5224 IND2004DARKG/US-100-ZRV A 10753,344
II5195 IIB3010-BPKG/10M F 6265,728   IIS270 IIB3015BAPKG/US-104 F 4958,016   IN5225 IND3004DBPKG/US-100-DPV A 10753,344
II5256 IIA3010-BPKG A 4910,976   IIS271 IIB3015BBPKG/US-104 F 4958,016   IN5227 IN-3002-BPKG/6M/PS/55V A 5701,248
II5257 IIA3010-BPKG/6M A 5268,48   IIS272 IIK3015BBPKG/US-104 F 4958,016   IN5228 IN-2004-FRKG/6M/PH A 5240,256
II5260 IIA3010-APKG A 5127,36   IIS273 IIK3022-BPKG/US-104 F 4958,016   IN5230 IN-3002-BPKG/AS-610-T A 5682,432
II5264 IIA3010-ANKG C 5767,104   IIS280 IIK3022-ANKG/2,5M/PUR F 5127,36   IN5233 IN-3004-BPKG/F Z 6021,12
II5272 II-3010-APKG A 4910,976   IIS281 IIB3015BBPKG/K1/V4A/US-104 A 5146,176   IN5244 IN-2003-ARKG/UP/6M/OVERP Z 5917,632
II5276 II-3010-ANKG Z 5804,736   IIS282 IIK3015BBPKG/K1/V4A/US-104 A 5146,176   IN5251 IND3004DBPKG A 10555,776
II5284 IIA3015-BPKG A 4910,976   IIS283 IIK3022-BPKG/K1/V4A/US-104 A 5146,176   IN5254 IN-2003-ARKG/UP/AS-610-TRS Z 6039,936
II5285 IIA3015-BPKG/6M A 5268,48   IIS284 IIK3030-BPKG/K1/V4A/US-104 A 5146,176   IN5258 IN-2004-FRKG/AS-610-T B 5513,088
II5288 IIA3015-APKG A 5127,36   IIS285 IIB3015BAPKG/1,97M/WEATHER F 6058,752   IN5259 IN-3002-BPKG/400mA/PS Z 6058,752
II5289 IIA3015-APKG/6M Z 6275,136   IIS286 IIB3022-BPKG/0,3M/DT04-3P Z 5738,88   IN5262 IN-2004-FRKG/PH             RT C 5503,68
II5292 IIA3015-ANKG Z 6058,752   IIS287 IIB3022-BPKG/0,6M/DT04-3P Z 5767,104   IN5263 IN-2002-FRKG/PH             RT Z 5776,512
II5300 II-3015-BPKG A 4675,776   IIS288 IIB3022-BPKG/0,9M/DT04-3P N 5795,328   IN5269 IN-2002-FRKG/AS-610-TRF     RT A 5334,336
II5301 II-3015-BPKG/6M A 5061,504   IIS289 IIB3022-BPKG/1,5M/DT04-3P Z 5851,776   IN5276 IN-2004-FRKG/10M/PH C 6228,096
II5304 II-3015-APKG A 4910,976   IIS290 IIB3015BBPKG/0,3M/PH/AMP N 5296,704   IN5277 IN-3002-BPKG/6M/PH C 5785,92
II5308 II-3015-ANKG C 5390,784   IIS291 IIK4015BCPKG/K1/V4A/US-104 F 5522,496   IN5279 IN-2004-FRKG/AS-514-TRF C 6773,76
II5320 IIE2010-FRKG A 4958,016   IIS293 IIB3015BBPKG/0,3M/DT04-3P F 5738,88   IN5280 IND3004-BPKG/US-100-KPS/A2 A 6030,528
II5321 IIE2015-FRKG A 4958,016   IIS294 IIB3015BBPKG/0,6M/DT04-3P F 5767,104   IN5281 IN-2004-ARKG/2A/3M B 5531,904
II5346 IIB3015-BPKG A 4910,976   IIS295 IIB3015BBPKG/0,9M/DT04-3P F 5851,776   IN5282 IN-2004-BRKG/2A/3M B 5362,56
II5369 II-3010-BPKG A 4675,776   IIS296 IIB3015BBPKG/1,5M/DT04-3P F 5795,328   IN5285 IND3004DBPKG/BS-200-K A 11195,52
II5376 II-3010-BPKG/6M A 5061,504   IIS297 IIK3015BBPKG/K1/US-104 F 4958,016   IN5290 IND2004DARKG B 10988,544
II5422 IIA4010-CPKG/20M Z 7394,688   IIS298 IIK3030-BPKG/K1/US-104 F 4958,016   IN5295 IN-2004-BRKG/2A/BH D 5409,6
II5430 IIB3015-BPKG/US-100-DPS A 5061,504   IIS299 IIK3015BBPKG/2M/PUR F 5052,096   IN5298 IN-2004-ARKG/2A/BH D 5785,92
II5436 II-2015-FRKG/PH A 4675,776   IIS300 IIA3015BANKG/2M/PUR N 5127,36   IN5299 IN-2004-FRKG/F/PH C 5334,336
II5441 IIA3015-BPKG/US-100-DPS A 5061,504   IIS301 IIK3015BAPKG/K1/V4A/US-104 N 4958,016   IN5304 IND3004DBPKG/6M A 10922,688
II5443 IIA3015-BPKG/PH F 6021,12   IIS302 IIK3030-APKG/K1/V4A/US-104 N 4958,016   IN5308 IN-3004-ANKG/0,125M/EL-300-KNS Z 6275,136
II5446 IIB3010-BPKG/US-100-DPS A 5061,504   IIS303 IIK3022-APKG/K1/V4A/US-104 N 4958,016   IN5309 IN-3004-ANKG/0,45M/EL-400-KNS C 5983,488
II5447 IIA3010-BPKG/US-100-DPS A 5061,504   IIS304 IIA3015BBPKG/2M/PUR N 5127,36   IN5310 IN-3004-ANKG/0,3M/EL-400-KNS D 5814,144
II5448 IIA3010-APKG/US-100-DPO A 5268,48   IIS700 IIB3015BANKG/2M/PUR A 4233,6   IN5311 IN-3004-ANKG/0,3M/EL-600-KNS Z 6707,904
II5452 IIB3010-APOG/US-100-DPO A 5268,48   IIS701 IIB3015BBPKG/2M/PUR A 4233,6   IN5312 IN-3004-BPKG/AS-610-TPS/180° C 5842,368
II5453 IIB3010-ANKG/US-100-DNS C 5927,04   IIS702 IIB3022-ANKG/2M/PUR A 4233,6   IN5315 IND2004DARKG/10M Z 12362,112
II5465 IIA3010-BPKG/US-100-DPS A 5061,504   IIS703 IIB3022-APKG/2M/PUR A 4233,6   IN5318 IND2004DARKG/US-100-ZRV RT/K01 C 10753,344
II5471 IIA3010-BPKG/TS-600-APS C 6143,424   IIS704 IIB3022-BPKG/2M/PUR A 4233,6   IN5319 IND3004DBPKG/US-100-DPV RT/K01 B 10753,344
II5475 IIA3015-BPKG/TS-600-APS C 6143,424   IIS705 IIB3015BAPKG/2M/PUR A 4233,6   IN5320 IN-3002-BPKG/0,2M/US-100-DPS D 6576,192
II5479 IIA3010-BPKG/BS-301-APS A 5362,56   IIS706 IIB3015BBNKG/2M/PUR A 4233,6   IN5322 IN-3004-ANKG/0,3M/EL-400-KNS D 5814,144
II5483 IIA3015-BPKG/BS-301-APS A 5362,56   IIS707 IIB3022-BNKG/2M/PUR A 4233,6   IN5323 IND3004DBPKG/10M B 11346,048
II5488 II-2010-FRKG/PH A 4675,776   IIS708 IIB2015BARKG/2M/PUR A 4233,6   IN5326 IN-2004-FRKG/0,6M C 4882,752
II5489 IIA2010-FRKG/PH A 4910,976   IIS709 IIB2022-ARKG/2M/PUR A 4233,6   IN5327 IND3004DBPKG/US-100-DPV A 10800,384
II5490 IIA2010-FRKG/US-100-IRF A 5061,504   IIS710 IIB2015BARKG/2M/PUR/UP N 4233,6   IN5329 IN-3002-BPKG/6M C 5701,248
II5491 IIA2015-FRKG/PH A 4910,976   IIS711 IIB2022-ARKG/2M/PUR/UP A 4233,6   IN5330 IN-3002-BPKG/0,75M Z 5249,664
II5492 IIA2015-FRKG/US-100-IRF A 5061,504   IIS712 IIB2015BBRKG/2M/PUR N 4233,6   IN5331 IND2004DARKG/US-100-ZRV     RT B 11750,592
II5493 IIB2010-FRKG/PH A 4910,976   IIS713 IIB2022-BRKG/2M/PUR A 4233,6   IN5333 IN-3004-ANKG/1,2M/SH/OLED D 5522,496
II5503 IIK3010UBPKG/US-104-DPS A 6585,6   IIS714 IIB2015BBRKG/2M/PUR/UP N 4233,6   IN5334 IND3004DBPKG/T2 A 13810,944
II5665 IIA3015-APKG/V2A/55V/US-100 A 5362,56   IIS715 IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP A 4233,6   IN5335 IN-2002-FRKG/0,315M/PH/OVERP F 5362,56
II5666 IIA3015-BPKG/V2A/55V/US-100DPS F 5164,992   IIS716 IIB2015BARKG/10M/PUR A 4609,92   IN5336 IN-2002-FRKG/0,28M/PH    OVERP F 5362,56
II5668 IIB2015-FRKG/PH C 5531,904   IIS717 IIB2015BARKG/5M/PUR A 4374,72   IN5337 IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V B 12023,424
II5669 IIA2015-FRKG/10M C 5720,064   IIS718 IIB2015BARKG/0,3M/PUR/US A 4704   IN5338 IND3004UBPKG/0,3M/US-100-DPV C 12268,032
II5672 II-2010-FRKG/6M/PH D 5767,104   IIT001 IIK2014BARKA/M/V4A/LS-104-AK A 8711,808   IN5339 IN-3002-BPKG/0,2M/AMP/8-12V F 5296,704
II5676 IIA4010ZCPKG/BH A 6124,608   IIT002 IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK A 8711,808   IN5344 IN-3004-BPKG/0,075M/AMP F 5814,144
II5687 IIA2010-FRKG/10M/PH B 6030,528   IIT003 IIK2014BARKA/M/V4A/LS-104-AK D 8711,808   IN5345 IND3004DBPKG/US-100-DPV D 11007,36
II5689 IIA3010-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU A 5164,992   IIT004 IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK D 8711,808   IN5347 IN-3002-BPKG/0,22M D 4882,752
II5693 IIC2015-ARKG/UP C 4845,12   IIT200 IIB3022-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 5625,984   IN5348 IN-2004-FRKG/10M Z 6547,968
II5696 IIC2010-ARKG/UP C 5146,176   IIT202 IIKC022-ASKG/M/V4A/US-104-DRS A 6209,28   IN5349 IN-41,5PEPKG/AS C 5371,968
II5697 IIB2010-ARKG/UP C 5456,64   IIT204 IIKC014BASKG/M/V4A/US-104-DRS A 6209,28   IN5350 IN-3004-BPKG D 4741,632
II5698 IIB2015-ARKG/UP Z 5729,472   IIT205 IIB3014BBPKG/M/V4A/US-104-DPS A 5625,984   IN5351 IN-3004-BPKG/6M F 5240,256
II5709 IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH A 6011,712   IIT206 IIB3014BBPKG/M/V4A/10M/WH A 6783,168   IN5352 IN-3004-BPKG/2,5M/F F 4826,304
II5711 IIK3010UBPKG/SC/US-104-DPS A 6886,656   IIT207 IIB3022-BPKG/M/V4A/6M/WH A 6566,784   IN5363 IN-3004-BPKG/F/0,075M/AMP F 5625,984
II5729 IIA2015-FRKG/V4A/6M/PH A 5597,76   IIT208 IIB3022-BPKG/M/V4A/10M/WH A 6783,168   IN5364 IN-3002-APKG/AS-514-TPO C 5673,024
II5733 IIA2015-FRKG/V4A/US-100-IRF/RT A 5428,416   IIT209 IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH A 6566,784   IN5370 IN-3003-BPKG/AS-610-TPS A 5588,352
II5734 IIA2015-FRKG/US-100-IRF     RT C 5691,84   IIT20A IIB3014BBPKG/M/V4A/US104DPS/3D Z 6209,28   IN5372 IN-3004-BPKG/AS-610-TPS Z 6115,2
II5735 IIA2010-FRKG/US-100-IRF     RT C 5353,152   IIT210 IIKC014BASKG/M/V4A/10M A 6745,536   IN5373 IND3007DBPKG/US-100-DPV C 11214,336
II5736 II-2015-FRKG/PH C 4958,016   IIT212 IIK3015BBPKG/M/V4A/US104-DPS A 6011,712   IN5377 IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV B 12559,68
II5737 IIA2010-FRKG/PH             RT C 5183,808   IIT213 IIK3022-BPKG/M/V4A/US104-DPS A 6011,712   IN5379 IN-3005-BPKG/AS-610-TPS/180° B 5466,048
II5738 IIA2015-FRKG/PH             RT C 5183,808   IIT216 IIK3010-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 6011,712   IN5380 IN-3004-BPKG/0,15M/AS D 5936,448
II5739 II-2010-FRKG/PH             RT Z 5202,624   IIT217 IIK3015-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 6303,36   IN5381 IN-3004-BPKG/4M F 5428,416
II5742 IIK3015BBPKG/US-104-DPS A 7987,392   IIT218 IIK3015BAPKG/M/V4A/US104-DPO A 6011,712   IN5382 IN-2004-FRKG/PH F 5127,36
II5744 II-4010ZCPKG/6M/SH B 6783,168   IIT219 IIK3022-APKG/M/V4A/US104-DPO A 6011,712   IN5383 IN-3002-BPKG/0,70M/AMP C 5221,44
II5750 IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH F 6943,104   IIT21A IIB3022-BPKG/M/V4A/US/3D Z 6199,872   IN5384 IN-2004-FRKG/0,27M F 5353,152
II5751 IIA2010-FRKG/V4A/US-100-IRF/AU A 5164,992   IIT220 IIKC014BASKG/M/V4A/0,3M/US F 6896,064   IN5387 IN-3004-BPKG/4,6M Z 5720,064
II5754 II-2015-FRKG/20M Z 6886,656   IIT221 IIK3010-BPKG/M/V4A/25M/WH F 7564,032   IN5388 IN-3004-BPKG/4,5M C 5541,312
II5766 IIA4010-CPKG/TS-600-APA Z 6914,88   IIT223 IIB3010-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 5776,512   IN5390 IN-2004-BRKG/2A D 9662,016
II5767 IIB2010-ARKG/UP/US-100-IRS  RT Z 5494,272   IIT224 IIB3015-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 5776,512   IN5391 IN-3004-BPKG/1,5M/US C 5861,184
II5768 IIB2015-ARKG/UP/US-100-IRS  RT Z 5494,272   IIT225 IIKC010-ASKG/M/V4A/US-104-DRS A 6369,216   IN5392 IN-3004-BPKG/2,5M/US C 5945,856
II5776 IIA3015-BPKG/V4A/US-100-DPS-AU A 5164,992   IIT226 IIKC015-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 6369,216   IN5393 IN-3004-BPKG/3,5M/US C 6049,344
II5785 IIK3022-BPKG/US-104-DPS A 7987,392   IIT228 IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS A 6077,568   IN5394 IN-3004-APKG/AS-610-TPO C 5682,432
II5798 IIC4015-CPKG/3M/BH F 7093,632   IIT229 IIKC014BASKG/M/V4A/US-104-DRS F 6209,28   IN5395 IN-3004-APKG/10M D 5917,632
II5800 IIA4010ZCPKG/6M/BH A 6030,528   IIT22A IIB3014BBPKG/M/V4A/US/3D/3G Z 6444,48   IN5396 IN-3004-BNKG/0,21M/AMP D 5409,6
II5801 IIA4020-CPKG/TS-600-APA Z 7084,224   IIT230 IIK3010-ANKG/AM/US-104-DNS A 6077,568   IN5397 IN-3004-BPKG/5M/US D 6209,28
II5803 IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH A 6011,712   IIT231 IIK3025-BPKG/AM/P/US-104-DPS A 6858,432   IN5398 IN-3004-BPKG/1,1M Z 5691,84
II5806 IIB2012BAROG/UP/2LED/6M/PH Z 6773,76   IIT232 IIK3025-ANKG/AM/P/US-104-DNS A 6858,432   IN5399 IN-3004-BPKG/1,3M Z 5691,84
II5807 IIA3010-BPKG/V4A/6M A 5362,56   IIT233 IIB3014BBPKG/M/V4A/US-104-DPS D 5625,984   IN5400 IN-3004-BPKG/1,75M F 5513,088
II5811 IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC Z 6660,864   IIT234 IIB3022-BPKG/M/V4A/US-104-DPS D 5625,984   IN5401 IN-3002-BPKG/3M/PH D 6115,2
II5812 II-3015-BPKG/US-100-DPS Z 5607,168   IIT235 IIK3015BBPKG/M/V4A/US-104-DPS D 6011,712   IN5406 IN-3004-APKG/6M/OVERP Z 6181,056
II5815 IIK3015UBPKG/SC/US-100-DPS Z 7234,752   IIT236 IIK3022-BPKG/M/V4A/US-104-DPS D 6011,712   IN5407 IN-3004-APKG/10M/OVERP Z 5729,472
II5816 IIA3010-BPKG/BS-301-APS/400mA Z 7168,896   IIT237 IIK3025-ANKG/AM/P/US-104-DPS D 7545,216   IN5408 IND2004DARKG/US-100 C 10753,344
II5827 IIK2015BFRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5720,064   IIT238 IIK3025-BPKG/AM/P/US-104-DPS D 6858,432   IN5409 INE3004DBPKG A 9586,752
II5829 IIK2022-FRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5720,064   IIT239 IIKC014BASKG/M/V4A/20M F 7319,424   IN5410 INE3004DBPKG/SOCKET M12 A 10264,128
II5837 IIB3015BBPKG/US-104-DPS A 7987,392   IIT23A IIKC014BASKG/V4A/US/2LED/2D Z 7056   IN5414 IND3004DANKG/US-100-DNV F 11449,536
II5841 IIK3015BBPKG/M/US-104-DPS A 7987,392   IIT240 IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS F 6077,568   IN5415 IND3004DANKG/US-100-KNV A 10903,872
II5842 IIA3015BBPKG/US-104-DPS A 7987,392   IIT241 IIK3010-BPKG/AM/US-104 F 6077,568   IN5416 IND3004DBPKG/US-100-KPV A 10903,872
II5846 II-3010ZBPKG/15M Z 6378,624   IIT242 IIK3025-BPKG/AM/P/US-104 F 6858,432   IN5417 INE3004DBPKG/PLUG M12/SOCKET M12 N 12700,8
II5849 IIB3010-BPKG/US-104-DPS B 5061,504   IIT243 IIB3015BBPKG/AM/V4A/US-104 N 6077,568   IN5424 IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV F 12559,68
II5850 IIB3015-BPKG/US-104-DPS A 5061,504   IIW200 IIK3010-BPKG/M/K1/SC/US104-DPS A 5842,368   IN5425 IN-3004-BPKG/5,2M C 5541,312
II5851 IIK3010-BPKG/US-104-DPS A 5061,504   IIW201 IIK3022-BPKG/K1/SC/US-104 A 5842,368   IN5426 IN-2004-FRKG/PH A 4882,752
II5853 IIA3010-BPKG/US-104-DPS A 5061,504   IIW202 IIK3015UBPKG/K1/SC/US-104 A 4958,016   IN5427 IN-2004-FRKG/6M/PH A 5240,256
II5854 IIA3015-BPKG/US-104-DPS A 5061,504   IJ5001 IJ-3002-APKG               T04 B 5014,464   IN5428 IN-2004-FRKG/F/PH A 5334,336
II5857 IIA3015-APKG/V2A/55V/US-100DPO B 5936,448   IJ5002 IJ-3002-APKG/0,15M Z 5221,44   IN5429 IN-2004-BRKG/2A/0,3M/AMP F 5804,736
II5858 IIK2015BFRKG/SC/2LED/US-104IRF Z 6773,76   IJ5003 IJ-2002-FRKG/0,15M F 5061,504   IN5430 IN-2004-ARKG/2A/0,3M/AMP F 5635,392
II5859 IIK2022-FRKG/SC/2LED/US-104IRF Z 6689,088   IL5002 ILA3002-BPKG/OBEN/PH        RT A 5099,136   IN5431 IN-3004-ANKG/2,5M/SH/OLED F 5757,696
II5860 IIK2015BFRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5466,048   IL5003 ILA3002-BPKG/MITTIG/PH      RT A 5099,136   IN5432 IN-3004-BPKG/1,3M Z 5785,92
II5861 IIK2022-FRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5466,048   IL5004 ILA3002-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT A 5701,248   IN5433 IN-3004-BPKG/1,3M F 5785,92
II5863 IIA3010ZBPKG/V4A/US-100-DPS/AU A 5663,616   IL5005 ILA3002-BPKG/MITTIG/AS514TPSRT A 5701,248   IN5434 IN-3004-BPKG/0,3M/AS D 5466,048
II5867 IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS/AURT Z 5814,144   IL5010 ILA3002-APKG/OBEN/PH        RT C 5729,472   IN5435 IN-3004-APKG/0,3M/AS D 5673,024
II5868 IIA3015-APKG/1,25M/AMP D 6049,344   IL5012 ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT C 6416,256   IN5436 IN-2002-FRKG/PH/5M F 5117,952
II5870 IIK3010UBPKG/SC/US-104-DPS Z 6886,656   IL5018 ILA3002-APKG/OBEN/3M/PH     RT A 5541,312   IN5437 IND3004DBPKG/US-100-DPV F 12475,008
II5876 IIA4015-CPKG Z 5494,272   IL5019 ILA3002-BPKG/MITTIG/PH3X0,25RT Z 5804,736   IN5438 IN-2002-FRKG/0,45M F 4798,08
II5890 IIK3010-BPKG/SS-000-K Z 6820,8   IL5020 ILA32,5-BPKG/OBEN/PH        RT A 5597,76   IN5439 IN-3004-BPKG/1,95M D 5513,088
II5891 IIA3015-ANKG/3M/AMP F 6830,208   IL5021 ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS  RT B 5898,816   IN5440 IN-3004-BPKG/3,05M F 5569,536
II5898 IIA2015-FRKG/10M/PPU Z 6011,712   IL5022 ILB30,8-BPKG/2M PVC A 5898,816   IN5441 IN-3004-BPKG/2,25M F 5541,312
II5900 IIB3010-BPKG/10M/PH C 6002,304   IL5023 ILA3002-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT Z 5964,672   IN5443 IN-4004-CPKG/10M/TPE D 5917,632
II5904 IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS F 11995,2   IL5024 ILA31,5-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT C 5861,184   IN5444 IN-3004-BPKG/AS-610-TPS Z 5682,432
II5907 IIB3010-BPKG/5M C 5842,368   IL5025 ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT D 6190,464   IN5445 IN-2004-FRKG/0,02M F 5334,336
II5908 IIC3010-BPKG/0,5M/GHW C 5757,696   IL5026 ILA3002-BPKG/OBEN/4M/PH    RT F 5249,664   IN5446 IN-2004-FRKG/0,08M F 5334,336
II5909 IIC3010-BPKG/6M/PUR F 5814,144   IL5027 ILA3002-APKG/0,95M/US/RT F 5541,312   IN5447 IN-3004-BPKG/0,02M F 4882,752
II5910 IIA3015BBPKG/US C 5155,584   IL5028 ILB31,5BBNKG Z 5804,736   IN5448 IN-3004-BPKG/0,08M F 4882,752
II5911 II-2015-FRKG/20M F 6519,744   IM000A IME2015BFBOA/3D Z 8965,824   IN5449 IN-3002-BPKG/0,15M/AMP F 5221,44
II5913 IIK3015A1PKG/US A 9153,984   IM0010 IME2020-FBOA A 8335,488   IN5450 IN-3002-BPKG/0,15M/AMP F 5136,768
II5914 IIK3015A2PKG/US A 9153,984   IM0011 IME2015BFBOA A 8335,488   IN5451 IN-3007-BPKG/0,3M/AS F 5673,024
II5915 IIA4010ZCPKG/0,3M/US-100 C 6435,072   IM0013 IME2020-FBOA/NPT/RT C 9643,2   IN5452 IN-3007-APKG/0,3M/AS F 5673,024
II5916 IIK3010A1PKG/US A 9153,984   IM001A IME2020BFBOA/3D A 9793,728   IN5453 IN-2004DFRKG/2x0,06M/0,4M F 9765,504
II5917 IIK3010A2PKG/US A 9153,984   IM0020 IME2015BFBOA/NPT/RT C 11082,624   IN5454 IN-2004-FRKG/F/0,2M/PH/AMP F 5597,76
II5918 IIC3010-BPKG/0,6M/AMP Z 6171,648   IM002A IME2040-FBOA/3D A 14469,504   IN5455 IN-2002-FRKG/0,2M/PH/AMP F 5146,176
II5919 II-2015-FRKG/10M/ D 5917,632   IM0032 IMC2015UARKA/SC/LS-100AK Z 11110,848   IN7001 IN-3004-APKG Z 5569,536
II5920 IIKC012BASKG/US-104 A 5381,376   IM0033 IMC2015UARKA/SC/LS-300BL Z 11901,12   IN8503 IN-3002-BPKG/S TETRA PAK D 6510,336
II5921 IIKC022-ASKG/US-104 A 5381,376   IM0041 IMC2035-ARKA/LS-100AK C 10047,744   IO5016 IOW2010-ARKG/UP/US-100      RT A 6585,6
II5923 IIKC012BBSKG/US-104 A 5381,376   IM0042 IMC2035-ARKA/LS-300BL C 11073,216   IO5017 IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP     RT A 7771,008
II5924 IIKC022-BSKG/US-104-DRO Z 5550,72   IM0045 IME2020-FBOA D 8335,488   IO5018 IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP    RT A 7771,008
II5925 IIC3010-BPKG Z 4826,304   IM0046 IME2015BFBOA D 8335,488   IO5019 IOW2010-ARKG/UP/0,15M/US100 RT F 8025,024
II5926 IIC3010-APKG Z 4826,304   IM0049 IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK A 5183,808   IO5020 IOW2010-ARKG/UP/0,8M/US-100 RT F 8025,024
II5927 IIC3010-BPKG/0,6M/BH/AMP F 5682,432   IM0050 IMC2020BABOA/SL/LS-100AK F 4656,96   IO5021 IOW2010-ARKG/UP/US-100      RT F 6792,576
II5928 IIA3015-BPKG/US Z 6604,416   IM0053 IMC2035-ABOA/SL/LS-100FK A 5183,808   IO9923 IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP    RT Z 7771,008
II5929 IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3/US Z 6369,216   IM0054 IMC2020BABOA/SL/LS-100FK A 4440,576   IQ5003 IQ5003/US-100 C 4111,296
II5930 IIA3015ZBPKG/5M/SH A 22249,92   IM0055 IMC2020BARKA/LS-100AK       RT A 7959,168   IR5014 R-3002-BPKG/M14X1,5/US-104DPS F 15335,04
II5931 IIK3015-ANKG/0,15M/AMP C 5889,408   IM0056 IMC2020BARKA/LS-300BL       RT C 8711,808   IR5015 IR-2002-ARKG/M12X1/SW17/USR F 13594,56
II5932 II-3015-BPKG/ZH F 4845,12   IM0057 IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK C 6105,792   IR5019 IR-2002-ARKG/M11X1/3M Z 11411,904
II5933 IIK3012BBPKG/0,075M/UL-100AI D 6595,008   IM0059 IME2040-FRKA N 14469,504   IR5020 IR-2002-ARKG/M11X1/3,0M/IVECO Z 12399,744
II5934 IIK3012BBPKG/0,125M/PH/DT04-3 D 6595,008   IM3500 IME2015BFBOA/LS300L F 10489,92   IR5021 IR-2002-ARKG/V4A/M11X1/2M Z 12399,744
II5935 IIK3012BAPKG/0,125M/DT04-3P2 D 6595,008   IM5019 IME3020-FPKG A 7046,592   IR5022 IR-2002-ARKG/M11X1/5M/PH Z 12380,928
II5936 IIA4015ZCPKG/6M/SH C 6416,256   IM501A IMC4020BCPKG/K1/US/3D Z 4798,08   IR5023 IR-2002-ARKG/M11X1/7M/IVECO-ST Z 12653,76
II5937 IIK3012BANKG/0,08M/US-100 D 6595,008   IM5020 IME3015BFPKG A 7046,592   IR5030 IR-2002-ARKG/M11X1/12M/IVECO Z 13293,504
II5938 IIK3010-BPKG/I/US D 3001,152   IM5022 IME3015BFPKG/2-LED A 7695,744   IR5031 IR-2002-ARKG/M11X1/2M/PH F 12042,24
II5939 IIK3015-BPKG/I/US D 3001,152   IM5024 IME3020-FPKG/NPT            RT C 8166,144   IR5032 IR-2002-BRKG/V4A/M10X1/US-104 D 12202,176
II5940 IIK3010-ANKG/I/US D 3001,152   IM502A IME3020-FPKG/3D Z 7742,784   IR5034 IR-2002-BRKG/V4A/M12X1/US-104 D 12550,272
II5941 IIK3015-ANKG/I/US D 3001,152   IM5033 IME3015BBPKG/US-100-DPS A 7206,528   IR5035 IR-3002-APKG/V4A/M22X1,5/US D 15645,504
II5942 IIA3015-BPKG/V2A/55V/US-100DPS Z 5334,336   IM5037 IME2015BFRKG A 7046,592   IR5037 IR-3002-APKG/V4A/M10X1/US-104 D 12202,176
II5943 IIK3012BBPKG/0,075M/UL-100AI Z 6595,008   IM5038 IME2020-FRKG A 7046,592   IR5038 IR-3002-APKG/V4A/M12X1/US-104 D 12202,176
II5944 IIK3012BBPKG/0,075M/UL-100AI D 6595,008   IM503A IMC4040-CPKG/US-100-DPA/3D Z 4948,608   IR5039 IR-2002-BRKG/V4A/M10X1/US-104 D 12550,272
II5945 IIA3015BBPKG/US Z 5005,056   IM5040 IME3015-FNKG/NPT            RT C 8401,344   IR5040 IR-3002-APKG/V4A/M10X1/US-104 D 12550,272
II5946 IIK3012BANKG/0,08M/US-100 Z 6595,008   IM5041 IME3015BFPKG/2LED/OVERP A 8627,136   IR5041 IR-31,5-BPKG/7/16UNF/US-104 F 15636,096
II5948 IIK3015BBPKG/US D 5155,584   IM5042 IME2015-FRKG/NPT            RT Z 8326,08   IR5042 IR-2002-FRKG/CK45/DS-000-K Z 14497,728
II5949 IIK3012BANKG/0,91M/WEATHER Z 7103,04   IM5043 IME2020-FRKG/NPT-GWD Z 8326,08   IR5043 IR-3002-BPKG/V4A/M10X1/US-104 F 12879,552
II5950 IIA4010ZCPKG/15M/BH F 7375,872   IM5044 IME3020-FPKG/US-100-DPX A 7206,528   IR5046 IR-3002-BPKG/V4A/M11X1/US-104 D 12616,128
II5952 IIA3010-BPKG/0,5M/AMP D 4910,976   IM5046 IME3030-FPKG A 8551,872   IR5048 IR-2002-ARKG/M11X1/3M/EURO Z 12089,28
II5953 IIA3010-BPKG/V4A/0,8M/AMP F 5362,56   IM504A IMC4020BCPKG/US-100-DPA/3D Z 4628,736   IR5049 IR-2002-ARKG/M11X1/7M/EURO Z 12380,928
II5954 IIK3012BAPKG/0,125M/DT04-3P Z 6595,008   IM5052 IME3015BFPKG/NPT            RT C 7930,944   IR5050 IR-3002-BPKG/M14X1,5/1M/AMP F 13538,112
II5955 IIK3012BBPKG/0,125M/PH/DT04-3 D 6595,008   IM5054 IME3015BFPKG/0.PG-VERSCH.O.V. C 7244,16   IR5051 IR-3002-BPKG/V2A/M14x1,5/0,525M/FH F 13942,656
II5956 IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard Z 6388,032   IM505A IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D Z 4948,608   IR5052 IR-3002-BPKG/V2A/M14X1,5/0,3FH F 13942,656
II5957 IIA4010-CPKG/0,6M/BH/AMP D 5729,472   IM5060 IME3015BBPKG/VRG/20M/AFL STIRN Z 9332,736   IR5055 IR-2002-ARKG/M11x1/1,8M Z 11449,536
II5958 IIK3012BBPKG/0,3M/PH/DT04-4P D 6595,008   IM5062 IME3020-FPKG D 7046,592   IR5056 IR-3002-BPKG/V4A/M11x1/0,3M/US D 12832,512
II5959 IIK3012BBPKG/0,075M/UL-100AI F 6595,008   IM5064 IME3015BFPKG D 7046,592   IR5057 IR-2002-ARKG/M11x1/10M/EURO Z 12578,496
II5960 IIK3012BBPKG/0,125M/PH/DT04-3 F 7253,568   IM506A IME3020BFPKG/3D A 8899,968   IR5058 IR-2002-ARKG/M11x1/5M/US Z 12578,496
II5961 IIA3010ZBPKG/5M/SH A 22249,92   IM507A IME3040-FPKG/3D A 12427,968   IR5059 IR-3002-APKG/V4A/M10x1/US Z 12550,272
II5962 IIK3012BBPKG/0,075M/UL-100AI D 6595,008   IM5084 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA A 5353,152   IR5060 IR-3002-APKG/V4A/M10x1/US Z 12202,176
II5963 IIK3012BBPKG/0,125M/PH/DT04-3 F 6595,008   IM508A IME2020BFRKG/3D A 6463,296   IR5061 IR-3002-APKG/V4A/M12X1/US Z 12202,176
II5964 IIK3012BBPKG/0,125M/PH/DT04-3 F 6595,008   IM5090 IME3015BBPKG/US100DPS/ C 7206,528   IR5062 IR-3002-APKG/V4A/M22X1,5/US Z 15645,504
II5965 IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard F 6388,032   IM5098 IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA C 5306,112   IR5063 IR-2002-ARKG/V4A/M11X1/5M Z 12719,616
II5966 IIK3012BBPKG/2M/PH/packard Z 6792,576   IM509A IME3020BBPKG/3D A 6482,112   IR5064 IR-31,5-BPKG/US/M12X1 Z 15542,016
II5967 IIK3012BBPKG/3,2M/PH/packard Z 6990,144   IM5105 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA Z 4732,224   IR5065 IR-2002-FRKG/M16X1/V4A/US F 14497,728
II5968 IIK3015BBPKG/US-104-DPS F 8787,072   IM5109 IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA Z 4497,024   IR5068 IR-3002-BPKG/M14X1,5/0,6M/US F 12305,664
II5969 IIK3012BANKG/0,08M/US-100 Z 6595,008   IM510A IME4020BCPKG/3D A 7404,096   IR5069 IR-2002-ARKG/UP/M11X1/3M F 12126,912
II5970 IIA3015BBPKG/US F 5005,056   IM5110 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA Z 4939,2   IR5071 IR-3002-BPKG/V4A/M11X1/0,3M/DT04 D 12832,512
II5971 IIA3015BBPKG/US F 5155,584   IM5111 IME2020-FRKG F 6924,288   IS0003 IS-2002-AROA                RT C 7074,816
II5972 II-3015-BPKG/15M/ZH F 6124,608   IM5115 IMC3020BBPKG/US-100-DPS A 3829,056   IS0004 IS-2002-BROA                RT C 7404,096
II5973 IIK3012BFRKG/IO/US-104 A 5334,336   IM5116 IMC3035-BPKG/US-100-DPS A 3951,36   IS0005 IS-2002-AROA F 6642,048
II5974 IIK3022-FRKG/IO/US-104 A 5334,336   IM5117 IMC3040-BPKG/US-100-DPS A 3951,36   IS0007 IS-2002-AROA/7" F 6642,048
II5975 IIA3015BBPKG/US-104 C 5070,912   IM5118 IMC2015-ASI /US-100-DPS A 5117,952   IS0008 IS-2002-BROA/12"K A 6642,048
II5976 IIA3015BBPKG/US-104 F 5155,584   IM5119 IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS A 4581,696   IS0010 IS-2002-AROA/0,1M F 7422,912
II5977 IIA3015ZBPKG/US F 27273,792   IM511A IMC4040-CPKG/US/3D/3G A 5371,968   IS0011 IS-2004-AROA/0,17M/AMP D 7027,776
II7100 IIK3010-BPKG/US-100 A 3001,152   IM5120 IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS A 4675,776   IS3501 IS-2002-AROA/12"K A 7074,816
II7101 IIK3015-BPKG/US-100 A 3001,152   IM5123 IMC4020BCPKG/US-100-DPA A 4054,848   IS3502 IS-2002-AROA/0,26M/AMP F 7103,04