Цена IFM

12 страница

Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, вляющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб
OGH306 OGH-HPKG/6M A 11047,68   OPL204 OPL-DPKG/US A 19416,32   OY825S OYA0610-40-4-18-P-1-B N 153198,08
OGH307 OGH-DPKG/6M A 11047,68   OPL205 OPL-DPKG/US C 17642,24   OY826S OYA0760-40-4-18-P-1-B N 169648,64
OGH308 OGH-HPKG/6M A 11047,68   OPU200 OPU-FCKG/AS A 12284,16   OY827S OYA0910-40-4-18-P-1-B N 186099,2
OGH309 OGH-DPKG/6M A 11047,68   OPU201 OPU-FPKG/AS A 13278,72   OY828S OYA1060-40-4-18-P-1-B N 203481,6
OGH310 OGH-HPKG/6M A 11047,68   OPU202 OPU-FPKG/AS A 15447,04   OY829S OYA1210-40-4-18-P-1-B N 220433,92
OGH311 OGH-DPKG/6M A 11047,68   OPU203 OPU-FPKG/AS A 16611,84   OY901S OYD0510-02-4-06-P-1 A 63786,24
OGH312 OGH-FPKG/US100 A 10850,56   OPU204 OPU-FPKG/AS A 18063,36   OY902S OYD0810-03-4-06-P-1 C 100047,36
OGH313 OGH-FPKG/6M A 11020,8   OPU205 OPU-FPKG/AS A 18359,04   OY903S OYD0910-04-4-06-P-1 F 111121,92
OGH314 OGH-FPKG/US100 A 11047,68   OPU207 OPU-FNKG/AS A 13278,72   OY951S OYA0510-02-4-60-P-1 N 105414,4
OGH380 OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM A 9470,72   OPU208 OPU-FNKG/AS A 15447,04   OY952S OYA0810-03-4-60-P-1 N 122545,92
OGH381 OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/200MM A 9470,72   OPU209 OPU-FNKG/AS A 16611,84   OY953S OYA0910-04-4-60-P-1 A 135296
OGH382 OGH-HNKG/US/V4A/CUBE/100MM A 9470,72   OPU210 OPU-FNKG/AS A 18063,36   PA3020 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH383 OGH-HNKG/US/V4A/CUBE/200MM A 9470,72   OPU211 OPU-FNKG/AS A 18359,04   PA3021 PA-250-SBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH500 OGH-FPKG/US100 A 10124,8   OPU700 OPULFPKG/AS A 25930,24   PA3022 PA-100-SBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH501 OGH-FPKG/2M A 10438,4   OPU701 OPULFPKG/AS A 26906,88   PA3023 PA-025-RBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH502 OGH-FNKG/US100 A 10124,8   OPU702 OPULFPKG/AS A 28779,52   PA3024 PA-010-RBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH503 OGH-FPKG/US100 A 10250,24   OR0002 ORE-V B 3368,96   PA3026 PA-2,5-RBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH504 OGH-FNKG/US100 A 10411,52   OR0003 ORS-V B 3368,96   PA3027 PA-001-RBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH505 OGH-HPKG/US100 F 10124,8   OR0004 ORR-V/ORT-V B 5841,92   PA3028 PA-,25BRBR14-A-ZVG/US/      /V A 20482,56
OGH506 OGH-DPKG/US100 F 10124,8   OR0005 ORE-V/10m Z 4497,92   PA3029 PA-0-1-RBR14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGH550 OGH-FPKG/US100 F 10922,24   OR0006 ORS-V/6M Z 4032   PA3060 PA-600-SBR14-A-ZVG/US/      /V A 19685,12
OGH551 OGH-FPKG/US100 F 10124,8   OR0007 ORR/ORT-V/6M Z 6818,56   PA3220 PA-400-SBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGH580 OGH-FPKG/US/CUBE A 10035,2   OR0008 ORS-V/10m Z 4497,92   PA3221 PA-250-SBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGH581 OGH-FNKG/US/CUBE A 10035,2   OR0010 ORE-V/6M Z 4032   PA3222 PA-100-SBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGH700 OGHLFPKG/US100 A 18144   OR0017 ORT-V/4M Z 7884,8   PA3223 PA-025-RBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGH701 OGHLFNKG/US100 C 18144   OS0023 OSE-FBOA B 14900,48   PA3224 PA-010-RBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGP080 OGP-DBOW/LS/CUBE C 8332,8   OS0024 OSS-OOOA B 10339,84   PA3226 PA-2,5-RBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGP081 OGP-HBOW/LS/CUBE C 8332,8   OS0025 OSR-FBOA B 18995,2   PA3227 PA-001-RBN14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGP100 OGP-DPKG/US A 4488,96   OS0026 OST-FBOA B 20401,92   PA3228 PA-,25BRBN14-A-ZVG/US/      /V A 20482,56
OGP101 OGP-HPKG/US A 4488,96   OS0030 OSR-FBOA/T Z 20518,4   PA3509 PA-1-1-RBG14-A-ZVG/US/      /V C 18735,36
OGP102 OGP-DNKG/US A 4488,96   OS0031 OST-FBOA/T Z 22068,48   PA3521 PA-250-SBG14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGP103 OGP-HNKG/US A 4488,96   OS0032 OSN-FBOA F 21862,4   PA3522 PA-100-SBG14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGP104 OGP-DNKG/US D 4488,96   OS0033 OSP-FBOA B 21557,76   PA3523 PA-025-RBG14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGP105 OGP-DPKG/US D 4488,96   OS0034 OSP-FBOA/T Z 24864   PA3524 PA-010-RBG14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGP106 OGP-HNKG/US D 4488,96   OS5013 OSE-FPKG B 14452,48   PA3526 PA-2,5-RBG14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGP107 OGP-HPKG/US D 4488,96   OS5015 OSS-OOKG B 9811,2   PA3528 PA-,25BRBG14-A-ZVG/US/      /V A 20482,56
OGP108 OGP-DPKG/US F 4488,96   OS5016 OSR-FPKG B 18045,44   PA3589 PA-,10BRBG14-A-ZVG/US/ /V A 20482,56
OGP109 OGP-HPKG/US F 4488,96   OS5018 OST-FPKG B 19165,44   PA6229 PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/      /V A 18735,36
OGP200 OGP-DPKG/US100 A 8494,08   OS5022 OSE-FPKG/T Z 17463,04   PA9020 PA-400-SBR14-B-DVG/US/V A 18735,36
OGP201 OGP-HPKG/US100 A 8494,08   OS5025 OSR-FPKG/T Z 21450,24   PA9021 PA-250-SBR14-B-DVG/US/V A 18735,36
OGP202 OGP-DPKG/US100 F 8494,08   OS5027 OST-FPKG/T Z 21423,36   PA9022 PA-100-SBR14-B-DVG/US/V A 18735,36
OGP280 OGP-DPKG/US/CUBE A 8341,76   OS5029 OSN-FPKG Z 20276,48   PA9023 PA-025-RBR14-B-DVG/US/      /V A 18735,36
OGP281 OGP-HPKG/US/CUBE A 8341,76   OS5031 OSP-FPKG Z 19765,76   PA9024 PA-010-RBR14-B-DVG/US/V A 18735,36
OGP282 OGP-DNKG/US/CUBE A 8341,76   OS5032 OSP-FPKG/T Z 22964,48   PA9026 PA-2,5-RBR14-B-DVG/US/V A 18735,36
OGP283 OGP-HNKG/US/CUBE A 8341,76   OS5045 OSN-FPKG Z 21450,24   PA9027 PA-001-RBR14-B-DVG/US/V A 18735,36
OGP300 OGP-DPKG/US100 A 9461,76   OT5001 OTT-FPKG A 19192,32   PA9028 PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V A 20482,56
OGP301 OGP-HPKG/US100 A 9461,76   OT5002 OTT-FNKG Z 18699,52   PA9029 PA-0-1-RBR14-B-DVG/US/      /V A 18735,36
OGP302 OGP-DPKG/6M A 10080   OT5003 OTT-FPKG/US-100-IPF A 19640,32   PA9060 PA-600-SBR14-B-DVG/US/V A 19685,12
OGP303 OGP-HPKG/6M A 10080   OT5004 OTT-FNKG/US-100-INF Z 19147,52   PA9521 PA-250-SBG14-B-DVG/US/      /V Z 18260,48
OGP500 OGP-FPKG/US100 A 9479,68   OT5005 OTS-OOKG Z 7633,92   PA9522 PA-100-SBG14-B-DVG/US/V F 18735,36
OGP501 OGP-FPKG/US100 C 9479,68   OT5006 OTE-FPKG Z 12687,36   PC2400 PT-500PSEN14-A-ZVG/US/      /W D 9148,16
OGP502 OGP-FPKG/2M A 9793,28   OT5007 OTE-FNKG Z 12687,36   PC2402 PT-100PSEN14-A-ZVG/US/      /W D 9148,16
OGP503 OGP-FNKG/US100 A 9479,68   OT5008 OTS-OOKG/US-100 A 8252,16   PC2415 PT-010PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 9148,16
OGP504 OGP-FNKG/US100 Z 8108,8   OT5009 OTE-FPKG/US-100-IPF A 13422,08   PC2424 PT-020PSEN14-A-ZVG/US/      /W A 9148,16
OGP700 OGPLFPKG/US100 A 17982,72   OT5010 OTE-FNKG/US-100-INF Z 14918,4   PC2432 PT-300PSEN14-A-ZVG/US/      /W D 9148,16
OGP701 OGPLFPKG/US100 A 17982,72   OT5011 OTR-FPKG Z 17185,28   PC2434 PT-030PSEN14-A-ZVG/US/      /W D 9148,16
OGS080 OGS-OOOW/LS/CUBE C 5680,64   OT5012 OTR-FNKG Z 17185,28   PC2443 PT-050PSEN14-A-ZVG/US/      /W D 9148,16
OGS100 OGS-OOKG/US A 2786,56   OT5013 OTR-FPKG/US-100-IPF A 18063,36   PC3000 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W C 10698,24
OGS101 OGS-OOKG/US D 2786,56   OT5014 OTR-FNKG/US-100-INF Z 17615,36   PC3010 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 9918,72
OGS102 OGS-OOKG/US F 2786,56   OT5015 OTP-FPKG Z 17579,52   PC3212 PT-060MSBG38-A-ZVG/US/      /W F 11011,84
OGS200 OGS-OOKG/US100 A 6056,96   OT5016 OTP-FNKG Z 18009,6   PC3501 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W A 10698,24
OGS201 OGS-OOKG/US100 F 6056,96   OT5017 OTP-FPKG/US-100-IPF A 18995,2   PC3502 PT-060MSBG14-A-ZVG/US/      /W A 10384,64
OGS280 OGS-OOKG/US/CUBE A 5644,8   OT5034 OTE-FPKG/24V/US-100-IPF Z 15214,08   PC3504 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W F 7911,68
OGS300 OGS-OOKG/US100 A 7015,68   OT5050 OTS-OOKG/US Z 7983,36   PC3524 PT-005-RBG14-A-ZVG/US/      /W A 10384,64
OGS301 OGS-OOKG/6M A 7660,8   OT5051 OTE-FPKG/US-KPF Z 13000,96   PC3530 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W F 10698,24
OGS380 OGS-OOKG/US/V4A/CUBE A 6621,44   OT5211 OTH-CPKG A 28528,64   PC3532 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W F 10698,24
OGS381 OGS-OOKG/US/V4A/CUBE F 6621,44   OU5001 OUF-HPKG A 19048,96   PC3541 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10384,64
OGS500 OGS-OOKG/US100 A 6764,8   OU5002 OUF-DPKG A 19048,96   PC3542 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10384,64
OGS501 OGS-OOKG/2M A 7078,4   OU5003 OUF-HNKG Z 18592   PC3550 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W B 10053,12
OGS700 OGSLOOKG/US100 A 13950,72   OU5005 OUS-OOKG A 7616   PC3551 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W B 10053,12
OGS701 OGSLOOKG/US100 A 13950,72   OU5006 OUE-DPKG A 11226,88   PC3552 PT-040-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10384,64
OGS702 OGSLOOKG/US100 F 14909,44   OU5007 OUE-HPKG A 11226,88   PC3553 PT-016-SBG14-A-ZVG/US/      /W F 10384,64
OGT100 OGT-HPKG/US A 4721,92   OU5008 OUE-DNKG Z 10949,12   PC3562 PT-060-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080
OGT101 OGT-DPKG/US A 4721,92   OU5009 OUE-HNKG Z 12436,48   PC3631 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 14219,52
OGT102 OGT-HNKG/US A 4721,92   OU5010 OUT-HPKG A 16047,36   PC3632 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W F 14945,28
OGT103 OGT-DNKG/US A 4721,92   OU5011 OUT-DPKG A 16047,36   PC4520 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13216
OGT104 OGT-DNKG/US D 4721,92   OU5012 OUR-DPKG A 15133,44   PC4521 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13216
OGT105 OGT-DPKG/US D 4721,92   OU5013 OUR-HPKG Z 14757,12   PC4522 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13216
OGT106 OGT-HNKG/US D 4721,92   OU5014 OUT-HNKG Z 15644,16   PC4523 PK-025-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13216
OGT107 OGT-HPKG/US D 4721,92   OU5016 OUR-DNKG Z 14757,12   PC4524 PK-010-RFG14-HCPKG/US/      /W Z 13216
OGT108 OGT-HPKG/US F 4721,92   OU5018 OUT-HPKG/6M B 16808,96   PC5000 PT-600-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OGT109 OGT-DPKG/US F 4721,92   OU5019 OUR-DPKG/6M Z 15733,76   PC5001 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OGT200 OGT-HPKG/US100 A 6899,2   OU5020 OUR-HPKG/6M Z 15429,12   PC5002 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OGT300 OGT-FPKG/US100 A 9112,32   OU5021 OUS-OOKG/6M Z 7947,52   PC5003 PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OGT301 OGT-FPKG/6M A 9112,32   OU5022 OUE-DPKG/6M Z 11621,12   PC5004 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OGT302 OGTIFPKG/US A 9112,32   OU5023 OUE-HPKG/6M Z 11621,12   PC5005 PT-006-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OGT304 OGTIFPKG/5M/PH D 9345,28   OU5024 OUT-HNKG/6M Z 16387,84   PC5010 PT-600-SEG14-A-ZVG/US/ /W D 8924,16
OGT500 OGT-FPKG/US100 A 7535,36   OU5025 OUN-HPKG Z 18341,12   PC5011 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/ /W D 8924,16
OGT501 OGT-FPKG/2M A 7535,36   OU5029 OUP-DPKG A 16826,88   PC5012 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W D 8924,16
OGT502 OGT-FPKG/US100 A 7831,04   OU5030 OUP-HPKG Z 16405,76   PC5013 PT-025-SEG14-A-ZVG/US/ /W D 8924,16
OH5001 OHS-OOKG/2M Z 5904,64   OU5031 OUP-DNKG Z 16405,76   PC5014 PT-016-SEG14-A-ZVG/US/      /W F 8753,92
OH5002 OHE-DPKG/2M Z 5617,92   OU5034 OUT-HPKG/US-100-DPS A 16540,16   PC5015 PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ /W D 8924,16
OH5003 OHE-DPKG/0,20M/AS F 6074,88   OU5035 OUT-DPKG/US-100-DPO A 16540,16   PC5021 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OH5004 OHN-HPKG/2M F 8413,44   OU5036 OUR-DPKG/US-100-DPS A 15599,36   PC5023 PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OH5005 OHN-HPKG/0,20M/AS Z 8655,36   OU5043 OUF-HPKG/US-100-DPS A 20133,12   PC5030 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OH5006 OHH-HPKG/2M Z 9981,44   OU5044 OUF-DPKG/US-100-DPO A 20133,12   PC5032 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W D 8924,16
OH5007 OHH-HPKG/0,20M/AS Z 10214,4   OU5045 OUS-OOKG/US-100 A 8055,04   PC5033 PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W F 8753,92
OH5008 OHH-HPKG/2M Z 9506,56   OU5046 OUE-DPKG/US-100-DPS A 11746,56   PC5034 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W F 8753,92
OH5009 OHH-HPKG/0,20M/AS Z 10214,4   OU5047 OUE-HPKG/US-100-DPO A 11746,56   PC5300 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W N 8494,08
OH5010 OHP-DPKG/2M F 8413,44   OU5048 OUF-HPKG/250HZ Z 21772,8   PC5314 PT-016-SEG14-A-ZVG/US/      /W N 8494,08
OH5011 OHP-DPKG/0,20M/AS F 8655,36   OU5055 OUT-HNKG/US-100-DNS Z 16119,04   PC5400 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W B 9121,28
OH5012 OHS-OOKG/0,20M/AS F 6074,88   OU5064 OUP-DPKG/US-100-DPS A 17221,12   PC5401 PT-250-SEG14-A-ZVG7US/  /W B 9300,48
OH5013 OHH-HPKG/0,20M/AS Z 10044,16   OU5069 OUN-HPKG/US-100-DPS A 18914,56   PC5402 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W B 9300,48
OH5015 OHE-DPKG/0,20M/AS Z 5985,28   OU5070 OUR-HPKG/US-100-DPO A 15599,36   PC5404 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W A 9300,48
OH5016 OHN-HPKG/0,20M/AS Z 9452,8   OU5071 OUN-HPKG/6M Z 19353,6   PC5410 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W B 9300,48
OH5017 OHH-HPKG/0,20M/AS F 9927,68   OU5080 OUP-HPKG/US-100-DPO A 17221,12   PC5412 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W B 9300,48
OH5018 OHH-HPKG/0,20M/AS Z 9452,8   OU5084 OUN-DPKG/US-100-DPO Z 18950,4   PC5422 PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W B 9121,28
OH5019 OHP-DPKG/0,20M/AS Z 7938,56   OU5087 OUF-HNKG/US-100-DNS Z 18977,28   PC5500 PT-400-SEG14-A-ZVG/US D 9300,48
OH5020 OHS-OOKG/0,20M/AS F 5985,28   OU5102 OUF-HPKG/US Z 18359,04   PC5502 PT-100-SEG14-A-ZVG/US D 9300,48
OI0001 OIR-FBOA A 15052,8   OV0010 OV-310/230VAC Z 20634,88   PC5600 PT-400-SEG14-A-ZVG/AM D 10205,44
OI0002 OIT-FBOA A 15975,68   OV0012 OV-310/110VAC Z 21754,88   PC5602 PT-100-SEG14-A-ZVG/AM D 10205,44
OI0003 OIP-FBOA A 16656,64   OV5012 OV-110/10-55VDC A 17221,12   PC5620 PK-580PSFN14-HCPKG/US/      /W D 13619,2
OI0008 OIT-FBOW B 17767,68   OW1013 OWS-OOKG/0,1M/US Z 6540,8   PC5622 PK-145PSFN14-HCPKG/US/      /W D 13619,2
OI0009 OIR-FBOW Z 16280,32   OW1015 SET OWS-OOKG/OWE-FPKG/0,1M/US Z 11235,84   PC5624 PK-014PRFN14-HCPKG/US/      /W D 13619,2
OI0013 OIF-FBOA B 15975,68   OW5009 OWL-7506-BPKG Z 85989,12   PC5700 PT-400-SEG14-A-ZVG/DE F 9766,4
OI5001 OIR-FPKG A 14443,52   OY001S OYA0160-14-4-06-P-1 A 110566,4   PC6500 PK-400-SFG14-HCPKG/US/ /W D 13825,28
OI5002 OIR-FNKG Z 14085,12   OY002S OYA0310-14-4-06-P-1 A 138055,68   PC6501 PK-250-SFG14-HCPKG/US/ /W D 13825,28
OI5003 OIT-FPKG A 15178,24   OY003S OYA0460-14-4-06-P-1 A 165464,32   PC6502 PK-100-SFG14-HCPKG/US/ /W D 13825,28
OI5004 OIT-FNKG A 15178,24   OY004S OYA0610-14-4-06-P-1 A 193329,92   PC6503 PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W D 13825,28
OI5005 OIT-FPKG/PLANSHB B 15814,4   OY005S OYA0760-14-4-06-P-1 A 221123,84   PC6504 PK-010-RFG14-HCPKG/US/ /W D 13825,28
OI5006 OIT-HPKG/2M F 33358,08   OY006S OYA0910-14-4-06-P-1 A 248989,44   PC6520 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W D 13825,28
OI5007 OIP-FPKG A 15975,68   OY007S OYA1060-14-4-06-P-1 A 277240,32   PC6540 PC-400-SFG14-HCPKG/US/ /W A 13825,28
OI5008 OIP-FNKG Z 15769,6   OY008S OYA1210-14-4-06-P-1 A 305948,16   PC6620 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W D 13825,28
OI5014 OIT-FPKG/US-100-DPS B 16414,72   OY009S OYA1360-14-4-06-P-1 A 333365,76   PC6621 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W C 13493,76
OI5015 OIR-FPKG/US-100-DPS Z 15124,48   OY010S OYA1510-14-4-06-P-1 A 381660,16   PC6622 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W D 13825,28
OI5019 OIF-FPKG B 15178,24   OY011S OYA1810-14-4-06-P-1 N 414131,2   PC6631 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W D 13825,28
OI5020 OIF-FNKG Z 14792,96   OY031S OYA0160-30-2-12-P-1 A 58069,76   PC6701 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13422,08
OI5021 OIT-ASI/US-100 D 16988,16   OY032S OYA0310-30-2-12-P-1 A 71016,96   PC6702 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13422,08
OI5022 OIT-FNKG/US Z 16128   OY033S OYA0460-30-2-12-P-1 A 83086,08   PC6703 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13422,08
OID200 OIDLCPKG/US A 12920,32   OY034S OYA0610-30-2-12-P-1 A 95585,28   PC6704 PK-025-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13422,08
OID201 OIDLCPKG/US A 12920,32   OY035S OYA0760-30-2-12-P-1 A 107206,4   PC6705 PK-010-RFG14-HCPKG/US/      /W Z 13422,08
OID202 OIDLCNKG/US A 12920,32   OY036S OYA0910-30-2-12-P-1 A 119705,6   PC6706 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080
OID204 OIDLCPKG/US A 12768   OY037S OYA1060-30-2-12-P-1 A 131326,72   PC6707 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080
OID205 OIDLCPKG/US F 12920,32   OY038S OYA1210-30-2-12-P-1 A 145626,88   PC6708 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080
OID250 OIDLCPKG/US A 12920,32   OY039S OYA1360-30-2-12-P-1 A 161701,12   PC6709 PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080
OID251 OIDLCPKG/US A 12920,32   OY040S OYA1510-30-2-12-P-1 A 177784,32   PC6710 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W Z 10080
OID254 OIDLCPKG/US A 12768   OY041S OYA0160-30-4-12-P-1 A 91347,2   PC7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/      /W Z 13422,08
OIH280 OIH-HPKG/US/600MM F 9452,8   OY042S OYA0310-30-4-12-P-1 A 109948,16   PC7521 PK-250-SFG14-QSPKG/US/      /W Z 13422,08
OIH282 OIH-HNKG/US/600MM F 9452,8   OY043S OYA0460-30-4-12-P-1 A 125681,92   PC7621 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13162,24
OIH580 OIH-HPKG/US/800MM F 9856   OY044S OYA0610-30-4-12-P-1 A 143906,56   PC7622 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W Z 13162,24
OIH582 OIH-HNKG/US/800MM F 9856   OY045S OYA0760-30-4-12-P-1 A 161288,96   PC8504 PU-010-SEG14-C-DVG/US F 9766,4
OIP280 OIP-DPKG/US/15M F 8744,96   OY046S OYA0910-30-4-12-P-1 A 178752   PC9003 PT-075PSBG14-B-DVG/US/      /W Z 10384,64
OIP281 OIP-HPKG/US/15M F 8744,96   OY047S OYA1060-30-4-12-P-1 A 196672   PC9010 PT-500PSBU76-B-DVG/US/      /W C 10698,24
OIP282 OIP-DNKG/US/15M F 8744,96   OY048S OYA1210-30-4-12-P-1 A 214135,04   PC9011 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W A 10698,24
OIP283 OIP-HNKG/US/15M F 8485,12   OY049S OYA1360-30-4-12-P-1 A 231150,08   PC9013 PT-075PSBU76-B-DVG/US/      /W B 10698,24
OJ5000 OJB-FPKG/FO/AS A 9784,32   OY050S OYA1510-30-4-12-P-1 A 263800,32   PC9021 PT-300PSBU76-C-DVG/US/      /W B 10698,24
OJ5001 OJB-FNKG/FO/AS A 9784,32   OY051S OYA0160-40-2-12-P-1 A 56286,72   PC9031 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W Z 10384,64
OJ5002 OJB-FPKG/FO Z 9542,4   OY052S OYA0310-40-2-12-P-1 A 67898,88   PC9050 PT-400-SBG14-C-DVG/         /W C 10384,64
OJ5004 OJP-FPKG/FO/AS A 9784,32   OY053S OYA0460-40-2-12-P-1 A 78624   PC9051 PT-200-SBG14-B-DVG/US/      /W A 10384,64
OJ5005 OJP-FNKG/FO/AS A 9784,32   OY054S OYA0610-40-2-12-P-1 A 88444,16   PC9151 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W A 10384,64
OJ5006 OJP-FPKG/FO A 9784,32   OY055S OYA0760-40-2-12-P-1 A 98264,32   PC9702 PU-100-SEG14-C-DVG/DE/ D 9300,48
OJ5008 OJS-OOKG/FO/AS A 5474,56   OY056S OYA0910-40-2-12-P-1 A 108102,4   PC9712 PU-100-SEG14-C-DVG/DE/ F 9300,48
OJ5009 OJE-FPKG/FO/AS A 6755,84   OY057S OYA1060-40-2-12-P-1 A 117026,56   PC9723 PU-060-SEG14-C-DVG/DE/ Z 9479,68
OJ5010 OJE-FNKG/FO/AS A 6755,84   OY058S OYA1210-40-2-12-P-1 A 130430,72   PD3223 PD-025-SBN14-A-ZVG/US/      /E Z 19443,2
OJ5011 OJS-OOKG/FO A 5474,56   OY059S OYA1360-40-2-12-P-1 C 143825,92   PD7024 PD-010-RBG14-QFRKG/US/      /E Z 15429,12
OJ5012 OJE-FPKG/FO A 6755,84   OY060S OYA1510-40-2-12-P-1 A 158126,08   PE2091 PE-250-SER14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5014 OJPLFPKG/FO/AS A 14640,64   OY061S OYA0160-40-4-12-P-1 A 85729,28   PE2092 PE-100-SER14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5016 OJSLOOKG/FO/AS A 11002,88   OY062S OYA0310-40-4-12-P-1 N 102824,96   PE2093 PE-025-RER14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5017 OJELFPKG/FO/AS A 6755,84   OY063S OYA0460-40-4-12-P-1 C 117098,24   PE2094 PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5019 OJSLOOKG/FO/AS A 11002,88   OY064S OYA0610-40-4-12-P-1 A 132052,48   PE2096 PE-2,5-RER14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5020 OJELFPKG/FO/AS A 6755,84   OY065S OYA0760-40-4-12-P-1 N 146487,04   PE2099 PE-1-1BRER14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5022 OJB-FPKG/SO/AS A 9784,32   OY066S OYA0910-40-4-12-P-1 B 160375,04   PE2591 PE-250-SEG14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5023 OJB-FNKG/SO/AS A 9784,32   OY067S OYA1060-40-4-12-P-1 F 175033,6   PE2592 PE-100-SEG14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5024 OJB-FPKG/SO A 9784,32   OY068S OYA1210-40-4-12-P-1 A 189916,16   PE2593 PE-025-REG14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5026 OJP-FPKG/SO/AS A 9784,32   OY069S OYA1360-40-4-12-P-1 N 204189,44   PE2594 PE-010-REG14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5027 OJP-FNKG/SO/AS A 9784,32   OY070S OYA1510-40-4-12-P-1 A 235253,76   PE2596 PE-2,5-REG14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5028 OJP-FPKG/SO A 9784,32   OY072S OYA0310-50-2-12-P-1 A 65757,44   PE2599 PE-1-1BREG14-MFRKG/US/ /E N 32596,48
OJ5030 OJS-OOKG/SO/AS A 5474,56   OY073S OYA0460-50-2-12-P-1 A 76025,6   PE3000 PE-400-SDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5031 OJE-FPKG/SO/AS A 6755,84   OY074S OYA0610-50-2-12-P-1 A 85487,36   PE3001 PE-250-SDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5032 OJE-FNKG/SO/AS A 6755,84   OY075S OYA0760-50-2-12-P-1 A 95415,04   PE3002 PE-100-SDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5033 OJS-OOKG/SO A 5474,56   OY076S OYA0910-50-2-12-P-1 A 105333,76   PE3003 PE-025-RDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5034 OJE-FPKG/SO A 6755,84   OY077S OYA1060-50-2-12-P-1 C 114347,52   PE3004 PE-010-RDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5036 OJPLFPKG/SO/AS A 14640,64   OY078S OYA1210-50-2-12-P-1 F 127751,68   PE3006 PE-2,5-RDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5037 OJPLFNKG/SO/AS B 14640,64   OY079S OYA1360-50-2-12-P-1 A 141146,88   PE3009 PE-1-1BRDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5038 OJSLOOKG/SO/AS A 11002,88   OY080S OYA1510-50-2-12-P-1 A 155357,44   PE3029 PE-0-1BRDR14-MFPKG/US/      /E A 33573,12
OJ5039 OJELFPKG/SO/AS A 6755,84   OY082S OYA0310-50-4-12-P-1 A 97655,04   PE7002 PE-100-SDR14-QFRKG/US/      /E A 32005,12
OJ5040 OJELFNKG/SO/AS B 6755,84   OY083S OYA0460-50-4-12-P-1 A 111095,04   PE7003 PE-025-RDR14-QFRKG/US/      /E B 32005,12
OJ5041 OJSLOOKG/SO/AS A 11002,88   OY084S OYA0610-50-4-12-P-1 N 124382,72   PE7004 PE-010-RDR14-QFRKG/US/      /E A 32005,12
OJ5042 OJELFPKG/SO/AS A 6755,84   OY085S OYA0760-50-4-12-P-1 F 137670,4   PE7006 PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/      /E A 32005,12
OJ5044 OJH-FPKG/FO/AS A 9623,04   OY086S OYA0910-50-4-12-P-1 F 150133,76   PE7009 PE-1-1BRDR14-QFRKG/US/      /E A 32005,12
OJ5045 OJH-FNKG/FO/AS Z 9452,8   OY087S OYA1060-50-4-12-P-1 F 164174,08   PF2053 PF-025-RES30-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5048 OJH-FPKG/SO/AS A 9802,24   OY088S OYA1210-50-4-12-P-1 A 177309,44   PF2054 PF-010-RES30-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5049 OJH-FNKG/SO/AS C 9802,24   OY089S OYA1360-50-4-12-P-1 N 189539,84   PF2056 PF-2,5-RES30-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5052 OJHLFPKG/FO/AS A 13986,56   OY090S OYA1510-50-4-12-P-1 A 220666,88   PF2057 PF-001BRES30-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5053 OJHLFNKG/FO/AS F 13986,56   OY094S OYA0610-90-2-12-P-1 C 82808,32   PF2058 PF-,25-RES30-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5054 OJHLFPKG/SO/AS A 13986,56   OY095S OYA0760-90-2-12-P-1 A 92556,8   PF2609 PF-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P Z 43886,08
OJ5055 OJHLFNKG/SO/AS C 13986,56   OY096S OYA0910-90-2-12-P-1 A 102296,32   PF2652 PF-100-SEA01-MFRKG/US/      /P F 49244,16
OJ5056 OJHLFPKG/FO/AS A 13986,56   OY097S OYA1060-90-2-12-P-1 C 111319,04   PF2653 PF-025-REA01-MFRKG/US/      /P Z 43886,08
OJ5057 OJHLFNKG/FO/AS B 13986,56   OY098S OYA1210-90-2-12-P-1 C 125072,64   PF2654 PF-010-REA01-MFRKG/US/      /P D 47470,08
OJ5058 OJHLFPKG/SO/AS A 13986,56   OY099S OYA1360-90-2-12-P-1 F 137930,24   PF2656 PF-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P Z 43886,08
OJ5060 OJB-FPKG/FO/0,15M/US A 10769,92   OY100S OYA1510-90-2-12-P-1 C 152230,4   PF2657 PF-001BREA01-MFRKG/US/      /P D 47470,08
OJ5061 OJB-FPKG/FO/0,15M/US A 10769,92   OY104S OYA0610-90-4-12-P-1 N 112994,56   PF2658 PF-,25-REA01-MFRKG/US/      /P D 47470,08
OJ5062 OJP-FPKG/FO/0,15M/US A 10769,92   OY105S OYA0760-90-4-12-P-1 N 123549,44   PF2953 PF-025-REB34-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5063 OJP-FPKG/FO/0,15M/US A 10769,92   OY106S OYA0910-90-4-12-P-1 N 133566,72   PF2954 PF-010-REB34-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5064 OJS-OOKG/FO/0,15/US Z 5931,52   OY107S OYA1060-90-4-12-P-1 F 144354,56   PF2956 PF-2,5-REB34-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5065 OJS-OOKG/FO/0,15M/US A 6092,8   OY108S OYA1210-90-4-12-P-1 F 156047,36   PF2957 PF-001BREB34-MFRKG/US/      /P A 46108,16
OJ5066 OJE-FPKG/FO/0,15M/US F 7875,84   OY109S OYA1360-90-4-12-P-1 N 166306,56   PG2409 PG-1-1-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5067 OJE-FPKG/FO/0,15M/US A 7678,72   OY110S OYA1510-90-4-12-P-1 A 194315,52   PG2450 PG-400-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5068 OJH-FPKG/FO/0,15M/US B 10563,84   OY111S OYA0510-02-2-12-P-1 A 65219,84   PG2451 PG-250-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5069 OJH-FPKG/FO/0,15M/US A 10563,84   OY112S OYA0810-03-2-12-P-1 A 73256,96   PG2452 PG-100-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5070 OJB-FPKG/FO/AS A 9784,32   OY113S OYA0910-04-2-12-P-1 A 81303,04   PG2453 PG-025-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5071 OJB-FPKG/SO/AS A 9784,32   OY114S OYA0510-02-4-12-P-1 A 83077,12   PG2454 PG-010-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5072 OJSLOOKG/SO/AS Z 11047,68   OY115S OYA0810-03-4-12-P-1 A 96212,48   PG2455 PG-005-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5073 OJS-OOKG/FO/AS F 5474,56   OY116S OYA0910-04-4-12-P-1 A 112232,96   PG2456 PG-2,5-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5074 OJE-FPKG/FO/AS C 6755,84   OY120S OYA0510-02-4-20-P-1 C 88014,08   PG2457 PG-001-REB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5075 OJP-FPKG/SO/AS C 9470,72   OY121S OYA0810-03-4-20-P-1 N 101678,08   PG2458 PG-,25BREB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5078 OJH-FPKG/SO/0,15M/US A 10563,84   OY122S OYA0910-04-4-20-P-1 A 118074,88   PG2489 PG-,10BREB12-MFRKG/US/      /P A 31207,68
OJ5079 OJPLHPKG/SO/AS D 14273,28   OY123S OYA2110-30-4-12-P-1 F 303654,4   PG2734 PG-010KREA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5081 OJP-FPKG/FO/AS C 9596,16   OY204S OYA0610-90-4-20-P-1 F 119293,44   PG2789 PG-,10BREA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5082 OJB-FPKG/SO/20M F 10635,52   OY205S OYA0760-90-4-20-P-1 N 130161,92   PG2793 PG-025-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5083 OJB-FPKG/FO Z 9542,4   OY206S OYA0910-90-4-20-P-1 N 141317,12   PG2794 PG-010-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5084 OJP-FPKG/SO/0,15M/US F 10492,16   OY207S OYA1060-90-4-20-P-1 F 152552,96   PG2795 PG-004-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5085 OJPGFPKG/FO/AS A 11441,92   OY208S OYA1210-90-4-20-P-1 N 165007,36   PG2796 PG-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5086 OJPGFPKG/SO/AS A 11441,92   OY209S OYA1360-90-4-20-P-1 N 175866,88   PG2797 PG-001-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5088 OJH-FPKG/FO/2M C 9623,04   OY210S OYA1510-90-4-20-P-1 N 205336,32   PG2798 PG-,25BREA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5089 OJH-FPKG/FO/1M/US Z 10214,4   OY221S OYA0160-20-4-20-P-1 N 100997,12   PG2799 PG-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5090 OJH-FPKG/FO/5M Z 9649,92   OY222S OYA0310-20-4-20-P-1 A 125986,56   PG2889 PG-,10BREA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5100 OJB-FPKG/FO/AS A 9784,32   OY223S OYA0460-20-4-20-P-1 N 150510,08   PG2893 PG-025-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5104 OJP-FPKG/FO/AS A 9784,32   OY224S OYA0610-20-4-20-P-1 N 175033,6   PG2894 PG-010-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5108 OJS-OOKG/FO/AS A 5393,92   OY225S OYA0760-20-4-20-P-1 N 199942,4   PG2895 PG-004-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5109 OJE-FPKG/FO/AS B 6755,84   OY226S OYA0910-20-4-20-P-1 N 224922,88   PG2896 PG-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5114 OJPLFPKG/FO/AS A 14640,64   OY227S OYA1060-20-4-20-P-1 N 250288,64   PG2897 PG-001-REA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5116 OJSLOOKG/FO/AS F 11002,88   OY228S OYA1210-20-4-20-P-1 N 275654,4   PG2898 PG-,25BREA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5117 OJELFPKG/FO/AS F 6755,84   OY229S OYA1360-20-4-20-P-1 N 300177,92   PG2899 PG-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P A 41242,88
OJ5122 OJB-FPKG/SO/AS A 9784,32   OY230S OYA1510-20-4-20-P-1 N 343768,32   PH0104 PH-010-RES30-KFPKG/US/      /P B 51582,72
OJ5126 OJP-FPKG/SO/AS A 9784,32   OY241S OYA0160-30-4-20-P-1 N 97655,04   PH0156 PH-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P F 45463,04
OJ5130 OJS-OOKG/SO/AS A 5474,56   OY242S OYA0310-30-4-20-P-1 N 115960,32   PH0157 PH-001-RES30-A-ZVG/US/      /P B 45463,04
OJ5131 OJE-FPKG/SO/AS A 6755,84   OY243S OYA0460-30-4-20-P-1 N 133871,36   PH0163 PH-020PRES30-E-ZVG/US/      /P D 37031,68
OJ5136 OJPLFPKG/SO/AS A 14640,64   OY244S OYA0610-30-4-20-P-1 F 152176,64   PH0164 PH-010-RES30-E-ZVG/US/      /P B 37031,68
OJ5138 OJSLOOKG/SO/AS A 11002,88   OY245S OYA0760-30-4-20-P-1 N 170472,96   PH4004 PH-010-REA01-MFRKG/US/      /P F 52003,84
OJ5139 OJELFPKG/SO/AS A 6755,84   OY246S OYA0910-30-4-20-P-1 N 188697,6   PH4856 PH-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P D 44782,08
OJ5141 OJSLOOKG/SO/AS A 11002,88   OY247S OYA1060-30-4-20-P-1 C 207459,84   PH5007 PH-001BREA01-MFRKG/US/      /P F 56707,84
OJ5142 OJELFPKG/SO/AS A 6755,84   OY248S OYA1210-30-4-20-P-1 N 226589,44   PH7995 PH-004-RES30-E-ZVG/US/      /P Z 55632,64
OJ5144 OJH-FPKG/FO/AS A 9623,04   OY249S OYA1360-30-4-20-P-1 N 244446,72   PH9956 PH-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P Z 50561,28
OJ5148 OJH-FPKG/SO/AS A 9802,24   OY250S OYA1510-30-4-20-P-1 F 282248,96   PH9957 PH-001BRES30-E-ZVG/US/      /P Z 50561,28
OJ5149 OJH-FNKG/SO/AS A 9802,24   OY261S OYA0160-40-4-20-P-1 N 91580,16   PH9958 PH-,25-RES30-E-ZVG/US/      /P Z 50561,28
OJ5152 OJHLFPKG/FO/AS A 13986,56   OY262S OYA0310-40-4-20-P-1 N 109347,84   PI003A PI-025-REA01-MFRKG/US/3D/3G /P A 57765,12
OJ5154 OJHLFPKG/SO/AS A 13986,56   OY263S OYA0460-40-4-20-P-1 N 124311,04   PI008A PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P A 57765,12
OJ5158 OJHLFPKG/SO/AS A 13986,56   OY264S OYA0610-40-4-20-P-1 F 139274,24   PI009A PI-1-1BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P A 57765,12
OJ5185 OJPGFPKG/FO/AS A 11441,92   OY265S OYA0760-40-4-20-P-1 N 154228,48   PI1093 PI-025-RES30-E-ZVG/US/      /P A 46816
OJ5186 OJPGFPKG/SO/AS A 11441,92   OY266S OYA0910-40-4-20-P-1 N 169182,72   PI1094 PI-010-RES30-E-ZVG/US/      / A 46816
OJ5189 OJPGFNKG/SO/AS A 11916,8   OY267S OYA1060-40-4-20-P-1 N 184988,16   PI1095 PI-004-RES30-E-ZVG/US/      /P A 46816
OJ5190 OJPGFPKG/FO/0,15M/US A 12436,48   OY268S OYA1210-40-4-20-P-1 N 200399,36   PI1096 PI-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P A 46816
OJ5191 OJPGFPKG/SO/0,15M/US A 12436,48   OY269S OYA1360-40-4-20-P-1 N 215353,6   PI1097 PI-001BRES30-E-ZVG/US/      /P A 46816
OJ5192 OJPGFPKG/SO/AS Z 19747,84   OY270S OYA1510-40-4-20-P-1 N 249831,68   PI1098 PI-,25BRES30-E-ZVG/US/      /P A 46816
OJ5193 OJH-FPKG/SO/12M Z 9757,44   OY282S OYA0310-50-4-20-P-1 N 104339,2   PI1099 PI-1-1BRES30-E-ZVG/US/      /P A 46816
OJ5194 OJELFNKG/SO/AS F 6755,84   OY283S OYA0460-50-4-20-P-1 N 117617,92   PI1689 PI-,10BREA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OJE200 OJE-DPKG/SO/AS A 6030,08   OY284S OYA0610-50-4-20-P-1 N 131371,52   PI1693 PI-025-REA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OJH200 OJH-HPKG/SO/AS A 7696,64   OY285S OYA0760-50-4-20-P-1 N 145107,2   PI1694 PI-010-REA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OJH202 OJH-HPKG/SO/AS Z 7571,2   OY286S OYA0910-50-4-20-P-1 N 158403,84   PI1695 PI-004-REA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OJP200 OJP-DPKG/SO/AS A 8888,32   OY287S OYA1060-50-4-20-P-1 N 172910,08   PI1696 PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OJR200 OJR-DPKG/SO/AS A 8744,96   OY288S OYA1210-50-4-20-P-1 N 187111,68   PI1697 PI-001BREA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OJS200 OJS-OOKG/SO/AS A 5913,6   OY289S OYA1360-50-4-20-P-1 N 200399,36   PI1698 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OK5001 OKF-FPKG A 20823,04   OY290S OYA1510-50-4-20-P-1 F 232825,6   PI1699 PI-1-1BREA01-E-ZVG/US/      /P F 50005,76
OK5002 OKF-FNKG A 20823,04   OY300S OYA1810-30-2-12-P-1 N 174522,88   PI2093 PI-025-RES30-MFRKG/US/      /P A 55220,48
OK5003 OKF-FPKG/6M B 21530,88   OY401S OYA0160-14-4-05-P-1-A F 175562,24   PI2094 PI-010-RES30-MFRKG/US/      /P A 55220,48
OK5008 OKF-FPKG/US-100-DPF A 21208,32   OY403S OYA0460-14-4-05-P-1-A N 213176,32   PI2095 PI-004-RES30-MFRKG/US/      /P A 55220,48
OK5022 OKF-FNKG/US-100-DNF A 21208,32   OY405S OYA0760-14-4-05-P-1-A N 272276,48   PI2096 PI-2,5-RES30-MFRKG/US/      /P A 55220,48
OK5027 OKF-FPKG/US-100-DPF/250HZ C 24030,72   OY407S OYA1060-14-4-05-P-1-A N 332362,24   PI2097 PI-001BRES30-MFRKG/US/      /P A 55220,48
OK5028 OKT-FPKG/US-100 F 29326,08   OY411S OYA0510-02-2-09-P-1-A N 148906,24   PI2098 PI-,25BRES30-MFRKG/US/      /P A 55220,48
OK5029 OKF-FPKG/US-100-DPF F 22525,44   OY412S OYA0810-03-2-09-P-1-A F 163511,04   PI2099 PI-1-1BRES30-MFRKG/US/      /P A 55220,48
OL0004 OLP-FKOA B 10653,44   OY413S OYA0910-04-2-09-P-1-A N 174182,4   PI2203 PI-025-REZ01-MFRKG/US/      /P A 56161,28
OL0005 OLT-FKOA B 10653,44   OY421S OYA0510-02-4-15-P-1-A N 164837,12   PI2204 PI-010-REZ01-MFRKG/US/      /P A 56161,28
OL0006 OLS-OOOA B 7580,16   OY422S OYA0810-03-4-15-P-1-A A 184316,16   PI2205 PI-004-REZ01-MFRKG/US/      /P A 56161,28
OL0007 OLE-FKOA B 9004,8   OY423S OYA0910-04-4-15-P-1-A N 198750,72   PI2206 PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/      /P A 56161,28
OL0009 OLB-FKOA B 10653,44   OY431S OYA0160-30-2-09-P-1-A N 129149,44   PI2207 PI-001BREZ01-MFRKG/US/      /P A 56161,28
OL0010 OLP-FKOA/SL/LS-500 C 11504,64   OY432S OYA0310-30-2-09-P-1-A N 145743,36   PI2209 PI-1-1BREZ01-MFRKG/US/      /P A 56161,28
OL0011 OLT-FKOA/SL/LS-500 Z 11208,96   OY433S OYA0460-30-2-09-P-1-A N 160357,12   PI2214 PI-010-REZ01-MFRKG/US/      /P D 59207,68
OL0012 OLS-OOOA/SL/LS-500 Z 8055,04   OY434S OYA0610-30-2-09-P-1-A N 174576,64   PI2303 PI-025-REZ02-MFRKG/US/      /P A 59745,28
OL0013 OLE-FKOA/SL/LS-500 Z 9524,48   OY435S OYA0760-30-2-09-P-1-A N 189584,64   PI2304 PI-010-REZ02-MFRKG/US/      /P A 59745,28
OL0014 OLB-FKOA/SL/LS-500 C 11208,96   OY436S OYA0910-30-2-09-P-1-A A 202218,24   PI2305 PI-004-REZ02-MFRKG/US/      /P A 59745,28
OL0017 OLP-FKOA B 10787,84   OY437S OYA1060-30-2-09-P-1-A N 216446,72   PI2306 PI-2,5BREZ02-MFRKG/US/      /P A 59745,28
OL5010 OLT-FNKG/US-100 Z 9909,76   OY438S OYA1210-30-2-09-P-1-A N 232637,44   PI2307 PI-001BREZ02-MFRKG/US/      /P A 59745,28
OM0007 OMS-OOOW/LS-500 Z 6531,84   OY439S OYA1360-30-2-09-P-1-A N 245665,28   PI2309 PI-1-1BREZ02-MFRKG/US/      /P A 59745,28
OM0008 OME-FKOW/T/LS-500 Z 10097,92   OY440S OYA1510-30-2-09-P-1-A A 261864,96   PI2602 PI-100-REA01-MFRKG/US/ /P N 44576
OM0009 OMP-FKOW/T/LS-500 C 15868,16   OY441S OYA0160-30-4-15-P-1-A N 147374,08   PI2692 PI-100-REA01-MFRKG/US/      /P F 58974,72
OM0010 OMT-FKOA/T/LS-500 C 15868,16   OY442S OYA0310-30-4-15-P-1-A F 169541,12   PI2693 PI-025-REA01-MFRKG/US/      /P Z 57818,88
OM0011 OMF-FKOW/T/LS-500 Z 13968,64   OY443S OYA0460-30-4-15-P-1-A N 190686,72   PI2694 PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P Z 58974,72
OM5001 OMS-OOKG/US-100 Z 6746,88   OY444S OYA0610-30-4-15-P-1-A A 211841,28   PI2695 PI-004-REA01-MFRKG/US/      /P F 63607,04
OM5002 OME-FCKG/US-100 F 10402,56   OY445S OYA0760-30-4-15-P-1-A N 232655,36   PI2696 PI-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P Z 57818,88
OM5003 OMP-FCKG/US-100 F 15124,48   OY446S OYA0910-30-4-15-P-1-A N 253800,96   PI2697 PI-001BREA01-MFRKG/US/      /P Z 52559,36
OM5004 OMT-FCKG/US-100 C 15868,16   OY447S OYA1060-30-4-15-P-1-A N 275287,04   PI2698 PI-,25BREA01-MFRKG/US/      /P Z 57818,88
OM5005 OMF-FCKG/US-100 C 15868,16   OY448S OYA1210-30-4-15-P-1-A N 296773,12   PI2699 PI-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P Z 57818,88
OO5000 OOF-FPKG/M12/KL2 A 22758,4   OY449S OYA1360-30-4-15-P-1-A N 317255,68   PI2714 PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P N 45920
OO5001 OOF-FPKG/M12/KL4 A 33716,48   OY450S OYA1510-30-4-15-P-1-A A 339413,76   PI2715 PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P N 45920
OO5002 OOF-FPKG/M16/KL6 A 44656,64   OY451S OYA1660-40-4-15-P-1-A F 347692,8   PI2717 PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P N 45920
OO5003 OOF-FPKG/M16/KL8 A 55560,96   OY452S OYA1510-30-4-15-P-1-A F 344601,6   PI2789 PI-,10BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5004 OOF-FPKG/M12/GL2 A 22758,4   OY453S OYA1810-30-4-15-P-1-A N 360165,12   PI2793 PI-025-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5005 OOF-FPKG/M12/GL4 A 33716,48   OY454S OYA1810-30-4-12-P-1 F 283601,92   PI2794 PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5006 OOF-FPKG/M16/GL6 A 44656,64   OY801S OYA0160-14-4-05-P-1-B N 121632   PI2795 PI-004-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5007 OOF-FPKG/M16/GL8 A 55560,96   OY804S OYA0610-14-4-05-P-1-B N 212665,6   PI2796 PI-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5008 OOF-FNKG/M12/KL2 A 22758,4   OY805S OYA0760-14-4-05-P-1-B N 243237,12   PI2797 PI-001BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5009 OOF-FNKG/M12/KL4 Z 32883,2   OY806S OYA0910-14-4-05-P-1-B N 273898,24   PI2798 PI-,25BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5010 OOF-FNKG/M16/KL6 F 47228,16   OY807S OYA1060-14-4-05-P-1-B N 304962,56   PI2799 PI-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OO5012 OOF-FPKG/M12/KL2 D 28143,36   OY808S OYA1210-14-4-05-P-1-B N 336546,56   PI2814 PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P N 45920
OO5013 OOF-FPKG/M12/KL4 F 39083,52   OY815S OYA0610-20-4-18-P-1-B N 192541,44   PI2815 PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P N 45920
OPL200 OPL-FPKG/AS A 17292,8   OY816S OYA0760-20-4-18-P-1-B N 219932,16   PI2817 PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P N 45920
OPL201 OPL-FPKG/AS A 18887,68   OY817S OYA0910-20-4-18-P-1-B N 247412,48   PI2889 PI-,10BREA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OPL202 OPL-FNKG/AS A 17292,8   OY818S OYA1060-20-4-18-P-1-B N 275313,92   PI2893 PI-025-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920
OPL203 OPL-FNKG/AS A 18887,68   OY819S OYA1210-20-4-18-P-1-B N 303224,32   PI2894 PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P A 45920