Цена IFM

14 страница

Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, вляющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб
QLS010 LR SMARTOBSERVER CE Download A 43545,6   RV6094 RV-0200-I24/J Z 35911,68   SI6000 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF A 29003,52
QLS015 SMARTOBSERVER CE (USB flash drive) B 43545,6   RV6100 RV-5000-I24/L2 Z 28510,72   SI6100 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF A 29003,52
QLS025 SMARTOBSERVER Express (USB flash drive) B 43545,6   RV6105 RV-0250-I24/K Z 35911,68   SI6200 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF B 29003,52
QLS030 LR SMARTOBSERVER Download A 34764,8   RV6126 RV-0050-I24/N3 Z 31575,04   SI6600 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF A 29003,52
QW0001 Maintenance contract module 1   0   RV6136 RV-0508-I24/JS Z 37157,12   SI6700 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF A 29003,52
QW0002 Servicevertrag 10/5 X 0   RV6138 RV-1000-I24/L6 Z 32838,4   SI6800 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF A 29003,52
QW0003 Wartungsvertrag 24/7 X 0   RV6140 RV-1024-I24/K Z 35911,68   SL0101 SLG23CEEAKOA/PH A 8977,92
QW0100 SERVICE HOTLINE X 10752   RV6141 RV-1024-I24/K E Z 36995,84   SL0104 SLG23CEEAKOA/PH F 9166,08
QW0500 Service contract 24/7 GEA   1111,04   RV6142 RV-0125-I24/K S Z 34890,24   SL0105 SLG23CEEAKOA/6M/PH C 10106,88
QZ0001 LR GUI HU LANGUAGE DOWNLOAD A 448000   RV6145 RV-2000-I24/L6 Z 33806,08   SL0106 SLG23CEEAKOA/PH F 9273,6
QZ0450 IO Link Starter Kit F 11289,6   RV6146 RV-0100-I24/USE Z 31171,84   SL0201 SLG23CEEAKOW/24VAC A 8977,92
QZ0460 USB IO Link parametrier Kit B 17024   RV6150 RV-5000-I24/K Z 34890,24   SL0202 SLG23CEEAKOW/24VAC B 9094,4
QZ0500 SET GEA D 41762,56   RV6152 RV-1024-I24/L6 Z 29827,84   SL0301 SLG23CEEAKOA/PH A 9363,2
QZ9000 RTM starter kit B 86016   RV6153 RV-0750-I24/S E Z 36995,84   SL0501 SLG23CEEAKOA/PH D 9363,2
RA1007 RA-0100-I05/N2 Z 21611,52   RV6154 RV-9000-I24/S E Z 36995,84   SL0502 SLG23CEEAKOG/24VDC D 8449,28
RA1015 RA-0500-I05/N2 Z 21611,52   RV6155 RV-0100-I24/USE N 15626,24   SL5101 SLG23CEEAKOG/24VDC A 8449,28
RA1050 RA-0500-I05/N2S Z 23098,88   RVP510 INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE A 17740,8   SL5102 SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M F 9667,84
RA1051 RA-0500-I05/N5 Z 23484,16   S00500 HDM POSITION PIN 7G.110.1484/05 B 29872,64   SL5103 SLG23CEEAKOG/24VDC D 9399,04
RA3100 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13888   S00501 HDM POSITION PIN 7G.110.1485/05 B 29872,64   SL5105 SLG23CEEAKOG/24VDC C 9210,88
RA3101 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 14479,36   S00502 HDM POSITION PIN F2.110.1484/05 B 29872,64   SL5201 SLG23XEE40KG/2M/BS B 18072,32
RA3102 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE N 14801,92   S00503 HDM REGISTERST F2.110.1485/05 Z 28439,04   SL5202 SLG23XEE40KG/2M F 20061,44
RA3500 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13888   S00510 SLGXXXXXDOKA/ D 21674,24   SL5204 SLG23XEE40KG/2M F 19971,84
RA3501 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 14479,36   SA0510 SAD18BBDFPKG/W/US-100-IPF C 38922,24   SM0500 SMR12GGXFRKG/US-100 Z 41153,28
RA6001 RA-0010-I24/N2 F 21611,52   SA0511 SAD10XDBFRKG/US-100 F 25177,6   SM0501 SMR12GGXFRKG/US-100 F 43240,96
RA6002 RA-0500-I24/N6 Z 24568,32   SA0551 SAD26BBBFPKG/W/US-100-IPF F 38922,24   SM0502 SMR34GGXFRKG/US-100 F 49817,6
RA6004 RA-0030-I24/N6 Z 24416   SA1000 SAM16BBD100G/W/US Z 38366,72   SM0503 SMR11GGXFRKG/US-100 F 57478,4
RA6005 RA-0050-I24/N2 Z 21611,52   SA1300 SAG18ZFP/W/LS-110-LZZ Z 13233,92   SM0504 SMR11GGX50KG/US100 C 57478,4
RA6007 RA-0100-I24/N2 Z 21611,52   SA2000 SAR12XDBFRKG/US-100 N 24684,8   SM0505 SMR11GGXFRKG/US-100 C 59557,12
RA6008 RA-0100-I24/S Z 24711,68   SA2004 SAR12XDB50KG/US-100 N 24684,8   SM0507 SMR11GGXFRKG/US F 53213,44
RA6009 RA-0100-I24/S Z 26028,8   SA3000 SAM16BBDGPKG/W/US Z 40069,12   SM0508 SMR21XGXFRKG/US D 78014,72
RA6011 RA-0200-I24/N2 Z 22794,24   SA3010 SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF C 38922,24   SM0509 SMR21XGXFRKG/US D 87834,88
RA6013 RA-0360-I24/N2 Z 21611,52   SA4100 SAEXXXXBFRKG/US-100 N 25580,8   SM0510 SMR21XGXFRKG/US A 88524,8
RA6015 RA-0500-I24/N2 Z 21611,52   SA4104 SAEXXXXB50KG/US-100 N 25580,8   SM0511 SMN12GGX50KG/US-100 D 41269,76
RA6020 RA-0720-I24/N2 Z 21611,52   SA4110 SAEXXXXBFRKG/US-100 N 25580,8   SM0512 SMN34GGX50KG/US-100 D 47559,68
RA6029 RA-1000-I24/N2 Z 21611,52   SA4114 SAEXXXXB50KG/US-100 N 25580,8   SM0513 SMN11GGX50KG/US-100 D 54862,08
RB1006 RB-0060-I05/L2 Z 21181,44   SA4300 SAEXXXXBFRKG/US-100 N 26476,8   SM0514 SMN32XGX50KG/US-100 D 74475,52
RB1007 RB-0100-I05/L2 Z 20670,72   SA4304 SAEXXXXB50KG/US-100 N 26476,8   SM0515 SMN21XGX50KG/US-100 D 83838,72
RB1011 RB-0200-I05/L2 Z 20670,72   SA4310 SAEXXXXBFRKG/US-100 N 26476,8   SM0516 SMN12GGXFRKG/US-100 D 41269,76
RB1015 RB-0500-I05/L2 Z 20670,72   SA4314 SAEXXXXB50KG/US-100 N 26476,8   SM0517 SMN34GGXFRKG/US-100 D 47559,68
RB3100 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13260,8   SA5000 SAD10XDBFRKG/US-100 N 24684,8   SM0518 SMN11GGXFRKG/US-100 D 54862,08
RB3500 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13260,8   SA5004 SAD10XDB50KG/US-100 N 24684,8   SM0519 SMN32XGXFRKG/US-100 D 74475,52
RB3510 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE N 23654,4   SA5010 SAD10XDBFRKG/US-100 N 24684,8   SM0520 SMN21XGXFRKG/US-100 D 83838,72
RB6001 RB-0010-I24/L2 F 20670,72   SA5014 SAD10XDB50KG/US-100 N 24684,8   SM0521 SMR12GGXFRKG/US-100 B 43240,96
RB6002 RB-0020-I24/L2 Z 20670,72   SA5030 SAD10XDBFRKG/US-100 Z 26476,8   SM0522 SMR34GGXFRKG/US-100 B 49817,6
RB6003 RB-0025-I24/L2 Z 20670,72   SA5040 SAD10XDBFRKG/US-100 N 26476,8   SM0523 SMR11GGXFRKG/US-100 B 57478,4
RB6004 RB-0030-I24/L2 Z 20670,72   SA6010 SAN12XDBFRKG/US-100 N 24684,8   SM0524 SMR11GGXFRKG/US-100 D 55802,88
RB6005 RB-0050-I24/L2 Z 20670,72   SA6014 SAN12XDB50KG/US-100 N 24684,8   SM2000 SMR21XGXFRKG/US A 85684,48
RB6006 RB-0060-I24/L2 Z 20670,72   SB0500 SBU12DI0BPKG/US F 42389,76   SM2001 SMR21XGXFRKG/US A 85684,48
RB6007 RB-0100-I24/L2 F 20670,72   SB0501 SBU12DI040KG/US F 43240,96   SM2004 SMR21XGX50KG/US A 85684,48
RB6009 RB-0125-I24/L2 Z 20670,72   SB0503 SBU12DF0BPKG/US B 20124,16   SM2100 SMR21XGXFRKG/US A 84250,88
RB6010 RB-0150-I24/L2 Z 20670,72   SB0506 SBU12DF0BPKG/US B 19631,36   SM2400 SMK21XGXFRKG/US-100 N 85684,48
RB6011 RB-0200-I24/L2 Z 20670,72   SB0507 SBM34DF0BPKG/US B 14622,72   SM2404 SMK21XGX50KG/US-100 N 85684,48
RB6012 RB-0250-I24/L2 Z 20670,72   SB0508 SBY34BF0BPKG/US D 17498,88   SM2500 SMK21XGXFRKG/US-100 N 85684,48
RB6013 RB-0360-I24/L2 Z 20670,72   SB0509 SBY11BF0BPKG/US D 19541,76   SM2601 SMN21XGXFRKG/US-100 A 84250,88
RB6014 RB-0400-I24/L2 Z 20670,72   SB0510 SBM34DF0BPKG/US B 16979,2   SM2604 SMN21XGX50KG/US-100 A 84250,88
RB6015 RB-0500-I24/L2 Z 20670,72   SB0511 SBM34DF0BPKG/US Z 10823,68   SM4000 SMR14DXXFRKG/US-100 N 43500,8
RB6016 RB-0600-I24/L2 Z 20670,72   SB0512 SBM34DF0BPKG/US Z 10823,68   SM4100 SMR14DXXFRKG/US-100 N 43500,8
RB6017 RB-0040-I24/L2 Z 20670,72   SB0513 SBN34HF010KG/US C 18000,64   SM6000 SMR12GGXFRKG/US-100 A 43240,96
RB6022 RB-0250-I24/L6I Z 24998,4   SB0514 SBN34HF010KG/US C 18000,64   SM6001 SMR12GGXFRKG/US-100 A 43240,96
RB6028 RB-0400-I24/L6 Z 23708,16   SB0515 SBN11HF010KG/US C 19613,44   SM6004 SMR12GGX50KG/US-100 A 43240,96
RB6029 RB-1000-I24/L2 F 20670,72   SB0518 SBY34BF0BPKG/US D 17534,72   SM6050 SMR12GGX1OKG/US-100 A 32309,76
RB6042 RB-0100-I24/L4 Z 22892,8   SB0520 SBM34DF0BPKG/US B 14192,64   SM6100 SMR12GGXFRKG/US-100 A 43240,96
RB6044 RB-0005-I24/L2 Z 20670,72   SB0521 SBM34DF0BPKG/US B 14192,64   SM6400 SMK12GGXFRKG/US-100  A 43240,96
RB6056 RB-1000-I24/L6 Z 23690,24   SB0522 SBM34DF0BPKG/US N 13843,2   SM6404 SMK12GGX50KG/US-100 A 43240,96
RB6060 RB-0250-I24/S Z 28331,52   SB0523 SBU12DF0BPKG/US B 19532,8   SM6500 SMK12GGXFRKG/US-100 A 42389,76
RB6061 RB-0250-I24/L3I Z 24702,72   SB0524 SBY11IF0FRKG C 23636,48   SM6601 SMN12GGXFRKG/US-100 F 42506,24
RC1014 RC-0500-I05/L2 Z 24711,68   SB0525 SBM34DF0BPKG/US B 16486,4   SM6604 SMN12GGX50KG/US-100 A 41475,84
RC6001 RC-0050-I24/L2 Z 24711,68   SB0526 SBM34DF0BPKG/US B 16486,4   SM7000 SMR34GGXFRKG/US-100 A 49817,6
RC6002 RC-0060-I24/L2 Z 25437,44   SB0550 SBU12DI0BPKG/US C 41977,6   SM7001 SMR34GGXFRKG/US-100 C 49817,6
RC6003 RC-0100-I24/L2 Z 24711,68   SB1523 SBY12BF0BPKG/US B 18063,36   SM7004 SMR34GGX50KG/US100 A 49817,6
RC6005 RC-0125-I24/L2 Z 24828,16   SB1532 SBY34BF0BPKG/US B 18063,36   SM7050 SMR34GGX10KG/US-100 A 38886,4
RC6007 RC-0150-I24/L2 Z 24711,68   SB1533 SBY34BF0BPKG/US B 18063,36   SM7100 SMR34GGXFRKG/US-100 A 49817,6
RC6009 RC-0200-I24/L2 Z 24711,68   SB1534 SBY34BF0BPKG/US B 18063,36   SM7400 SMK34GGXFRKG/US-100 A 49817,6
RC6010 RC-0250-I24/L2 Z 25437,44   SB1546 SBY11BF0BPKG/US B 20151,04   SM7404 SMK34GGX50KG/US-100 A 49817,6
RC6012 RC-0360-I24/L2 Z 24711,68   SB1557 SBY32BF0BPKG/US Z 25849,6   SM7500 SMK34GGXFRKG/US-100 A 49817,6
RC6013 RC-0400-I24/L2 Z 24711,68   SBG232 SBG12IF0FRKG A 21701,12   SM7601 SMN34GGXFRKG/US-100 A 47801,6
RC6014 RC-0500-I24/L2 Z 24711,68   SBG233 SBG12IF0FRKG A 21701,12   SM7604 SMN34GGX50KG/US-100 A 47801,6
RC6016 RC-0300-I24/L2 Z 25437,44   SBG234 SBG12IF0FRKG A 21701,12   SM8000 SMR11GGXFRKG/US-100 A 57478,4
RC6019 RC-0360-I24/L6 Z 29559,04   SBG246 SBG34IF0FRKG A 27345,92   SM8001 SMR11GGXFRKG/US-100 C 57478,4
RC6020 RC-0500-I24/J Z 31673,6   SBG257 SBG54IF0FRKG A 32695,04   SM8004 SMR11GGX50KG/US100 A 57478,4
RC6022 RC-0040-I24/L2 Z 24711,68   SBG332 SBG34BF0BPKG/US A 18762,24   SM8050 SMR11GGX10KG/US A 46538,24
RC6039 RC-0400-I24/N4 Z 31691,52   SBG333 SBG34BF0BPKG/US A 18762,24   SM8100 SMR11GGXFRKG/US-100 A 57478,4
RC6049 RC-0100-I24/S M Z 28412,16   SBG334 SBG34BF0BPKG/US A 18762,24   SM8400 SMK11GGXFRKG/US-100 A 57478,4
RE1004 RE-0036-I05 Z 26467,84   SBG346 SBY11BF0BPKG/US A 24147,2   SM8404 SMK11GGX50KG/US-100 A 57478,4
RM3001 RMU Profibus Z 74609,92   SBG357 SBG32BF0BPKG/US A 29899,52   SM8500 SMK11GGXFRKG/US-100 A 57478,4
RM3004 RM-8192-E24/ U Z 74609,92   SBG432 SBG12HF010KG/US A 18000,64   SM8601 SMN11GGXFRKG/US-100 A 55130,88
RM3005 RMV Profibus Z 74609,92   SBG433 SBG12HF010KG/US A 18000,64   SM8604 SMN11GGX50KG/US-100 A 55130,88
RM3006 RMS0025-E24/E A 54799,36   SBG434 SBG12HF010KG/US A 18000,64   SM9000 SMR21XGXFRKG/US A 74842,88
RM3007 RMK0025-E24/E A 54799,36   SBG446 SBG34HF010KG/US A 24371,2   SM9001 SMR21XGXFRKG/US A 74842,88
RM3008 RM-0025-E24/E-U A 58670,08   SBG457 SBG54HF010KG/US A 29971,2   SM9004 SMR21XGX50KG/US A 74842,88
RM3010 RM-0025-D24/E-U A 68857,6   SBM613 SBM34XKX10KG/O/US A 19685,12   SM9100 SMR21XGXFRKG/US A 74842,88
RM3011 RM-0025-D24/E-U A 59637,76   SBN232 SBN34IQ0FRKG A 21701,12   SM9400 SMK32XGXFRKG/US-100 N 74842,88
RM6001 RM-4096-S24/N1A Z 82055,68   SBN233 SBN34IQ0FRKG A 21701,12   SM9404 SMK32XGX50KG/US-100 N 74842,88
RM6004 RM-4096-S24/N1B Z 84044,8   SBN234 SBN34IQ0FRKG A 21701,12   SM9500 SMK32XGXFRKG/US-100 N 74842,88
RM6101 RM-8192-S24/N1A Z 55749,12   SBN246 SBN11IF0FRKG A 23636,48   SM9601 SMN32XGXFRKG/US-100 A 74842,88
RM6102 RM-8192-S24/N1U Z 55749,12   SBN257 SBN32IF0FRKG A 30150,4   SM9604 SMN32XGX50KG/US-100 A 74842,88
RM6104 RM-8192-S24/N1B Z 55749,12   SBN333 SBY34BF0BPKG/US A 17498,88   SN0150 VS3000/85...265VAC A 22856,96
RM6116 RM-8192-S24/N1B F 54772,48   SBN346 SBY11BF0BPKG/US A 19541,76   SN0151 VS3000/85...265VAC A 22193,92
RM6117 RM-8192-S24/S Z 52165,12   SBN432 SBN34HF010KG/US A 17561,6   SN0152 VS3000/85...265VAC A 22193,92
RM6118 RM-8192-S24/S Z 52165,12   SBN433 SBN34HF010KG/US A 18000,64   SN0500 VS3000/85...265VAC B 24353,28
RM6119 RM-8192-S24/S Z 52165,12   SBN434 SBN34HF010KG/US A 17561,6   SN2301 VS2000/230VAC/EXI/1G A 53231,36
RM6120 RM-8192-S24/S Z 52165,12   SBN446 SBN11HF010KG/US A 19613,44   SN2302 VS2000/110VAC/EXI/1G A 53231,36
RM6121 RM-8192-S24/S F 53912,32   SBT633 SBT34XKX10KG/O/US A 24640   SN2303 VS2000/200VAC/EXI/1G A 53231,36
RM7003 RMS0025-C24/E Z 61608,96   SBT634 SBT34XKX10KG/O/US A 23618,56   SN2304 VS2000/240VAC/EXI/1G B 53231,36
RM7004 RMK0025-C24/E Z 61608,96   SBU303 SBU12DI0BPKG/US Z 21978,88   SP321A SPR12ABB/2G/6M A 20025,6
RM7011 RMS0025-C24/E A 52872,96   SBU323 SBU12DI0BPKG/US A 41054,72   SQ0500 SQR18DXBFPKG/US-100 A 43016,96
RM7012 RMK0025-C24/E A 52872,96   SBU324 SBU12DI0BPKG/US A 41054,72   SR0127 VS0200/ 24VDC A 15339,52
RM7013 RMK0025-H24/E A 57711,36   SBU325 SBU12DI0BPKG/US F 42264,32   SR0150 VS3000/24VDC A 22856,96
RM7014 RMK0025-H24/U A 60793,6   SBU623 SBU12DI040KG/US A 41054,72   SR0151 VS3000/24VDC A 23860,48
RM8001 RMS4096-S24/L2A A 21719,04   SBU624 SBU12DI040KG/US A 41054,72   SR0152 VS3000/24VDC 180° F 24640
RM8002 RMS4096-S24/L21 A 21996,8   SBU625 SBU12DI040KG/US A 41054,72   SR0153 VS3000/24VDC A 22193,92
RM8003 RMS4096-S24/L2U A 25070,08   SBU924 SBU12DI040KG/US A 41054,72   SR0503 VS3000/24VDC F 24111,36
RM8004 RMS0024-C24/USU A 22077,44   SBY032 SBY34BF0BPKG/US Z 10617,6   SR0504 SRM12XXAKOW/LS-100-IRF F 20204,8
RM8005 RM4096-S45/W D 23654,4   SBY232 SBY34IF0FRKG A 21701,12   SR0505 SRM12XXBFPKG/US-100 Z 16737,28
RM9000 RMS0024-C24/US A 20652,8   SBY233 SBY34IF0FRKG A 21701,12   SR1000 SRM12XXBFRKG/ B 48948,48
RM9001 RMS0024-C24UST A 20052,48   SBY234 SBY34IF0FRKG A 21701,12   SR2301 VS2000/ 24VDC/EXI/1G A 53231,36
RM9002 RMS0024-C24/SU N 42649,6   SBY246 SBY11IF0FRKG A 23636,48   SR307A VS4000/24VDC/EXI/1G A 53231,36
RM9010 RMS0024-C24/UT N 41269,76   SBY257 SBY32IF0FRKG A 30150,4   SR5900 SRM12XXBFPKG/ A 18027,52
RN3001 RMK0013-E24/E A 49987,84   SBY321 SBY12IR0BPKG/US N 16773,12   SR5906 SRM12XXAKOW/LS-100-IRF A 19720,96
RN6055 RN-8192-S24/N1B Z 33644,8   SBY323 SBY12BF0BPKG/US A 18063,36   ST0570 SCN14ABAABKW/24VAC/US Z 29603,84
RN6056 RN-8192-S24/N5B Z 40714,24   SBY332 SBY34BF0BPKG/US A 18063,36   ST0572 SCN14XBAAKOW/24VAC/US Z 30222,08
RN6057 RN-4096-S24/K B Z 34307,84   SBY333 SBY34BF0BPKG/US A 18063,36   SU0504 SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF D 55802,88
RN6060 RN-8192-S24/S Z 87512,32   SBY334 SBY34BF0BPKG/US A 18063,36   SU5000 SUR34XXXFRKG/W B 75891,2
RN6061 RN-8192-S24/S Z 48805,12   SBY346 SBY11BF0BPKG/US A 20151,04   SU7000 SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF A 57478,4
RN7003 RNS0013-C24/E Z 50991,36   SBY357 SBY32BF0BPKG/US A 27166,72   SU7001 SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF C 57478,4
RN7004 RNK0013-C24/E Z 50991,36   SBY432 SBY34HF010KG/US A 18000,64   SU7200 SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF A 46403,84
RN7011 RMS0013-C24/E A 48052,48   SBY433 SBY34HF010KG/US A 18547,2   SU8000 SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF A 59834,88
RN7012 RMK0013-C24/E A 48052,48   SBY434 SBY34HF010KG/US A 18547,2   SU8001 SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF C 59834,88
RO1319 RO-0500-I05/N11 Z 27435,52   SBY446 SBY11HF010KG/US A 19810,56   SU8200 SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF A 48760,32
RO1337 RO-2048-I05/N11 Z 28367,36   SBY457 SBY32HF010KG/US A 26351,36   SU9000 SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF A 86526,72
RO1355 RO-7200-I05/N11 Z 28232,96   SC0501 SCN12FFBBBOA C 13905,92   SU9001 SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF F 86526,72
RO1362 RO-0500-I05/N1U Z 21817,6   SC0503 SCN12FFABBOA D 13556,48   SU9004 SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF A 86526,72
RO1363 RO-1024-I05/N1U Z 21916,16   SC0504 SCN12XFBCNOG B 13905,92   SV0500 SVGXXXXXIRKG/US-100 Z 22265,6
RO1364 RO-2048-I05/N1U Z 21817,6   SC0505 SCN12FFBABOA C 13905,92   SV0501 SVM12XXXD0KG/US-100 N 7141,12
RO1366 RO-3600-I05/N1U Z 23107,84   SC0506 SCN12XFBABOA F 13905,92   SV0502 SVM34XXXD0KG/US-100 N 7141,12
RO1368 RO-5000-I05/N1U Z 22677,76   SC0507 SCG12XBBBPKG/01 D 13905,92   SV0505 SVK38XXX50KG/US-100 D 22265,6
RO1373 RO-1024-I05/T U Z 24693,76   SC0508 SCG12XBBBPKG/01 D 13905,92   SV0506 SVG12XXXS0KG/ US-100 F 7141,12
RO1375 RO-1024-V05/N12 Z 29299,2   SC050R SCN12FFBBBOA C 13905,92   SV0507 SVG34XXXS0KG/ US-100 F 7356,16
RO1376 RO-2048-I05/N6U Z 24559,36   SC0510 SCN12FBBABOA C 13905,92   SV0508 SVK12XXX50KG/US-100 C 22265,6
RO1377 RO-0360-I05/N6 Z 26351,36   SC0512 SCN12FFBBKOG F 13905,92   SV0509 SVM54XXXS0KG/US-100 C 8332,8
RO1378 RO-0360-I05/N6U Z 24559,36   SC0514 SCN14HBBBBOA F 13905,92   SV0510 SVM12XXXD0KG/US-100 D 7141,12
RO1379 RO-3600-IO5/N1U Z 25347,84   SC0515 SCN14HBBBBOA F 13905,92   SV3050 SVM12XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO3100 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13888   SC0516 SCN14HBBAKOA C 13905,92   SV3150 SVM12XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO3101 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 14515,2   SC0517 SCN14HBBAKOA C 13905,92   SV4050 SVM12XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO3102 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE N 14784   SC0518 SCN12FFBABOA C 13905,92   SV4150 SVM12XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO3103 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE N 14784   SC0519 SCN14HBBAKOA C 13502,72   SV4200 SVR12XXXIRKG/US-100 A 22265,6
RO3104 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE N 15052,8   SC0522 SCN12GBBAKOA F 13905,92   SV4204 SVR12XXX50KG/US-100 A 22265,6
RO3500 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13888   SC0523 SCN12GBBAKOA F 13905,92   SV4500 SVK12XXXIRKG/US-100 A 22265,6
RO3501 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 14515,2   SC0524 SCN12GBBAKOA F 13905,92   SV4504 SVK12XXX50KG/US-100 A 22265,6
RO6305 RO-0100-I24/N11 Z 28107,52   SC0525 SCN12GBBAKOA C 13905,92   SV4610 SVN12XXXIRKG/US-100 A 22713,6
RO6316 RO-0360-I24/N11 Z 26664,96   SC0527 SCN14HFBAPOA F 13905,92   SV4614 SVN12XXX50KG/US-100 A 22713,6
RO6328 RO-1024-I24/N11 Z 28224   SC0528 SCN12GBAAKOA F 13466,88   SV5050 SVM34XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO6339 RO-2500-I24/N11 Z 27319,04   SC0529 SCN14HFBBBOA/O D 13466,88   SV5150 SVM34XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO6341 RO-0360-I24/T U Z 26691,84   SC0530 SCN12FFBABOA D 13565,44   SV5200 SVR12XXXIRKG/US-100 A 22265,6
RO6342 RO-0100-I24/N1U Z 21817,6   SC0533 SCN12FFBABOA F 13905,92   SV5204 SVR12XXX50KG/US-100 A 22265,6
RO6343 RO-0360-I24/N1U F 21817,6   SC150R SCN12FFXBBOA N 14398,72   SV5500 SVK12XXXIRKG/US-100 A 22265,6
RO6344 RO-0500-I24/N1U F 21817,6   SD0500 SDR21DGXFPKG/US-100-IPF Z 64744,96   SV5504 SVK12XXX50KG/US-100 A 22265,6
RO6345 RO-1024-I24/N1U F 21817,6   SD0504 SDR12DGXFPKG/US-100 B 72235,52   SV5610 SVN12XXXIRKG/US-100 A 22713,6
RO6346 RO-2048-I24/N1U Z 24317,44   SD0505 SDR11DGXFPKG/US-100 B 72235,52   SV5614 SVN12XXX50KG/US-100 A 22713,6
RO6348 RO-3600-I24/N1U F 21817,6   SD0506 SDR32DGXFPKG/US-100 B 72235,52   SV6050 SVM34XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO6349 RO-4096-I24/N1U F 21817,6   SD0507 SDR21DGXFPKG/US-100 B 72235,52   SV6150 SVM34XXXD0KG/US-100 A 7356,16
RO6350 RO-5000-I24/N1U Z 21817,6   SD0509 SDR21DGXFPKG/US-100-IPF B 66689,28   SV7050 SVM11XXXD0KG/US-100 A 7553,28
RO6352 RO-1000-I24/T U Z 26691,84   SD0510 SDR12DGXFPKG/US-100 D 66689,28   SV7150 SVM11XXXD0KG/US-100 A 7553,28
RO6355 RO-3600-I24/T U Z 26691,84   SD0511 SDR11DGXFPKG/US-100 F 66689,28   SV7200 SVR34XXXIRKG/US-100 A 23788,8
RO6357 RO-0100-I24/T U Z 25930,24   SD0512 SDR32DGXFPKG/US-100 D 66689,28   SV7204 SVR34XXX50KG/US-100 A 23788,8
RO6359 RO-5000-I24/N51 Z 29200,64   SD0513 SDR21DGXFPKG/US-100 D 66689,28   SV7500 SVK34XXXIRKG/US-100 A 23788,8
ROP520 INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE A 18636,8   SD0515 SDD11DGXFPKG/US-100 IPF C 66689,28   SV7504 SVK34XXX50KG/US-100 A 23788,8
ROP521 INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE A 19443,2   SD0516 SDG12DGXFPKG/US-100-IPF F 56949,76   SV7610 SVN34XXXIRKG/US-100 A 24263,68
ROP522 INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE N 19443,2   SD0517 SDR12DGXFPKG/US-100 F 23358,72   SV7614 SVN34XXX50KG/US-100 A 24263,68
ROP523 INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE N 19443,2   SD0518 SDR14DGXFPKG/US-100 F 58679,04   SV8050 SVM54XXXD0KG/US-100 A 8332,8
ROP524 INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE N 19712   SD0519 SDR12DGXFPKG/US-100 F 58679,04   SV8150 SVM54XXXD0KG/US-100 A 8332,8
RP1010 RP-1024-I05/N10 Z 31960,32   SD0520 SDR11DGXFPKG/US-100 F 62191,36   TA1321 TA-083C1EM38- A-ZVG/US N 17015,04
RP1013 RP-3600-I05/N10 Z 32748,8   SD0521 SDR21DGXFPKG/US-100 F 80810,24   TA1322 TA-083C2EM38- A-ZVG/US N 17015,04
RP1410 RP-1024-I05/N15 Z 32901,12   SD0522 SDD11DGXFPKG/US-100 EINST F 66689,28   TA1327 TA-083C7EM38- A-ZVG/US N 17015,04
RP1413 RP-3600-I05/N15 Z 32901,12   SD0523 SDD11DGXFPKG/US-100 A 62711,04   TA2002 TA-025CLEC34- -   /US A 13135,36
RP6010 RP-1000-I24/N10 Z 31960,32   SD0524 SDR11DGXFPKG/US-100 C 60686,08   TA2012 TA-060CLEC34- -   /US A 13135,36
RP6011 RP-2048-I24/N10 Z 31960,32   SD0527 SDR21DGXFPKG/US-100-IPF N 41126,4   TA2105 TA-025CLER14-A-ZVG/US A 11379,2
RP6012 RP-2500-I24/N10 Z 32901,12   SD0529 SDR11DGXFPKG/US-100 F 61160,96   TA2115 TA-050CLER14-A-ZVG/US A 11379,2
RP6013 RP-3600-I24/N10 Z 31960,32   SD0531 SDR38DGXFPKG/US-100-IPF C 41126,4   TA2135 TA-100CLER14-A-ZVG/US A 11379,2
RP6410 RP-1000-I24/N15 Z 31960,32   SD0532 SDR12DGXFPKG/US-100-IPF C 41126,4   TA2145 TA-150CLER14-A-ZVG/US A 11379,2
RP6411 RP-2048-I24/N15 Z 31960,32   SD0533 SDR11DGXFPKG/US-100-IPF C 41126,4   TA2212 TA-050CLED06- -   /US A 12221,44
RP6412 RP-2500-I24/N15 Z 31960,32   SD0535 SDR11DGXFPKG/US-100 N 60390,4   TA2232 TA-100CLED06- -   /US A 12221,44
RP6413 RP-3600-I24/N15 Z 32901,12   SD2000 SDR21DGXFPKG/US-100 A 80810,24   TA2241 TA-150CLED06- -   /US A 12221,44
RS3100 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE N 19183,36   SD2001 SDN21DGXFPKG/US-100 C 79609,6   TA2242 TA-150CLED06- -   /US A 12221,44
RS6016 RS-3600-I24/L5 Z 25491,2   SD5000 SDR14DGXFPKG/US-100 A 58679,04   TA2247 TA-150CLED06- - /US A 12221,44
RS6017 RS-3600-I24/L12 Z 25491,2   SD5100 SDR14DGXFPKG/US-100 A 64780,8   TA2262 TA-250CLED06-- /US A 12221,44
RU1001 RU-0050-I05/L2 Z 26862,08   SD5200 SDR14DGXFPKG/US-100 N 61653,76   TA2292 TA-350CLED06-- /US A 12221,44
RU1016 RU-0500-I05/L2 Z 26862,08   SD6000 SDR12DGXFPKG/US-100 A 58679,04   TA2303 TA-030FLEN12-A-ZVG/US F 12060,16
RU1024 RU-1000-I05/L2 Z 26862,08   SD6001 SDN12DGXFPKG/US-100 C 57809,92   TA2313 TA-050FLEN12-A-ZVG/US F 12060,16
RU1025 RU-1024-I05/L2 F 26862,08   SD6050 SDR12DGXFPKG/US-100 A 23358,72   TA2333 TA-100FLEN12-A-ZVG/US F 12060,16
RU1030 RU-1500-I05/L2 Z 30248,96   SD6100 SDR12DGXFPKG/US-100 A 64780,8   TA2343 TA-150FLEN12-A-ZVG/US F 12060,16
RU1032 RU-1800-I05/L2 Z 26862,08   SD6101 SDN12DGXFPKG/US-100 A 64780,8   TA2345 TA-150CLEN12-A-ZVG/US F 12060,16
RU1033 RU-2000-I05/L2 Z 26862,08   SD6200 SDR12DGXFPKG/US-100 N 61653,76   TA2405 TA-030CLER12-A-ZVG/US A 12060,16
RU1034 RU-2048-I05/L2 Z 26862,08   SD8000 SDR11DGXFPKG/US-100 A 62200,32   TA2415 TA-050CLER12-A-ZVG/US A 12060,16
RU1036 RU-2500-I05/L2 Z 26862,08   SD8001 SDN11DGXFPKG/US-100 C 61268,48   TA2417 TA-050CLER12-A-ZVG/US N 12060,16
RU1040 RU-3600-I05/L2 Z 26862,08   SD8100 SDR11DGXFPKG/US-100 A 65990,4   TA2435 TA-100CLER12-A-ZVG/US A 12060,16
RU1043 RU-4096-I05/L2 Z 26862,08   SD8200 SDR11DGXFPKG / US-100 N 62809,6   TA2437 TA-100CLER12-A-ZVG/US A 12060,16
RU1045 RU-5000-I05/L2 Z 26862,08   SD9000 SDR32DGXFPKG/US-100 A 77056   TA2445 TA-150CLER12-A-ZVG/US A 12060,16
RU1046 RU-6000-I05/L2 Z 27507,2   SDC055 SDR21DGX-FPKG-G2/US Z 294219,52   TA2447 TA-150CLER12-A-ZVG/US A 12060,16
RU1048 RU-9000-I05/L2 Z 43008   SDG070 SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS B 229367,04   TA2502 TA-030CLER12- -   /US A 14067,2
RU1052 RU10000-I05/L2 F 43008   SDG080 SDG3"/METRIS PB DN80 B 227781,12   TA2511 TA-050CLER12- -   /US A 14067,2
RU1066 RU-2500-I05/S2 Z 35804,16   SDG082 SDG3"/METRIS PB DN80 LM B 305733,12   TA2512 TA-050CLER12- -   /US A 14067,2
RU1078 RU-5000-I05/K Z 33116,16   SDG087 SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM B 337442,56   TA2517 TA-050CLER12- -   /US A 14067,2
RU1085 RU-0500-I05/K Z 33116,16   SDG100 SDG4"/METRIS PB DN100 B 249105,92   TA2531 TA-100CLER12- -   /US A 14067,2
RU1104 RU-2500-I05/P1E Z 35141,12   SDG102 SDG4"/METRIS PB DN100 LM F 326511,36   TA2532 TA-100CLER12- -   /US A 14067,2
RU1113 RU-2500-I05/K Z 30714,88   SDG107 SDG4"/METRIS PB DN100 SS LM B 353731,84   TA2537 TA-100CLER12- -   /US A 14067,2
RU1114 RU-2500-I05/J Z 34083,84   SDG150 SDG6"/METRIS PB DN150 B 265171,2   TA2542 TA-150CLER12- -   /US A 14067,2
RU1125 RU10000-I05/K Z 51000,32   SDG152 SDG6"/METRIS PB DN150 LM B 351617,28   TA2603 TA025FLEN14-A-ZVG/US F 11379,2
RU1137 RU-1024-I05/L3E Z 31736,32   SDG157 SDG6"/METRIS PB DN150 SS LM B 412625,92   TA2613 TA050FLEN14-A-ZVG/US F 11379,2
RU1161 RU10000-I05/L2L Z 46869,76   SDG200 SDG8"/METRIS PB DN200 B 333419,52   TA2633 TA100FLEN14-A-ZVG/US F 11379,2
RU1176 RU-4096-I05/K Z 34083,84   SDG202 SDG8"(DN200)metris PB DN200 LM B 369617,92   TA2643 TA150FLEN14-A-ZVG/US F 11379,2
RU1184 RU-2500-I05/S2E Z 37909,76   SDG207 SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM B 517144,32   TA2802 TA-030CLEC01- -   /US A 13135,36
RU1189 RU-2000-I05/L6E Z 33008,64   SDG252 SDG10"/METRIS PB DN250 LM F 520611,84   TA2804 TA-030FLEC01- -   /US F 13135,36
RU1192 RU10000-I05/L6 Z 50839,04   SE0310 BOATRONIC M420 Z 45955,84   TA2812 TA-050CLEC01- -   /US A 13135,36
RU1193 RU-1024-I05/L6E Z 31449,6   SE0330 BOATRONIC M-2 Z 45955,84   TA2814 TA-050FLEC01- -   /US F 13135,36
RU1196 RU-1000-I05/R1 Z 34083,84   SF0516 SFG14ZBB/6M C 27525,12   TA2832 TA-100CLEC01- -   /US A 13135,36
RU1202 RU-5000-I05/P2E Z 35141,12   SF0537 SFD10ABB    /US-100 B 13825,28   TA2834 TA-100FLEC01- -   /US F 13135,36
RU1205 RU-1024-I05/S1E Z 35141,12   SF0538 SFD10ABB    /1,2M/US F 17902,08   TA2842 TA-150CLEC01- -   /US A 13135,36
RU1208 RU-0200-I05/P1E Z 35141,12   SF0539 SFD10ZDB    /30M F 22059,52   TA2844 TA-150FLEC01- -   /US F 13135,36
RU1212 RU-0500-I05/R1E Z 31942,4   SF0540 SFR14XBK/16M F 23027,2   TA3105 TA-025CLEM14-A-ZVG/US A 11379,2
RU1214 RU-1500-I05/S1 Z 34083,84   SF0541 SFG10ABB    /US-100 F 15715,84   TA3115 TA-050CLEM14-A-ZVG/US A 11379,2
RU1215 RU-3600-I05/S1 Z 34083,84   SF0542 SFR14XBK/16M D 45678,08   TA3130 TA-060.LDR14-A-ZVG/US/ F 14300,16
RU3100 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13260,8   SF111A SFM12ADB/1/2G /6M A 40821,76   TA3131 TA-060.CDR14-A-ZVG/US/ F 15733,76
RU3500 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13260,8   SF120A SFM12ABB/US/2G A 18583,04   TA3155 TA-200CLEM14-A-ZVG/US A 11379,2
RU6001 RU-0050-I24/L2 Z 26862,08   SF121A SFM12ABB/2G /6M A 18323,2   TA3171 TA-200.CDR14-A-ZVG/US/ F 14300,16
RU6003 RU-0100-I24/L2 Z 26862,08   SF211A SFR14ADB/1/2G /6M A 40821,76   TA3231 TA-123.LDD06-A-ZVG/US/ F 15733,76
RU6009 RU-0200-I24/L2 Z 26862,08   SF220A SFR14ABB/US/2G A 17902,08   TA3233 TA-123FLDD06-A-ZVG/US/ F 15016,96
RU6010 RU-0250-I24/L2 Z 26862,08   SF221A SFR14ABB/2G /6M A 18323,2   TA3237 TA-123CLDD06-A-ZVG/US/ F 15733,76
RU6013 RU-0360-I24/L2 Z 26862,08   SF223A SFR14XBK/2G /6M F 22543,36   TA3313 TA-050FLEN14-A-ZVG/US A 11379,2
RU6016 RU-0500-I24/L2 Z 26862,08   SF2405 SFR14XBK/US-100 A 17633,28   TA3317 TA-050CLEN14-A-ZVG/US A 11379,2
RU6018 RU-0600-I24/L2 Z 26969,6   SF2410 SFR14XBK/6M A 18108,16   TA3333 TA-060FLDN14-A-ZVG/US/ F 15733,76
RU6024 RU-1000-I24/L2 Z 26862,08   SF3020 SFN12ABBE1/6M F 32112,64   TA3337 TA-060CLDN14-A-ZVG/US/ F 15733,76
RU6025 RU-1024-I24/L2 Z 26862,08   SF311A SFR12ADB/1/2G /6M A 40821,76   TA3430 TA-100.LDR12-A-ZVG/US/ F 14542,08
RU6032 RU-1800-I24/L2 Z 26862,08   SF320A SFR12ABB/US/2G A 21154,56   TA3431 TA-123.LDR12-A-ZVG/US/ F 14542,08
RU6033 RU-2000-I24/L2 Z 26862,08   SF321A SFR12ABB/2G A 20025,6   TA3437 TA-123.LDR12-A-ZVG/US/ F 16002,56
RU6034 RU-2048-I24/L2 Z 26862,08   SF323A SFR12XBK/2G /6M A 23582,72   TA3597 TA-000KLER12- /US A 12723,2
RU6036 RU-2500-I24/L2 Z 26862,08   SF3304 SFN12ZBB Z 26548,48   TA4019 TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE N 11692,8
RU6038 RU-2920-I24/L2 Z 29361,92   SF3405 SFR12XBK/US-100 A 21369,6   TA4105 TA-025CLEM14-A-ZVG/DE A 11692,8
RU6040 RU-3600-I24/L2 Z 26862,08   SF3410 SFR12XBK/6M A 21495,04   TA4115 TA-050CLEM14-A-ZVG/DE A 11692,8
RU6043 RU-4096-I24/L2 Z 26862,08   SF5200 SFD10ADB    /US-100 A 13825,28   TA5105 TA-025CLEM14-A-ZVG/AM A 11692,8
RU6045 RU-5000-I24/L2 Z 26862,08   SF5201 SFD10ABB   /US-100 A 13825,28   TA5115 TA-050CLEM14-A-ZVG/AM A 11692,8
RU6046 RU-6000-I24/L2 Z 26862,08   SF521A SFG18ABB/2G /6M Z 46278,4   TA5715 TA-060.CDR14-A-ZVG/US/ F 12884,48
RU6049 RU-0048-I24/L2 Z 26862,08   SF5300 SFD10ZDB    /6M A 19156,48   TA9131 TA-060.CDR14-B-DVG/US/ C 10949,12
RU6050 RU-3000-I24/L6I Z 31951,36   SF5301 SFD10ZBB    /6M Z 18663,68   TAA131 TAA060CCDR14-ASIVG/US A 22982,4
RU6051 RU-5000-I24/L6I Z 31951,36   SF5350 SFD10ADB    /6M A 14452,48   TAA431 TAA123CCDR12-ASIVG/US A 22982,4
RU6052 RU10000-I24/L2 F 43008   SF5700 SFD10ADT    /US-100 A 29559,04   TAD081 TAD050KLEM01-A-ZKG/US A 32247,04
RU6055 RU-0360-I24/J Z 34083,84   SF5701 SFD10ADT      /US-100 F 31046,4   TAD091 TAD050KLER12-A-ZKG/US A 32247,04
RU6056 RU-1000-I24/J Z 34083,84   SF5702 SFD10ADT      /US-100 F 35194,88   TAD161 TAD100KLES30-A-DKG/US Z 33734,4
RU6069 RU-1000-I24/K Z 34083,84   SF5703 SFD10ADT      /US-100 F 40364,8   TAD181 TAD088KLES30-A-ZKG/US A 33376
RU6079 RU-4096-I24/K Z 34083,84   SF5704 SFD10ADT      /US-100 F 42748,16   TAD191 TAD088KLER12-A-DKG/US A 33376
RU6087 RU-0500-I24/K Z 34083,84   SF5800 SFD10ZDT    /6M A 34863,36   TAD961 TAD040KLES30-A-DKG/US Z 31440,64
RU6096 RU-6000-I24/J L Z 34137,6   SF6200 SFG10ABB    /US-100 A 15715,84   TAD981 TAD033KLES30-A-ZKG/US A 31100,16
RU6113 RU-6000-I24/K R Z 34137,6   SF6201 SFG10ABB    /US-100 A 13637,12   TAD991 TAD033KLER12-A-ZKG/US A 31100,16
RU6121 RU-0100-I24/S M Z 32838,4   SF620A SFG10ABB/2G /US-100 A 21154,56   TC6330 TSD25N-OP-0284-H D 10752
RU6127 RU-3600-I24/LA Z 31485,44   SH0500 SIR12ADBXPKG/US-100 C 27345,92   TC6700 TA-060.LDR14-A-ZVG/US/ Z 12696,32
RU6144 RU-0100-I24/NX Z 31395,84   SH0501 SHT12BBBFPKG/US-100-IPF B 46314,24   TC6701 TA-060.CDR14-A-ZVG/US/ Z 12696,32
RU6166 RU-0200-I24/NX Z 31395,84   SH0502 SHT12BBBFPKG/US-100-IPF B 46314,24   TC6702 TK-025CLFR14-QKPKG / US Z 9596,16
RU6168 RU-0048-I24/K Z 32067,84   SH0503 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF F 29308,16   TC6703 TK7025CLFR14-QSPKG / US Z 9596,16
RUP500 INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE A 17740,8   SH0504 SIR12ADBXPKG/US-100 B 27713,28   TC6704 TK7255CLFG12-QKPKG / US Z 10196,48
RV1010 RV-0250-I05/L2 Z 29621,76   SH6622 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF Z 32300,8   TC7330 TSD25N-AP-0284-H D 10752
RV1016 00-I05/L2 F 28510,72   SI0106 SID10ABBFKOW/LS-100-IRF Z 27086,08   TC7430 TC-035CLFR12-QKPKG / US F 11020,8
RV1024 0-I05/L2 F 28510,72   SI0504 SID10ADBFPKG/US-100-IPF F 24048,64   TD2211 TD-050CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV1025 RV-1024-I05/L2 Z 28510,72   SI0505 SID10ABBFPKG/US-100-IPF D 26682,88   TD2213 TD-050FFED06-A-ZVG/US F 16092,16
RV1028 RV-1250-I05/L2 Z 28510,72   SI0508 SID10ABBFPKG/US-100-IPF A 24263,68   TD2217 TD-050CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV1033 RV-2000-I05/L2 Z 28510,72   SI0515 SID10ABBFPKG/US-100-IPF F 25401,6   TD2231 TD-100CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV1036 RV-2500-I05/L2 Z 28510,72   SI0516 SID10ADBFPKG/US-100 B 25159,68   TD2233 TD-100FFED06-A-ZVG/US F 16092,16
RV1040 RV-3600-I05/L2 Z 28510,72   SI0517 SID10ADBFPKG/US-100 B 25661,44   TD2237 TD-100CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV1051 RV-5000-I05/L2 F 28510,72   SI0518 SID10ADBFPKG/US-100-IPF F 24263,68   TD2241 TD-150CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV1054 RV-1000-I05/P1 Z 35911,68   SI0519 SID10ADBFPKG/US-100 F 27668,48   TD2243 TD-150FFED06-A-ZVG/US F 16092,16
RV1079 RV-1024-I05/K Z 32094,72   SI0520 SID10ADBFPKG/US-100 F 27668,48   TD2247 TD-150CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV3100 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13260,8   SI0521 SID10ADBFPKG/US-100 A 26709,76   TD2251 TD-200CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV3500 INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE A 13260,8   SI0550 SID10ADBFPKG/US-100 A 26521,6   TD2253 TD-200FFED06-A-ZVG/US F 16092,16
RV6001 RV-0050-I24/L2 Z 28510,72   SI0551 SID10ABB100G/US-100 C 23681,28   TD2257 TD-200CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV6002 RV-0060-I24/L2 Z 28510,72   SI0552 SID10ABBFPKG/US-100 F 25159,68   TD2261 TD-250CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV6003 RV-0100-I24/L2 Z 28510,72   SI0553 SID10ADHFPKG/US-100 A 41377,28   TD2263 TD-250FFED06-A-ZVG/US F 16092,16
RV6009 RV-0200-I24/L2 Z 28510,72   SI0555 SID10ABBFPKG/US-100 B 32704   TD2267 TD-250CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV6010 RV-0250-I24/L2 Z 28510,72   SI0556 SID10ADBFPKG/US F 25159,68   TD2271 TD-300CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV6013 RV-0360-I24/L2 F 28510,72   SI0557 SID10ADBFPKG/US-100 D 27166,72   TD2273 TD-300FFED06-A-ZVG/US F 16092,16
RV6016 RV-0500-I24/L2 Z 28510,72   SI0558 SID10XDBAKOA/US-100 C 30195,2   TD2277 TD-300CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV6018 RV-0600-I24/L2 Z 28510,72   SI0559 SID10ADB10OG/US-100 D 23681,28   TD2291 TD-350CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV6021 RV-0720-I24/L2 F 28510,72   SI0560 SID10ADBFPKG/US-100 D 25159,68   TD2293 TD-350FFED06-A-ZVG/US F 16092,16
RV6024 RV-1000-I24/L2 Z 28510,72   SI0561 SID10ABBFPKG/US-100 A 24263,68   TD2297 TD-350CFED06-A-ZVG/US A 16092,16
RV6025 RV-1024-I24/L2 Z 28510,72   SI0562 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF N 17122,56   TD2501 TD-030CFER12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6026 RV-1080-I24/L2 F 28510,72   SI1000 SID10ADBFPKG/US-100-IPF Z 27578,88   TD2507 TD-030CFER12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6028 RV-1250-I24/L2 Z 28510,72   SI1006 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF F 29290,24   TD2511 TD-050CFEC12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6032 RV-1800-I24/L2 Z 28510,72   SI1007 SID10ADBFPKG/US-100-IPF F 29012,48   TD2517 TD-050CFER12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6033 RV-2000-I24/L2 Z 28510,72   SI1010 SID10ADBFPKG/US C 27184,64   TD2531 TD-100CFEC12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6034 RV-2048-I24/L2 Z 28510,72   SI1100 SID10ADTFPKG/US-100-IPF B 39683,84   TD2537 TD-100CFER12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6036 RV-2500-I24/L2 Z 28510,72   SI1106 SID10ADTFKOW/LS-100-IRF B 55659,52   TD2541 TD-150CFEC12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6040 RV-3600-I24/L2 Z 28510,72   SI5000 SID10ABBFPKG/US-100 A 24263,68   TD2547 TD-150CFER12-A-ZVG/US A 18421,76
RV6045 RV-2000-I24/J Z 34890,24   SI5001 SID10ABBFNKG/US-100 A 24872,96   TD2801 TD-030CFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6050 RV-1080-I24/J Z 35911,68   SI5002 SID10ADBFPKG/US-100 A 25544,96   TD2803 TD-030FFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6058 RV-0720-I24/J Z 34056,96   SI5003 SID10ADBFNKG/US-100 A 25544,96   TD2807 TD-030CFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6063 RV-0100-I24/L8 Z 34666,24   SI5004 SID10ADB10OG/ A 23681,28   TD2811 TD-050CFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6068 RV-5000-I24/J Z 35911,68   SI5006 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF A 26871,04   TD2813 TD-050FFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6069 RV-0360-I24/K Z 35911,68   SI5007 SID10ADBFPKG/US-100 A 25159,68   TD2817 TD-050CFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6086 RV-1000-I24/S Z 32462,08   SI500A SID10ABBFPKG/US-100 A 27910,4   TD2831 TD-100CFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6087 RV-2500-I24/K Z 35911,68   SI5010 SID10ADBFPKG/US-100 A 25661,44   TD2833 TD-100FFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6092 RV-0100-I24/S Z 33546,24   SI5011 SID10ADBFNKG/US-100 B 26521,6   TD2837 TD-100CFEC01-A-ZVG/US A 17140,48
RV6093 RV-3600-I24/L5 Z 31619,84   SI5100 SID10ADTFPKG/US-100 A 38572,8   TD2841 TD-150CFEC01-A-ZVG/US A 17140,48