Цена IFM

6 страница

Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, вляющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб
EVC756 ADOGH040VAS0005K04 C 1989,12   EVT029 VDOAH030VAS00,6E03STGH030VAS A 2060,8   EVT330 YDOGH040VAS0002E04STGH050VAS A 3073,28
EVC757 ADOAH040MSS0010H04 C 1621,76   EVT030 VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS A 2078,72   EVT331 YDOGH040VAS0005E04STGH050VAS A 3368,96
EVC758 YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS C 3360   EVT031 VDOAH030VAS0002E03STGH030VAS A 2150,4   EVT332 YDOAH040VAS0001E04STGH050VAS A 2974,72
EVC759 ADOGH040MSS0040H04 C 3861,76   EVT032 VDOAH030VAS0005E03STGH030VAS A 2320,64   EVT333 YDOAH040VAS0002E04STGH050VAS A 3073,28
EVC760 ADOGF030MSS0002H03 C 1102,08   EVT033 VDOAH030VAS0010E03STGH030VAS A 2616,32   EVT334 YDOAH040VAS0005E04STGH050VAS A 3368,96
EVC761 VDOGF030MSS0005H03STGF030MSS C 2042,88   EVT034 VDOAH032VAS00,3E03STGH030VAS A 2284,8   EVT335 YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS A 3270,4
EVC762 VDOGF030MSS0006H03STGF030MSS C 1980,16   EVT035 VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS A 2293,76   EVT336 YDOAH032VAS0002E03STGH040VAS A 3368,96
EVC763 VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS C 2042,88   EVT036 VDOAH032VAS0001E03STGH030VAS A 2311,68   EVT337 YDOAH032VAS0005E03STGH040VAS A 3655,68
EVC764 VDOGH040MSS08,5H04STGH040MSS C 2150,4   EVT037 VDOAH032VAS0002E03STGH030VAS A 2356,48   EVT338 YDOGF030VAS00,6E03STGH040VAS C 4444,16
EVC765 VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS C 1998,08   EVT038 VDOAH032VAS0005E03STGH030VAS A 2553,6   EVT339 YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS A 4542,72
EVC766 ADOGH040MSS0002H04 N 1146,88   EVT039 VDOAH032VAS0010E03STGH030VAS A 2831,36   EVT340 YDOAF030VAS00,6E03STGH040VAS F 4444,16
EVC767 ADOAH040MSS0025K04 C 3906,56   EVT040 VDOGH040VAS00,3E04STGH040VAS A 2141,44   EVT341 YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS C 4542,72
EVC768 ADOAH050MSA0005H05 C 1756,16   EVT041 VDOGH040VAS00,6E04STGH040VAS A 2159,36   EVT343 ADOGH040VAS0060E04 C 4945,92
EVC769 VDOAH050MSS01,5H05STGH050MSS C 2240   EVT042 VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS A 2338,56   EVT344 ASTGH050VAS0005E05 B 1559,04
EVC770 VDOGF040MSS0003H04STGF040MSS C 1742,72   EVT043 VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS A 2374,4   EVT345 VDOGF040VAS0004E04STGH040VAS B 2517,76
EVF001 ADOGH040VAS0005P04 N 1550,08   EVT044 VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS A 2571,52   EVT346 YDOGH040VAS00,3E04STGH050VAS B 2965,76
EVF002 ADOGH040VAS0010P04 N 1908,48   EVT045 VDOGH040VAS0010E04STGH040VAS A 2929,92   EVT347 YDOGH040VAS01,2E04STGH050VAS B 3064,32
EVF003 ADOGH040VAS0025P04 N 2983,68   EVT046 VDOAH040VAS00,3E04STGH040VAS A 2141,44   EVT348 YDOGH040VAS01,6E04STGH050VAS B 3100,16
EVF004 ADOAH040VAS0005P04 N 1550,08   EVT047 VDOAH040VAS00,6E04STGH040VAS A 2159,36   EVT349 ADOAH050VAS0040E05 B 4892,16
EVF005 ADOAH040VAS0010P04 N 1908,48   EVT048 VDOAH040VAS0001E04STGH040VAS A 2338,56   EVT350 ASTGH040VAS0025E04 C 2598,4
EVF006 ADOAH040VAS0025P04 N 2983,68   EVT049 VDOAH040VAS0002E04STGH040VAS A 2374,4   EVT351 ADOGH040VAS01,2E04 D 1227,52
EVF007 ADOAH043VAS0005P04 N 1818,88   EVT050 VDOAH040VAS0005E04STGH040VAS A 2571,52   EVT352 YDOAH030VASXXXXE03STGH040VAS B 3431,68
EVF008 ADOAH043VAS0010P04 N 2159,36   EVT051 VDOAH040VAS0010E04STGH040VAS A 2929,92   EVT353 YDOAH030VASXXXXE03STGH040VAS B 3431,68
EVF009 ADOAH043VAS0025P04 N 3297,28   EVT052 VDOAH043VAS00,3E04STGH040VAS A 2347,52   EVT354 YDOGH030VAS1,35E03STGH040VAS B 3467,52
EVF010 ADOGH050VAS0005P05 N 1783,04   EVT053 VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS A 2365,44   EVT355 YDOGH030VAS04,1E03STGH040VAS B 4023,04
EVF011 ADOGH050VAS0010P05 N 2365,44   EVT054 VDOAH043VAS0001E04STGH040VAS A 2571,52   EVT356 YDOGH030VAS05,2E03STGH040VAS B 4282,88
EVF012 ADOGH050VAS0025P05 N 4139,52   EVT055 VDOAH043VAS0002E04STGH040VAS A 2634,24   EVT357 YDOGH030VAS05,9E03STGH040VAS B 4426,24
EVF013 ADOAH050VAS0005P05 N 1783,04   EVT056 VDOAH043VAS0005E04STGH040VAS A 2804,48   EVT358 ASTGH050VAS0010E05 B 2069,76
EVF014 ADOAH050VAS0010P05 N 2365,44   EVT057 VDOAH043VAS0010E04STGH040VAS A 3162,88   EVT359 VDOGH040VAS0025E04STGH040VAS C 3745,28
EVF015 ADOAH050VAS0025P05 N 4139,52   EVT058 VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS A 2240   EVT360 VDOGH030VAS0010E03STGF030VAS B 2616,32
EVF040 VDOGH040VAS00,3P04STGH040VAS N 2490,88   EVT059 VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS A 2257,92   EVT361 ADOAH030VAS0015E03 F 2016
EVF041 VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS N 2517,76   EVT060 VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS A 2293,76   EVT362 ADOGH030VAS0010E03 B 1702,4
EVF042 VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS N 2723,84   EVT061 VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS A 2338,56   EVT363 ADOGH030VAS0020E03 B 2347,52
EVF043 VDOGH040VAS0002P04STGH040VAS N 2768,64   EVT062 VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS A 2383,36   EVT364 ADOGH030VAS0025E03 B 2670,08
EVF044 VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS N 2992,64   EVT063 VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS A 2831,36   EVT365 ADOAH030VAS0010E03 B 1702,4
EVF045 VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS N 3413,76   EVT064 ADOGH040VAS0002E04 A 1209,6   EVT366 ADOAH030VAS0020E03 B 2347,52
EVF046 VDOAH040VAS00,3P04STGH040VAS N 2490,88   EVT065 ADOGH040VAS0030E04 A 3476,48   EVT367 ADOAH030VAS0025E03 B 2670,08
EVF047 VDOAH040VAS00,6P04STGH040VAS N 2517,76   EVT066 ADOAH040VAS0040E04 A 3637,76   EVT368 ADOAH032VAS0010E03 B 1917,44
EVF048 VDOAH040VAS0001P04STGH040VAS N 2723,84   EVT067 ADOAH040VAS0002E04 A 1209,6   EVT369 ADOAH032VAS0025E03 B 2912
EVF049 VDOAH040VAS0002P04STGH040VAS N 2768,64   EVT068 ADOAH040VAS0060E04 A 4945,92   EVT370 VDOGH040VAS00,6E04STAH040VAS B 2159,36
EVF050 VDOAH040VAS0005P04STGH040VAS N 2992,64   EVT069 ADOAH043VAS0002E04 A 1442,56   EVT371 VDOGH040VAS0001E04STAH040VAS B 2338,56
EVF051 VDOAH040VAS0010P04STGH040VAS N 3413,76   EVT070 ADOAH043VAS0050E04 A 4784,64   EVT372 ADOGF040VAS0002E04 B 1272,32
EVF052 VDOAH043VAS00,3P04STGH040VAS N 2732,8   EVT071 ASTGH040VAS0002E04 A 1335,04   EVT373 ADOGF040VAS0005E04 B 1496,32
EVF053 VDOAH043VAS00,6P04STGH040VAS N 2750,72   EVT072 ASTGH040VAS0005E04 A 1523,2   EVT374 ADOAF040VAS0002E04 B 1272,32
EVF054 VDOAH043VAS0001P04STGH040VAS N 2992,64   EVT073 ASTGH040VAS0010E04 A 1818,88   EVT375 ADOAF040VAS0005E04 B 1496,32
EVF055 VDOAH043VAS0002P04STGH040VAS N 3064,32   EVT074 ASTAH050VAS0002E05 A 1424,64   EVT376 VDOGH040VAS0002E04STAH040VAS B 2374,4
EVF056 VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS N 3270,4   EVT075 ADOGH030VAS0005E03 C 1388,8   EVT377 ASTGH040VAS00,4E04 F 1191,68
EVF057 VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS N 3682,56   EVT076 ADOAH030VAS0005E03 C 1388,8   EVT378 ADOGH050VAS0,13E05 A 1128,96
EVF058 VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS N 2679,04   EVT077 ADOAH032VAS0005E03 A 1621,76   EVT379 YDOXH030VAS04,1E03STGH040VAS F 4023,04
EVF059 VDOGH050VAS00,6P05STGH050VAS N 2732,8   EVT078 VDOGH030VAS00,3E03STAH030VAS F 2007,04   EVT380 YDOXH030VAS05,2E03STGH040VAS F 4282,88
EVF060 VDOGH050VAS0001P05STGH050VAS N 2750,72   EVT079 VDOAH030VAS00,3E03STAH030VAS F 2007,04   EVT381 ADOGH040VAS0002G04 A 1200,64
EVF061 VDOGH050VAS0002P05STGH050VAS N 2804,48   EVT080 VDOAH032VAS00,3E03STAH030VAS D 2257,92   EVT382 ADOGH040VAS0005G04 A 1442,56
EVF062 VDOGH050VAS0005P05STGH050VAS N 3100,16   EVT081 VDOGH040VAS00,3E04STAH040VAS A 2141,44   EVT383 ADOGH040VAS0010G04 A 1854,72
EVF063 VDOGH050VAS0010P05STGH050VAS N 3404,8   EVT082 VDOAH040VAS00,3E04STAH040VAS A 2141,44   EVT384 ADOGH040VAS0025G04 A 3127,04
EVF064 ADOGH040VAS0002P04 N 1451,52   EVT083 VDOAH043VAS00,3E04STAH040VAS F 2347,52   EVT385 ADOAH040VAS0002G04 A 1200,64
EVF067 ADOAH040VAS0002P04 N 1451,52   EVT084 VDOGH050VAS00,3E05STAH050VAS F 2240   EVT386 ADOAH040VAS0005G04 A 1442,56
EVF071 ASTGH040VAS0002P04 N 1451,52   EVT085 VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS F 2240   EVT387 ADOAH040VAS0010G04 A 1854,72
EVF073 ASTGH040VAS0010P04 N 2186,24   EVT086 ASTGH030VAS0002E03 B 1272,32   EVT388 ADOAH040VAS0025G04 A 3127,04
EVF074 ASTAH050VAS0002P05 N 1711,36   EVT087 ASTAH030VAS0002E03 F 1272,32   EVT389 ADOGH050VAS0002G05 A 1415,68
EVF081 VDOGH040VAS00,3P04STAH040VAS N 2571,52   EVT088 ASTAH040VAS0002E04 B 1335,04   EVT390 ADOGH050VAS0005G05 A 1603,84
EVF082 VDOAH040VAS00,3P04STAH040VAS N 2571,52   EVT089 ASTGH050VAS0002E05 C 1523,2   EVT391 ADOGH050VAS0010G05 A 2213,12
EVF083 VDOAH043VAS00,3P04STAH040VAS N 2813,44   EVT090 ASTAH040VAS0005E04 C 1523,2   EVT392 ADOGH050VAS0025G05 A 4058,88
EVF084 VDOGH050VAS00,3P05STAH050VAS N 2679,04   EVT091 VSTGH040VAS0001E04STGH040VAS C 2338,56   EVT393 ADOAH050VAS0002G05 A 1370,88
EVF085 VDOAH050VAS00,3P05STAH050VAS N 2679,04   EVT092 ADOGH040VAS0015E04 C 1917,44   EVT394 ADOAH050VAS0005G05 A 1559,04
EVF088 ASTAH040VAS0002P04 N 1594,88   EVT093 ADOGH040VAS0020E04 B 2248,96   EVT395 ADOAH050VAS0010G05 A 2213,12
EVF089 ASTGH050VAS0002P05 N 1827,84   EVT094 ADOAH040VAS0015E04 C 1917,44   EVT396 ADOAH050VAS0025G05 A 4058,88
EVF092 ADOGH040VAS0015P04 N 2401,28   EVT095 ADOAH040VAS0020E04 A 2248,96   EVT397 ADOGH040VAS0002L04 A 1352,96
EVF094 ADOAH040VAS0015P04 N 2266,88   EVT096 ADOAH043VAS0015E04 A 2150,4   EVT398 ADOGH040VAS0005L04 A 1576,96
EVF095 ADOAH040VAS0020P04 N 2643,2   EVT097 ADOAH043VAS0020E04 B 2446,08   EVT399 ADOGH040VAS0010L04 A 1989,12
EVF102 VDOAH050VAS0001P05STGH050VAS N 2670,08   EVT098 VDOAH040VAS0015E04STGH040VAS C 3118,08   EVT400 ADOGH040VAS0025L04 A 3225,6
EVF120 VDOAH040VAS01,5P04STGH040VAS N 2903,04   EVT099 VDOAH040VAS0020E04STGH040VAS C 3431,68   EVT401 ADOAH040VAS0002L04 A 1352,96
EVF329 YDOGH040VAS0001P04STGH050VAS N 3171,84   EVT101 VDOGH030VAS0003E03STGH030VAS C 2195,2   EVT402 ADOAH040VAS0005L04 A 1576,96
EVF330 YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS N 3279,36   EVT102 VDOAH050VAS0001E05STGH050VAS F 2222,08   EVT403 ADOAH040VAS0010L04 A 1989,12
EVF331 YDOGH040VAS0005P04STGH050VAS N 3601,92   EVT103 ADOGH040VAS0003E04 C 1254,4   EVT404 ADOAH040VAS0025L04 A 3225,6
EVF332 YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS N 3171,84   EVT104 ADOAH050VAS0015E05 C 2580,48   EVT405 ADOGH050VAS0002L05 A 1550,08
EVF333 YDOAH040VAS0002P04STGH050VAS N 3279,36   EVT105 VDOGH040VAS0003E04STGH040VAS C 2383,36   EVT406 ADOGH050VAS0005L05 A 1747,2
EVF334 YDOAH040VAS0005P04STGH050VAS N 3601,92   EVT106 VDOGH040VAS0004E04STGH040VAS C 2455,04   EVT407 ADOGH050VAS0010L05 A 2329,6
EVF335 YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS N 3485,44   EVT107 VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS C 2571,52   EVT408 ADOGH050VAS0025L05 A 4121,6
EVF336 YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS N 3601,92   EVT108 VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS C 2705,92   EVT409 ADOAH050VAS0002L05 A 1550,08
EVF337 YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS N 3906,56   EVT109 VDOGH040VAS0015E04STGH040VAS C 3118,08   EVT410 ADOAH050VAS0005L05 A 1747,2
EVF370 VDOGH040VAS00,6P04STAH040VAS N 2383,36   EVT110 VDOAH030VAS00,6E03STAH030VAS A 2060,8   EVT411 ADOAH050VAS0010L05 A 2329,6
EVF371 VDOGH040VAS0001P04STAH040VAS N 2571,52   EVT111 VDOAH030VAS0001E03STAH030VAS A 2078,72   EVT412 ADOAH050VAS0025L05 A 4121,6
EVF376 VDOGH040VAS0002P04STAH040VAS N 2616,32   EVT112 VDOAH030VAS0002E03STAH030VAS A 2150,4   EVT413 ADOAF030VAS0030E03 B 3171,84
EVF460 VDOGH050VAS0003P05STGH050VAS N 2912   EVT113 VDOAH030VAS0005E03STAH030VAS A 2320,64   EVT414 ADOAH030VAS0030E03 B 2983,68
EVF479 ADOAH040VAS0050P04 N 5044,48   EVT114 VDOAH030VAS0010E03STAH030VAS A 2616,32   EVT415 ADOAH030VAS0040E03 B 3628,8
EVF480 ADOGH040VAP0002P04 A 1612,8   EVT115 VDOAH040VAS00,6E04STAH040VAS A 2159,36   EVT416 ADOGH040VAS0015G04 A 2392,32
EVF481 ADOGH040VAP0005P04 A 1845,76   EVT116 VDOAH040VAS0001E04STAH040VAS A 2338,56   EVT417 ADOGH040VAS0040G04 A 4605,44
EVF482 ADOGH040VAP0010P04 A 2257,92   EVT117 VDOAH040VAS0002E04STAH040VAS A 2374,4   EVT418 ADOGH040VAS0040E04 B 3637,76
EVF483 ADOGH040VAP0020P04 A 2983,68   EVT118 VDOAH040VAS0005E04STAH040VAS A 2571,52   EVT419 ADOGH050VAS0015E05 B 2580,48
EVF484 ADOGH040VAP0050P04 A 6056,96   EVT119 VDOAH040VAS0010E04STAH040VAS A 2929,92   EVT420 ADOGH050VAS0040E05 B 4892,16
EVF485 ADOAH040VAP0002P04 A 1612,8   EVT120 VDOAH040VAS01,5E04STGH040VAS B 2410,24   EVT421 ADOGF040VAS0002E04 B 1227,52
EVF486 ADOAH040VAP0005P04 A 1845,76   EVT121 ASTGH020VAS0001E02 F 1335,04   EVT422 ADOGF040VAS0005E04 B 1442,56
EVF487 ADOAH040VAP0010P04 A 2257,92   EVT122 ADOGF030VAS0002E03 A 1200,64   EVT423 ADOGF040VAS0010E04 B 1756,16
EVF488 ADOAH040VAP0020P04 A 2983,68   EVT123 ADOGF030VAS0005E03 A 1568   EVT424 ADOAF040VAS0002E04 B 1227,52
EVF489 ADOAH040VAP0050P04 A 6056,96   EVT124 ADOGF030VAS0010E03 A 1854,72   EVT425 ADOAF040VAS0005E04 B 1442,56
EVF490 VDOGH040VAP0,25P04STGH040VAP A 2849,28   EVT125 ADOGF030VAS0025E03 A 2822,4   EVT426 ADOAF040VAS0010E04 B 1756,16
EVF491 VDOGH040VAP00,5P04STGH040VAP A 2876,16   EVT126 ADOAF030VAS0002E03 A 1200,64   EVT427 VDOGF040VAS00,3E04STGF040VAS B 2132,48
EVF492 VDOGH040VAP0001P04STGH040VAP A 3109,12   EVT127 ADOAF030VAS0005E03 A 1568   EVT428 VDOGF040VAS00,6E04STGF040VAS B 2150,4
EVF493 VDOGH040VAP0002P04STGH040VAP A 3162,88   EVT128 ADOAF030VAS0010E03 A 1854,72   EVT429 VDOGF040VAS0001E04STGF040VAS B 2338,56
EVF494 VDOGH040VAP0005P04STGH040VAP A 3422,72   EVT129 ADOAF030VAS0025E03 A 2822,4   EVT430 VDOGF040VAS0002E04STGF040VAS B 2374,4
EVF495 VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP A 3897,6   EVT130 ADOAF032VAS0002E03 A 1433,6   EVT431 VDOGF040VAS0005E04STGF040VAS B 2562,56
EVF496 VDOGH040VAP0020P04STGH040VAP A 4578,56   EVT131 ADOAF032VAS0005E03 A 1908,48   EVT432 VDOAF040VAS00,3E04STGF040VAS B 2132,48
EVF497 VDOAH040VAP0,25P04STGH040VAP A 2849,28   EVT132 ADOAF032VAS0010E03 A 2266,88   EVT433 VDOAF040VAS00,6E04STGF040VAS B 2150,4
EVF498 VDOAH040VAP00,5P04STGH040VAP A 2876,16   EVT133 ADOAF032VAS0025E03 A 3171,84   EVT434 VDOAF040VAS0001E04STGF040VAS B 2338,56
EVF499 VDOAH040VAP0001P04STGH040VAP A 3109,12   EVT134 ADOGF040VAS0002E04 A 1245,44   EVT435 VDOAF040VAS0002E04STGF040VAS B 2374,4
EVF500 VDOAH040VAP0002P04STGH040VAP A 3162,88   EVT135 ADOGF040VAS0005E04 A 1469,44   EVT436 VDOAF040VAS0005E04STGF040VAS B 2562,56
EVF501 VDOAH040VAP0005P04STGH040VAP A 3422,72   EVT136 ADOGF040VAS0010E04 A 1783,04   EVT437 ADOAH043VAS0070E04 B 6558,72
EVF502 VDOAH040VAP0010P04STGH040VAP A 3897,6   EVT137 ADOGF040VAS0025E04 A 2750,72   EVT438 ADOGH040VAS0070G04 B 7132,16
EVF503 VDOAH040VAP0020P04STGH040VAP A 4578,56   EVT138 ADOAF040VAS0002E04 A 1245,44   EVT439 ADOAH040VAS02,5E04 B 1218,56
EVF504 VDOGH040VAP0,25P04STAH040VAP A 2849,28   EVT139 ADOAF040VAS0005E04 A 1469,44   EVT440 YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS B 2840,32
EVF505 VDOGH040VAP00,5P04STAH040VAP A 2876,16   EVT140 ADOAF040VAS0010E04 A 1783,04   EVT441 ADOAH040VAS0020G04 B 2786,56
EVF506 VDOGH040VAP0001P04STAH040VAP A 3109,12   EVT141 ADOAF040VAS0025E04 A 2750,72   EVT442 ADOAH040VAS0035G04 B 4094,72
EVF507 VDOGH040VAP0002P04STAH040VAP A 3162,88   EVT142 VDOGF030VAS00,3E03STGF030VAS A 2096,64   EVT443 ADOAH040VAS0050G04 B 5384,96
EVF508 VDOGH040VAP0005P04STAH040VAP A 3422,72   EVT143 VDOGF030VAS00,6E03STGF030VAS A 2141,44   EVT444 VDOGF040VAS0010E03STGF030VAS B 2956,8
EVF509 VDOGH040VAP0010P04STAH040VAP A 3897,6   EVT144 VDOGF030VAS0001E03STGF030VAS A 2329,6   EVT445 VDOAH040VAS0003E04STGH040VAS B 2437,12
EVF510 VDOGH040VAP0020P04STAH040VAP A 4578,56   EVT145 VDOGF030VAS0002E03STGF030VAS A 2365,44   EVT446 VDOAH040VAS0004E04STGH040VAS B 2508,8
EVF511 VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP A 2849,28   EVT146 VDOGF030VAS0005E03STGF030VAS A 2553,6   EVT448 VDOAH040VAS07,5E04STGH040VAS B 2750,72
EVF512 VDOAH040VAP00,5P04STAH040VAP A 2876,16   EVT147 VDOGF030VAS0010E03STGF030VAS A 2903,04   EVT449 VDOAH040VAS12,5E04STGH040VAS B 3109,12
EVF513 VDOAH040VAP0001P04STAH040VAP A 3109,12   EVT148 VDOAF030VAS00,3E03STGF030VAS A 2096,64   EVT450 ADOGH040VAS0005E04 C 1388,8
EVF514 VDOAH040VAP0002P04STAH040VAP A 3162,88   EVT149 VDOAF030VAS00,6E03STGF030VAS A 2141,44   EVT451 ADOGH040VAS0010E05 C 1702,4
EVF515 VDOAH040VAP0005P04STAH040VAP A 3422,72   EVT150 VDOAF030VAS0001E03STGF030VAS A 2329,6   EVT452 ADOGH040VAS0025E06 C 2670,08
EVF516 VDOAH040VAP0010P04STAH040VAP A 3897,6   EVT151 VDOAF030VAS0002E03STGF030VAS A 2365,44   EVT453 ADOAH043VAS0005E04 C 1621,76
EVF517 VDOAH040VAP0020P04STAH040VAP A 4578,56   EVT152 VDOAF030VAS0005E03STGF030VAS A 2553,6   EVT454 ADOAH043VAS0010E05 C 1917,44
EVF518 ASTGN040VAS0002P04 N 1505,28   EVT153 VDOAF030VAS0010E03STGF030VAS A 2903,04   EVT455 ADOAH043VAS0025E06 C 2938,88
EVF519 ASTGN040VAS0005P04 N 2580,48   EVT154 VDOAF032VAS00,3E03STGF030VAS A 2338,56   EVT456 ADOGF040VAS0010E04 C 1783,04
EVF520 ASTGN040VAS0010P04 N 4372,48   EVT155 VDOAF032VAS00,6E03STGF030VAS A 2356,48   EVT457 ADOAF040VAS0010E04 C 1783,04
EVF521 ASTGN040VAS0020P04 N 7956,48   EVT156 VDOAF032VAS0001E03STGF030VAS A 2553,6   EVT458 VDOAF030VAS0001E03STAH030VAS B 2033,92
EVF522 ASTGN040VAS0050P04 N 18708,48   EVT157 VDOAF032VAS0002E03STGF030VAS A 2598,4   EVT459 ESTGH020VAS00,2E02 C 1442,56
EVF523 ASTAN040VAS0002P04 N 1550,08   EVT158 VDOAF032VAS0005E03STGF030VAS A 2777,6   EVT461 ADOGH046VAS0002E04 N 1496,32
EVF524 ASTAN040VAS0005P04 N 2652,16   EVT159 VDOAF032VAS0010E03STGF030VAS A 3127,04   EVT462 ADOGH046VAS0005E04 N 1845,76
EVF525 ASTAN040VAS0010P04 N 4497,92   EVT160 VDOGF030VAS00,3E03STAF030VAS A 2096,64   EVT463 ADOGH046VAS0010E04 N 2419,2
EVF526 ASTAN040VAS0020P04 N 8189,44   EVT161 VDOGF030VAS00,6E03STAF030VAS A 2141,44   EVT464 ADOGH046VAS0025E04 N 3449,6
EVF527 ASTAN040VAS0050P04 N 19264   EVT162 VDOGF030VAS0001E03STAF030VAS A 2329,6   EVT465 VDOGH034VAS00,3E03STAF030VAS N 2024,96
EVF528 VSTGN040VAS0,25P04STGN040VAS N 1657,6   EVT163 VDOGF030VAS0002E03STAF030VAS A 2365,44   EVT466 VDOGH034VAS00,3E03STAH030VAS N 2024,96
EVF529 VSTGN040VAS00,5P04STGN040VAS N 1747,2   EVT164 VDOGF030VAS0005E03STAF030VAS A 2553,6   EVT467 VDOGH034VAS00,3E03STGF030VAS N 1827,84
EVF530 VSTGN040VAS0001P04STGN040VAS N 1926,4   EVT165 VDOGF030VAS0010E03STAF030VAS A 2903,04   EVT468 VDOGH034VAS00,3E03STGH030VAS N 2024,96
EVF531 VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS N 2284,8   EVT166 VDOAF030VAS00,3E03STAF030VAS A 2096,64   EVT469 VDOGH046VAS00,3E04STAF040VAS N 2078,72
EVF532 VSTGN040VAS0005P04STGN040VAS N 3360   EVT167 VDOAF030VAS00,6E03STAF030VAS A 2141,44   EVT470 VDOGH046VAS00,3E04STAH040VAS N 2078,72
EVF533 VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS N 5152   EVT168 VDOAF030VAS0001E03STAF030VAS A 2329,6   EVT471 VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS N 2078,72
EVF534 VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS N 8736   EVT169 VDOAF030VAS0002E03STAF030VAS A 2365,44   EVT472 VDOGH046VAS00,3E04STGH040VAS N 2078,72
EVF535 VSTGN040VAS0,25P04STAN040VAS N 1711,36   EVT170 VDOAF030VAS0005E03STAF030VAS A 2553,6   EVT473 YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS N 3198,72
EVF536 VSTGN040VAS00,5P04STAN040VAS N 1800,96   EVT171 VDOAF030VAS0010E03STAF030VAS A 2903,04   EVT474 ADOAH040VAS0001E04 C 1182,72
EVF537 VSTGN040VAS0001P04STAN040VAS N 1989,12   EVT172 VDOAF032VAS00,3E03STAF030VAS A 2338,56   EVT475 ASTGH050VAS5,02E05 A 1559,04
EVF538 VSTGN040VAS0002P04STAN040VAS N 2356,48   EVT173 VDOAF032VAS00,6E03STAF030VAS A 2356,48   EVT476 ASTGH050VAS10,0E05 A 2069,76
EVF539 VSTGN040VAS0005P04STAN040VAS N 3467,52   EVT174 VDOAF032VAS0001E03STAF030VAS A 2553,6   EVT477 ADOGH040VAS0002E04 C 1415,68
EVF540 VSTGN040VAS0010P04STAN040VAS N 5313,28   EVT175 VDOAF032VAS0002E03STAF030VAS A 2598,4   EVT478 ADOAH043VAS0002E04 C 1415,68
EVF541 VSTGN040VAS0020P04STAN040VAS N 9004,8   EVT176 VDOAF032VAS0005E03STAF030VAS A 2777,6   EVT561 ADOAH043VAS0030E04 C 3413,76
EVF542 VSTAN040VAS0,25P04STAN040VAS N 1711,36   EVT177 VDOAF032VAS0010E03STAF030VAS A 3127,04   EVT562 ADOGH040VAS0010E04 C 1792
EVF543 VSTAN040VAS00,5P04STAN040VAS N 1800,96   EVT178 VDOGF040VAS00,3E04STGF040VAS A 2168,32   EVT563 VDOAH040VAS02,5E04STAH040VAS C 2392,32
EVF544 VSTAN040VAS0001P04STAN040VAS N 1989,12   EVT179 VDOGF040VAS00,6E04STGF040VAS A 2186,24   EVT564 VDOAH040VAS3,75E04STAH040VAS C 2437,12
EVF545 VSTAN040VAS0002P04STAN040VAS N 2356,48   EVT180 VDOGF040VAS0001E04STGF040VAS A 2374,4   EVT565 ADOGH040VAS0002E04 C 1263,36
EVF546 VSTAN040VAS0005P04STAN040VAS N 3467,52   EVT181 VDOGF040VAS0002E04STGF040VAS A 2410,24   EVT566 ADOAH040VAS0002E04 C 1263,36
EVF547 VSTAN040VAS0010P04STAN040VAS N 5313,28   EVT182 VDOGF040VAS0005E04STGF040VAS A 2616,32   EVW001 ADOGH040SCS0002T04 A 1344
EVF548 VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS N 9004,8   EVT183 VDOGF040VAS0010E04STGF040VAS A 2956,8   EVW002 ADOGH040SCS0005T04 A 1711,36
EVF549 VSTGN040VAS00,5P04STGP040VAS N 1800,96   EVT184 VDOAF040VAS00,3E04STGF040VAS A 2168,32   EVW003 ADOGH040SCS0010T04 A 2338,56
EVF550 VSTGN040VAS0001P04STGP040VAS N 1989,12   EVT185 VDOAF040VAS00,6E04STGF040VAS A 2186,24   EVW004 ADOAH040SCS0002T04 A 1344
EVF551 VSTGN040VAS0002P04STGP040VAS N 2356,48   EVT186 VDOAF040VAS0001E04STGF040VAS A 2374,4   EVW005 ADOAH040SCS0005T04 A 1711,36
EVF552 VSTGN040VAS0005P04STGP040VAS N 3467,52   EVT187 VDOAF040VAS0002E04STGF040VAS A 2410,24   EVW006 ADOAH040SCS0010T04 A 2338,56
EVF553 VSTGN040VAS0010P04STGP040VAS N 5313,28   EVT188 VDOAF040VAS0005E04STGF040VAS A 2616,32   EVW007 ADOAH043SCS0002T04 A 1568
EVF554 VSTGN040VAS0020P04STGP040VAS N 9004,8   EVT189 VDOAF040VAS0010E04STGF040VAS A 2956,8   EVW008 ADOAH043SCS0005T04 A 1944,32
EVF555 VSTAN040VAS00,5P04STGP040VAS N 1800,96   EVT190 VDOGF040VAS00,3E04STAF040VAS A 2168,32   EVW009 ADOAH043SCS0010T04 A 2544,64
EVF556 VSTAN040VAS0001P04STGP040VAS N 1989,12   EVT191 VDOGF040VAS00,6E04STAF040VAS A 2186,24   EVW010 ADOGH050SCS0002T05 A 1478,4
EVF557 VSTAN040VAS0002P04STGP040VAS N 2356,48   EVT192 VDOGF040VAS0001E04STAF040VAS A 2374,4   EVW011 ADOGH050SCS0005T05 A 2033,92
EVF558 VSTAN040VAS0005P04STGP040VAS N 3467,52   EVT193 VDOGF040VAS0002E04STAF040VAS A 2410,24   EVW012 ADOGH050SCS0010T05 A 3064,32
EVF559 VSTAN040VAS0010P04STGP040VAS N 5313,28   EVT194 VDOGF040VAS0005E04STAF040VAS A 2616,32   EVW013 ADOAH050SCS0002T05 A 1478,4
EVF560 VSTAN040VAS0020P04STGP040VAS N 9004,8   EVT195 VDOGF040VAS0010E04STAF040VAS A 2956,8   EVW014 ADOAH050SCS0005T05 A 2033,92
EVF565 SDOGH040VASFKPG N 1693,44   EVT196 VDOAF040VAS00,3E04STAF040VAS A 2168,32   EVW015 ADOAH050SCS0010T05 A 3064,32
EVF566 SDOAH040VASFKPG N 1693,44   EVT197 VDOAF040VAS00,6E04STAF040VAS A 2186,24   EVW016 VDOAH040SCS0006T04STGH040SCS F 2347,52
EVF567 SSTGH040VASFKPG N 1693,44   EVT198 VDOAF040VAS0001E04STAF040VAS A 2374,4   EVW017 VDOAH040SCS01,5T04STGH040SCS C 1818,88
EVF568 SSTAH040VASFKPG N 1693,44   EVT199 VDOAF040VAS0002E04STAF040VAS A 2410,24   EVW018 ASTGH040SCS0002T04 F 1344
EVF569 SDOGH050VASFKPG N 1818,88   EVT200 VDOAF040VAS0005E04STAF040VAS A 2616,32   EVW019 ASTAH040SCS0002T04 F 1344
EVF570 SDOAH050VASFKPG N 1818,88   EVT201 VDOAF040VAS0010E04STAF040VAS A 2956,8   EVW020 ASTGH050SCS0002T05 C 1478,4
EVF571 SSTGH050VASFKPG N 1818,88   EVT202 VDOGF030VAS01,5E03STGF030VAS C 2347,52   EVW021 ASTAH050SCS0002T05 F 1478,4
EVF572 SSTAH050VASFKPG N 1818,88   EVT203 VDOGF040VAS0002E03STGF030VAS A 2365,44   EVW022 VDOAH040SCS00,5T04STGH040SCS A 1639,68
EVF693 YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS N 3171,84   EVT204 VDOGF040VAS0005E03STGF030VAS A 2553,6   EVW023 VDOGH040SCS00,5T04STGH040SCS A 1639,68
EVF694 YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS N 3279,36   EVT205 VDOGF030VAS0002E03STGF040VAS F 2365,44   EVW024 VDOGH040SCS0001T04STGH040SCS A 1729,28
EVF695 YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS N 3601,92   EVT206 VDOAF030VAS0002E03STGF040VAS F 2365,44   EVW025 VDOGH040SCS0002T04STGH040SCS A 1890,56
EVF696 YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS N 4247,04   EVT207 VDOAF032VAS0002E03STGF040VAS F 2374,4   EVW026 VDOGH040SCS0003T04STGH040SCS A 2060,8
EVM001 ADOGH040VAS0002H04 A 1326,08   EVT208 VDOGF030VAS0002E03STAF040VAS F 2365,44   EVW027 VDOGH040SCS0004T04STGH040SCS A 2240
EVM002 ADOGH040VAS0005H04 A 1559,04   EVT209 VDOAF030VAS0002E03STAF040VAS F 2365,44   EVW028 VDOGH040SCS0005T04STGH040SCS A 2329,6
EVM003 ADOGH040VAS0010H04 A 1845,76   EVT210 VDOAF032VAS0002E03STAF040VAS F 2374,4   EVW029 VDOGH040SCS0010T04STGH040SCS C 3216,64
EVM004 ADOAH040VAS0002H04 A 1326,08   EVT211 VDOAF040VAS0002E03STGF030VAS A 2598,4   EVW030 VDOAH040SCS0001T04STGH040SCS A 1729,28
EVM005 ADOAH040VAS0005H04 A 1559,04   EVT212 VDOGF040VAS0002E03STAF030VAS F 2365,44   EVW031 VDOAH040SCS0002T04STGH040SCS A 1890,56
EVM006 ADOAH040VAS0010H04 A 1845,76   EVT213 VDOAF040VAS0002E03STAF030VAS F 2365,44   EVW032 VDOAH040SCS0003T04STGH040CS C 2060,8
EVM007 ADOAH043VAS0002H04 A 1568   EVT214 ADOGF030VAS0050E03 F 4175,36   EVW033 VDOAH040SCS0004T04STGH040SCS C 2240
EVM008 ADOAH043VAS0005H04 A 1756,16   EVT215 VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS B 2410,24   EVW034 VDOAH040SCS0005T04STGH040SCS A 2329,6
EVM009 ADOAH043VAS0010H04 A 2069,76   EVT216 VDOGH030VAS0005E03STGF030VAS C 2320,64   EVW035 VDOAH040SCS0010T04STGH040SCS C 3216,64
EVM010 ADOAH040VAS0050H04 A 4650,24   EVT217 ASTGF030VAS0002E03 A 1200,64   EVW036 VDOAH040SCS00,3T04STGH040SCS A 1603,84
EVM011 ADOAH043VAS0025H04 C 3109,12   EVT218 ASTAF030VAS0002E03 A 1657,6   EVW037 VDOGH040SCS00,3T04STGH040SCS A 1603,84
EVM012 ADOAH040VAS0025H04 A 2885,12   EVT219 ASTGF040VAS0002E04 A 1245,44   EVW038 VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS B 1899,52
EVM013 ADOGH040VAS12,5H04 D 2033,92   EVT220 ASTAF040VAS0002E04 A 1245,44   EVW039 VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS B 2060,8
EVM014 ADOGH040VAS0025H04 A 2885,12   EVT221 ADOGH040VAS0005E04 D 1344   EVW040 VDOAH043SCS0003T04STGH040SCS C 2240
EVM015 ADOAH040VAS0010H04 F 1800,96   EVT222 ADOAH040VAS0005E04 D 1344   EVW041 VDOAH043SCS0005T04STGH040SCS C 2481,92
EVM016 VDOGH040VAS0050H04STGH040VAS F 4632,32   EVT223 ADOGH040VAS0010E04 D 1702,4   EVW042 VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS C 3342,08
EVM017 VDOGH040VAS0100H04STGH040VAS F 7338,24   EVT224 ADOAH040VAS0010E04 D 1657,6   EVW043 VDOAH043SCS0001T04STAH040SCS D 1899,52
EVM018 ADOGH040VAS0015H04 C 2132,48   EVT225 VDOGH040VAS00,3E04STGH040VAS D 2060,8   EVW044 VDOAH043SCS0002T04STAH040SCS F 2060,8
EVM019 ADOAH040VAS0015H04 C 2132,48   EVT226 VDOAH040VAS00,3E04STGH040VAS D 2060,8   EVW045 VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS F 2240
EVM020 ADOGF030VAS0002H03 C 1361,92   EVT227 VDOGH040VAS00,6E04STGH040VAS D 2195,2   EVW046 VDOAH043SCS0005T04STAH040SCS F 2481,92
EVM021 ADOGF030VAS0005H03 C 1568   EVT228 VDOAH040VAS00,6E04STGH040VAS D 2078,72   EVW047 VDOAH043SCS0010T04STAH040SCS F 3342,08
EVM022 ADOGF030VAS0010H03 C 1872,64   EVT229 VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS D 2284,8   EVW048 VDOGH050SCS00,3T05STGH050SCS A 1657,6
EVM023 ADOGF030VAS0015H03 C 2383,36   EVT230 VDOAH040VAS0001E04STGH040VAS D 2284,8   EVW049 VDOGH050SCS00,6T05STGH050SCS A 1711,36
EVM024 ADOAF030VAS0002H03 D 1361,92   EVT231 VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS D 2320,64   EVW050 VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS A 1827,84
EVM025 ADOAF030VAS0005H03 C 1568   EVT232 VDOAH040VAS0002E04STGH040VAS D 2320,64   EVW051 VDOGH050SCS0002T05STGH050SCS A 1998,08
EVM026 ADOAF030VAS0010H03 F 1872,64   EVT233 VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS D 2490,88   EVW052 VDOGH050SCS0005T05STGH050SCS A 2562,56
EVM027 ADOAF030VAS0015H03 C 2383,36   EVT234 VDOAH040VAS0005E04STGH040VAS D 2490,88   EVW053 VDOGH050SCS0010T05STGH050SCS A 3512,32
EVM028 ADOGF040VAS0002H04 F 1415,68   EVT235 ADOGH050VAS0002E05 B 1424,64   EVW054 VDOAH050SCS00,3T05STGH050SCS A 1657,6
EVM029 ADOGF040VAS0005H04 C 1621,76   EVT236 VDOGF030VAS00,3E03STGH030VAS A 2051,84   EVW055 VDOAH050SCS00,6T05STGH050SCS A 1711,36
EVM030 ADOGF040VAS0010H04 C 1917,44   EVT237 VDOGF030VAS00,6E03STGH030VAS A 2060,8   EVW056 VDOAH050SCS0001T05STGH050SCS A 1827,84
EVM031 ADOGF040VAS0015H04 C 2437,12   EVT238 VDOGF030VAS0001E03STGH030VAS A 2078,72   EVW057 VDOAH050SCS0002T05STGH050SCS A 1998,08
EVM032 ADOAF040VAS0002H04 F 1415,68   EVT239 VDOGF030VAS0002E03STGH030VAS A 2150,4   EVW058 VDOAH050SCS0005T05STGH050SCS A 2562,56
EVM033 ADOAF040VAS0005H04 C 1621,76   EVT240 VDOGF030VAS0005E03STGH030VAS A 2320,64   EVW059 VDOAH050SCS0010T05STGH050SCS A 3512,32
EVM034 ADOAF040VAS0010H04 C 1917,44   EVT241 VDOGF030VAS01,5E03STGH030VAS C 2105,6   EVW060 ADOAH043SCS0002T04 F 1621,76
EVM035 ADOAF040VAS0015H04 C 2437,12   EVT242 VDOAF030VAS00,3E03STGH030VAS A 2051,84   EVW061 ADOAH043SCS0005T04 F 1989,12
EVM036 ADOGH050VAS0002H05 A 1397,76   EVT243 VDOAF030VAS00,6E03STGH030VAS A 2060,8   EVW062 ADOAH043SCS0010T04 F 2598,4
EVM037 ADOGH050VAS0005H05 A 1711,36   EVT244 VDOAF030VAS0001E03STGH030VAS A 2078,72   EVW063 VDOAH043SCS00,3T04STGH040SCS F 1765,12
EVM038 ADOGH050VAS0010H05 A 2266,88   EVT245 VDOAF030VAS0002E03STGH030VAS A 2150,4   EVW064 VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS F 1827,84
EVM039 ADOAH050VAS0002H05 A 1397,76   EVT246 VDOAF030VAS0005E03STGH030VAS A 2320,64   EVW065 VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS D 1890,56
EVM040 ADOAH050VAS0005H05 A 1711,36   EVT247 VDOAF030VAS01,5E03STGH030VAS F 2105,6   EVW066 VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS D 2042,88
EVM041 ADOAH050VAS0010H05 A 2266,88   EVT248 VDOGF040VAS00,3E04STGH040VAS A 2141,44   EVW067 VDOAH043SCS0005T04STGH040SCS D 2472,96
EVM042 ADOGH040VAS00,4H04 A 1182,72   EVT249 VDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS A 2159,36   EVW068 VDOAH043SCS01,5T04STGH040SCS D 1962,24
EVM043 ADOAH040VAS00,4H04 C 1182,72   EVT250 VDOGF040VAS0001E04STGH040VAS A 2338,56   EVW069 ADOGF030SCS0005T03 A 1711,36
EVM044 VDOGF030VAS0002H03STGF030VAS F 2195,2   EVT251 VDOGF040VAS0005E04STGH040VAS A 2571,52   EVW070 ADOGF030SCS0010T03 A 2338,56
EVM045 VDOAH040VAS0003H04STGH040VAS F 1917,44   EVT252 VDOGF040VAS01,5E04STGH040VAS C 2356,48   EVW071 ADOAF030SCS0005T03 A 1711,36
EVM046 ADOGH040VAS0,45H04 F 1137,92   EVT253 VDOAF040VAS00,3E04STGH040VAS A 2141,44   EVW072 ADOAF030SCS0010T03 A 2338,56
EVM047 VDOGF030VAS0005H03STGF030VAS F 2401,28   EVT254 VDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS A 2159,36   EVW073 ADOGF040SCS0005T04 A 1765,12
EVM048 ADOAH040VAS0002H04 B 1370,88   EVT255 VDOAF040VAS0001E04STGH040VAS A 2338,56   EVW074 ADOAF040SCS0010T04 A 2383,36
EVM049 ADOGH040VAS0007H04 F 1998,08   EVT256 VDOAF040VAS0002E04STGH040VAS A 2374,4   EVW075 ADOGH050SCS0015T05 C 3888,64
EVM050 ADOGH040VAS0002H04 B 1370,88   EVT257 VDOAF040VAS0005E04STGH040VAS A 2571,52   EVW076 VDOGF030SCS00,3T03STGH030SCS A 1603,84
EVM051 ADOGH040VAS0005H04 F 1765,12   EVT258 VDOAF040VAS0010E04STGH040VAS F 2929,92   EVW077 VDOGF030SCS00,6T03STGH030SCS C 1657,6
EVM052 ADOAH040VAS0005H04 F 1765,12   EVT259 VDOAF040VAS01,5E04STGH040VAS F 2356,48   EVW078 VDOGF030SCS0001T03STGH030SCS C 1729,28
EVM053 ADOAH040VAS0007H04 F 1998,08   EVT260 VDOGH030VAS00,3E03STGF030VAS A 2051,84   EVW079 VDOGF030SCS01,5T03STGH030SCS F 1818,88
EVM060 ADOAH040VAS0005H04 D 1559,04   EVT261 VDOGH030VAS00,6E03STGF030VAS A 2060,8   EVW080 VDOGF030SCS0003T03STGH030SCS F 2060,8
EVM061 ADOAH040VAS0005H04 B 1523,2   EVT262 VDOGH030VAS0001E03STGF030VAS A 2078,72   EVW081 VDOAF030SCS00,3T03STGH030SCS F 1603,84
EVM062 YDOGHXX0VAS00,2HXXSTGH050VAS B 2338,56   EVT263 VDOGH030VAS0002E03STGF030VAS A 2150,4   EVW082 VDOAF030SCS00,6T03STGH030SCS C 1657,6
EVM063 YDOGHXX0VASXXXXHXXSTGH050VAS B 2338,56   EVT264 VDOGH030VAS01,5E03STGF030VAS F 2105,6   EVW083 VDOAF030SCS0001T03STGH030SCS C 1729,28
EVM064 YDOGF030VAS0,12H03STGH040VAS B 2338,56   EVT265 VDOAH030VAS00,3E03STGF030VAS A 2051,84   EVW084 VDOAF030SCS01,5T03STGH030SCS F 1818,88
EVM065 ADOGH040VAS0060H04 B 5546,24   EVT266 VDOAH030VAS00,6E03STGF030VAS A 2060,8   EVW085 VDOGF040SCS00,3T04STGH040SCS D 1675,52
EVM066 ADOGH040VAS0010H04 Z 1756,16   EVT267 VDOAH030VAS0001E03STGF030VAS A 2078,72   EVW086 VDOGF040SCS00,6T04STGH040SCS F 1711,36
EVM067 ADOAH040VAS0010H04 Z 1756,16   EVT268 VDOAH030VAS0002E03STGF030VAS A 2150,4   EVW087 VDOGF040SCS0001T04STGH040SCS D 1792
EVM068 ADOGH046VAS0002H04 N 1460,48   EVT269 VDOAH030VAS0005E03STGF030VAS A 2320,64   EVW088 VDOGF040SCS01,5T04STGH040SCS D 1872,64
EVM069 ADOGH046VAS0005H04 N 1666,56   EVT270 VDOAH030VAS0010E03STGF030VAS F 2616,32   EVW089 VDOGF040SCS0003T04STGH040SCS D 2105,6
EVM070 ADOGH046VAS0010H04 N 1971,2   EVT271 VDOAH030VAS01,5E03STGF030VAS D 2105,6   EVW090 VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS F 1603,84
EVM071 ADOAH040VAS0002C04 C 1326,08   EVT272 ADOGF030VAS0015E03 C 2150,4   EVW091 VDOAH030SCS00,6T03STGF030SCS F 1657,6
EVM072 ADOGH040VAS0005H04 C 1532,16   EVT273 ADOAF030VAS0015E03 C 2150,4   EVW092 VDOAH030SCS0001T03STGF030SCS F 1729,28
EVM073 ADOGH040VAS0002H04 C 1290,24   EVT274 ADOGF040VAS0015E04 C 2347,52   EVW093 VDOAH030SCS01,5T03STGF030SCS F 1818,88
EVP001 ADOAH040VAS0030P04 C 3476,48   EVT275 ADOAF040VAS0015E04 C 2347,52   EVW094 VDOGF030SCS00,6T03STGF030SCS D 1657,6
EVS001 ADOGH030ZDB0002E03 C 1012,48   EVT276 ASTGF030VAS0005E03 C 1568   EVW095 VDOGF030SCS0001T03STGF030SCS D 1729,28
EVS002 ADOGH030ZDB0005E03 C 1209,6   EVT277 ASTGF030VAS0010E03 C 1854,72   EVW096 VDOGF030SCS01,5T03STGF030SCS C 1818,88
EVS003 ADOGH030ZDB0010E03 C 1514,24   EVT278 ASTGF030VAS0015E03 F 2822,4   EVW097 VDOGF030SCS0003T03STGF030SCS C 2060,8
EVS004 ADOAH030ZDB0002E03 C 1012,48   EVT279 VDOGF040VAS00,3E03STGF030VAS A 2051,84   EVW098 VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS F 1657,6
EVS005 ADOAH030ZDB0005E03 C 1209,6   EVT280 VDOGF040VAS00,6E03STGF030VAS A 2060,8   EVW099 VDOAF030SCS0001T03STGF030SCS D 1729,28
EVS006 ADOAH030ZDB0010E03 C 1514,24   EVT281 VDOGF040VAS0001E03STGF030VAS A 2078,72   EVW100 VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS C 1818,88
EVS007 ADOAH032ZDB0002E03 C 1236,48   EVT282 VDOGF040VAS01,5E03STGF030VAS D 2105,6   EVW101 VDOAF030SCS0003T03STGF030SCS F 2060,8
EVS008 ADOAH032ZDB0005E03 C 1424,64   EVT283 VDOAF040VAS00,3E03STGF030VAS A 2051,84   EVW102 VDOGF040SCS00,3T04STGF040SCS D 1675,52
EVS009 ADOAH032ZDB0010E03 C 1756,16   EVT284 VDOAF040VAS00,6E03STGF030VAS A 2060,8   EVW103 VDOGF040SCS00,6T04STGF040SCS F 1711,36
EVS010 ADOGH030ZDB0002E03 F 331,52   EVT285 VDOAF040VAS0001E03STGF030VAS A 2078,72   EVW104 VDOGF040SCS0001T04STGF040SCS D 1792
EVS011 ADOGH030ZDB0005E03 F 394,24   EVT286 VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS A 2320,64   EVW105 VDOGF040SCS01,5T04STGF040SCS F 1872,64
EVS012 ADOGH030ZDB0010E03 F 483,84   EVT287 VDOAF040VAS01,5E03STGF030VAS F 2356,48   EVW106 VDOGH040SCS00,6T04STGH040SCS C 1711,36
EVS013 ADOAH030ZDB0002E03 F 331,52   EVT288 VDOGH040VAS01,5E04STGH040VAS C 2356,48   EVW107 VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS C 1818,88
EVS014 ADOAH030ZDB0005E03 F 394,24   EVT289 VDOAF030VAS01,5E03STGF030VAS D 2347,52   EVW108 YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS C 3216,64
EVS015 ADOAH030ZDB0010E03 F 483,84   EVT290 VDOGF040VAS0010E04STGH040VAS F 2840,32   EVW109 VDOAH040SCS00,6T04STGH040SCS B 1711,36
EVS016 ADOAH032ZDB0002E03 F 421,12   EVT291 VDOGF030VAS00,3E03STAH030VAS F 2096,64   EVW110 YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS B 2553,6
EVS017 ADOAH032ZDB0005E03 F 474,88   EVT292 VDOAF030VAS00,3E03STAH030VAS F 2096,64   EVW111 ADOGH040SCS0025T04 B 4085,76
EVS018 ADOAH032ZDB0010E03 F 564,48   EVT293 VDOAF032VAS00,3E03STGH030VAS F 2284,8   EVW112 VDOGH040SCS0025T04STGH040SCS B 5725,44
EVS019 ADOAH030ZDB0003E03 C 1075,2   EVT294 VDOAF032VAS00,3E03STAH030VAS F 2338,56   EVW113 VDOGH040SCS0001T04STGH040SCS B 1729,28
EVS020 ADOAH030ZDB0007E03 C 1344   EVT295 VDOGF040VAS00,3E04STAH040VAS F 2168,32   EVW114 VDOGH040SCS0002T04STGH040SCS B 1890,56
EVS021 ADOGH040ZDB0002E04 B 1039,36   EVT296 VDOAF040VAS00,3E04STAH040VAS F 2168,32   EVW115 VDOGH040SCS0003T04STGH040SCS B 2060,8
EVS022 ADOGH040ZDB0005E04 B 1254,4   EVT297 VDOGF040VAS00,3E03STGH030VAS F 2051,84   EVW116 VDOGH040SCS0005T04STGH040SCS B 2329,6
EVS023 ADOGH040ZDB0010E04 B 1603,84   EVT298 VDOGF040VAS00,3E03STAH030VAS F 2051,84   EVW117 VDOGH040SCS0010T04STGH040SCS B 3216,64
EVS024 ADOAH040ZDB0005E04 B 1254,4   EVT299 VDOAF040VAS00,3E03STGH030VAS F 2051,84   EVW118 VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS B 1899,52
EVS025 ADOAH040ZDB0010E04 B 1603,84   EVT300 VDOAF040VAS00,3E03STAH030VAS F 2051,84   EVW119 VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS B 2060,8
EVS026 ADOAH040ZDB0002E04 B 1021,44   EVT301 VDOGH030VAS00,3E03STAF030VAS F 2051,84   EVW120 VDOAH043SCS0003T04STGH040SCS B 2222,08
EVS027 ADOGH040ZDB0002E04 C 1039,36   EVT302 VDOAH030VAS00,3E03STAF030VAS F 2051,84   EVW121 VDOAH043SCS0005T04STGH040SCS B 2481,92
EVS028 ADOGH040ZDB0005E04 C 1254,4   EVT303 VDOAH032VAS00,3E03STGF030VAS F 2284,8   EVW122 VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS B 3342,08
EVS029 ADOGH040ZDB0010E04 C 1603,84   EVT304 VDOAH032VAS00,3E03STAF030VAS F 2338,56   EVW123 VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS B 1827,84
EVS030 ADOAH040ZDB0002E04 C 1021,44   EVT305 VDOGH040VAS00,3E04STGF040VAS F 2168,32   EVW124 VDOGH050SCS0002T05STGH050SCS B 1998,08
EVS031 ADOAH040ZDB0005E04 C 1254,4   EVT306 VDOGH040VAS00,3E04STAF040VAS F 2168,32   EVW125 VDOGH050SCS0003T05STGH050SCS B 2195,2
EVS032 ADOAH040ZDB0010E04 C 1603,84   EVT307 VDOAH040VAS00,3E04STGF040VAS F 2168,32   EVW126 VDOGH050SCS0005T05STGH050SCS B 2562,56
EVT001 ADOGH040VAS0005E04 A 1388,8   EVT308 VDOAH040VAS00,3E04STAF040VAS F 2168,32   EVW127 VDOGH050SCS0010T05STGH050SCS B 3512,32
EVT002 ADOGH040VAS0010E04 A 1702,4   EVT309 VDOAH043VAS00,3E04STGF040VAS F 2347,52   EVW128 ADOGH040SCS0002T04 B 1344
EVT003 ADOGH040VAS0025E04 A 2670,08   EVT310 VDOAH043VAS00,3E04STAF040VAS F 2347,52   EVW129 ADOGH040SCS0005T04 B 1711,36
EVT004 ADOAH040VAS0005E04 A 1388,8   EVT311 VDOGH030VAS00,3E03STGF040VAS F 2096,64   EVW130 ADOGH040SCS0010T04 B 2338,56
EVT005 ADOAH040VAS0010E04 A 1702,4   EVT312 VDOGH030VAS00,3E03STAF040VAS F 2096,64   EVW131 ADOAH043SCS0002T04 B 1568
EVT006 ADOAH040VAS0025E04 A 2670,08   EVT313 VDOAH030VAS00,3E03STGF040VAS F 2096,64   EVW132 ADOAH043SCS0005T04 B 1944,32
EVT007 ADOAH043VAS0005E04 A 1621,76   EVT314 VDOAH030VAS00,3E03STAF040VAS F 2096,64   EVW133 ADOAH043SCS0010T04 B 2544,64
EVT008 ADOAH043VAS0010E04 A 1917,44   EVT315 VDOAH032VAS00,3E03STGF040VAS F 2338,56   EVW134 VDOGF030SCS00,3T03STGF030SCS B 1568
EVT009 ADOAH043VAS0025E04 A 2938,88   EVT316 VDOAH032VAS00,3E03STAF040VAS F 2338,56   EVW135 VDOGH040SCS0008T04STGH040SCS B 2858,24
EVT010 ADOGH050VAS0005E05 A 1559,04   EVT317 VDOGF030VAS02,5E03STGH030VAS F 2168,32   EVW136 VDOAH043SCS01,5T04STGH040SCS B 1980,16
EVT011 ADOGH050VAS0010E05 A 2069,76   EVT318 VDOGF030VAS03,5E03STGH030VAS F 2222,08   EVW137 VDOGH040SCS02,5T04STGH040SCS B 1944,32
EVT012 ADOGH050VAS0025E05 A 3628,8   EVT319 VDOAF030VAS00,5E03STGH030VAS F 2060,8   EVW138 VDOGH040SCS03,5T04STGH040SCS B 2186,24
EVT013 ADOAH050VAS0005E05 A 1559,04   EVT320 VDOAF030VAS03,5E03STGH030VAS F 2222,08   EVW139 VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS B 1863,68
EVT014 ADOAH050VAS0010E05 A 2069,76   EVT321 VDOAF030VAS07,5E03STGH030VAS F 2437,12   EVW140 VDOAH043SCS01,5T04STGH040SCS B 1953,28
EVT015 ADOAH050VAS0025E05 A 3628,8   EVT322 VDOAF030VAS0010E03STGH030VAS F 2831,36   EVW141 VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS B 2105,6
EVT022 VDOGH030VAS00,3E03STGH030VAS A 2051,84   EVT323 VDOAF040VAS02,5E03STGH030VAS F 2410,24   EVW142 VDOAH043SCS03,5T04STGH040SCS B 2284,8
EVT023 VDOGH030VAS00,6E03STGH030VAS A 2060,8   EVT324 ADOGF030VAS07,5E03 F 1711,36   EVW143 VDOAH043SCS0004T04STGH040SCS B 2329,6
EVT024 VDOGH030VAS0001E03STGH030VAS A 2078,72   EVT325 VDOAH032VAS0001E03STAH030VAS F 2293,76   EVW144 VDOGH040SCS00,6T04STGH040SCS B 1765,12
EVT025 VDOGH030VAS0002E03STGH030VAS A 2150,4   EVT326 VDOAH032VAS00,6E03STAH030VAS D 2266,88   EVW145 VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS B 1863,68
EVT026 VDOGH030VAS0005E03STGH030VAS A 2320,64   EVT327 ASTAH040VAS0010E04 C 1702,4   EVW146 VDOGH040SCS00,3T04STAH040SCS B 1603,84
EVT027 VDOGH030VAS0010E03STGH030VAS A 2616,32   EVT328 VDOGF040VAS0007E04STGH040VAS F 2714,88   EVW147 VDOGH040SCS00,6T04STGH040SCS B 1684,48
EVT028 VDOAH030VAS00,3E03STGH030VAS A 2051,84   EVT329 YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS A 2974,72   EVW148 VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS B 1818,88