Цена IFM

8 страница

Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, влияющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб   Артикул Сокращенная характеристика Категория, вляющая на сроки поставки Цена на датчик с НДС, в руб
IFR207 IFB3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104 N 5259,072   IG5399 IG-3005-BPKG A 4327,68   IG6578 IGB3005-BPKG/US-104 D 4910,976
IFS200 IFB2004BARKG/M/US-104-DRS A 4007,808   IG5400 IG-3005-APKG A 4534,656   IG6580 IGA3008-BPKG F 5174,4
IFS201 IFB2007-ARKG/M/US-104-DRS A 4007,808   IG5401 IG-3008-BPKG A 4327,68   IG6581 IGK4008BCPKG/1,5M/PH/DT04-4P D 5428,416
IFS202 IFB2004BARKG/M/US-104-ARS A 4007,808   IG5403 IG-3008-ANKG B 4910,976   IG6582 IGK4008BCPKG/0,5M/PH/DT04-4P D 5334,336
IFS203 IFB2007-ARKG/M/US-104-ARS A 4007,808   IG5404 IGA3008-BPKG/6M A 4958,016   IG6583 IGK2005-FRKG/US-104-IRF D 5691,84
IFS204 IFB3004BBPKG/US-104 A 4007,808   IG5405 IG-3008-BPKG/6M A 4732,224   IG6584 IGB3008-BPKG/7M F 4845,12
IFS205 IFB3007-BPKG/US-104 A 4007,808   IG5406 IG-3008-APKG/6M B 5014,464   IG6585 IGB4005-CPKG/M/US-104-DPA Z 4694,592
IFS206 IFB3004BAPKG/US-104 A 4007,808   IG5455 IGA3005-BNKG/V4A Z 5625,984   IG6586 IGK3005-BPKG/I/US D 2483,712
IFS207 IFB3007-APKG/US-104 A 4007,808   IG5456 IGA3005-BPKG/V4A A 4656,96   IG6587 IGK3008-BPKG/I/US D 2483,712
IFS208 IFKC004BASKG/M/US-104-DRS/2LED A 4497,024   IG5495 IGB3005-BPKG/US-104 A 4732,224   IG6588 IGK3005-ANKG/I/US D 2483,712
IFS209 IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED A 4497,024   IG5496 IGB3005-ANKG/US-104 B 5513,088   IG6589 IGK3008-ANKG/I/US D 2483,712
IFS20A IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D Z 4308,864   IG5497 IGB3005-APKG/US-104 A 4958,016   IG6590 IGB3005-BPKG/5M D 4967,424
IFS210 IFB3004BBPKG/M/AS-514-TPS A 3932,544   IG5499 IGA3005-BPKG/6M/PH A 5127,36   IG6591 IGB3005-APKG/5M D 4967,424
IFS211 IFB3007-BPKG/M/AS-514-TPS A 3932,544   IG5502 IGA3005-BPKG/V4A/6M A 5033,28   IG6592 IGA4008BCPKG/US-100-DPA Z 5334,336
IFS212 IFK3004BBPKG/US-104 A 4148,928   IG5505 IGA3005-APKG/V4A/10M C 6096,384   IG6593 IGK3008BBPKG/0,075M/US-100 F 6519,744
IFS213 IFK3007-BPKG/US-104 A 4148,928   IG5518 IG-3005-BPKG/2,5M/T- Z 5936,448   IG6597 IGB3008BAPKG/0,45M/PUR/DT04-3P Z 4619,328
IFS214 IFB3002-BPKG/US-104 A 4318,272   IG5521 IGA3005-BPKG/PH B 5277,888   IG6598 IGB3008BAPKG/2,23M/PUR/DT04-3P Z 4713,408
IFS215 IFB3004-BPKG/US-104 A 4318,272   IG5526 IGA3008-BPKG/US-100-DPS A 4732,224   IG6599 IGB3008BAPKG/2,63M/PUR/DT04-3P Z 4769,856
IFS216 IFK3002-BPKG/M/US-104-DPS A 4318,272   IG5533 IG-2008-FRKG/PH A 4327,68   IG6600 IGB3008BAPKG/3,23M/PUR/DT04-3P Z 4816,896
IFS217 IFK3004-BPKG/M/US-104-DPS A 4318,272   IG5537 IGB3005-BPKG/ES F 5503,68   IG6601 IGB3005-BPKG/0,81M/CS Z 6105,792
IFS218 IFK3002-BPKG/US-104 C 4261,824   IG5539 IGA4005-CPKG/US-100-DPA A 4958,016   IG6602 IGB3005-BPKG/0,59M/CS F 6105,792
IFS219 IFK3004-BPKG/US-104 A 4261,824   IG5554 IGA3005-BPKG/US-100-DPS A 4732,224   IG6603 IGB3005-BPKG/0,84M/CS Z 6105,792
IFS21A IFB3007-BPKG/M/US/3D Z 4393,536   IG5555 IGA3005-APKG/US-100-DPO A 4958,016   IG6604 IGB3005-APKG/0,57M/CS F 6406,848
IFS220 IFB3004BBPKG/US-104 F 3941,952   IG5556 IGA3005-ANKG/US-100-DNS Z 5851,776   IG6605 IGB3005-APKG/0,81M/CS Z 6105,792
IFS230 IFB3010-APKG/K1/US-104 N 3941,952   IG5557 IGA3005-BNKG/US-100-DNO C 5578,944   IG6606 IGB3005-BPKG/0,9M/US Z 6877,248
IFS233 IFK3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS C 4214,784   IG5558 IGA3008-BPKG/V4A/6M A 5033,28   IG6607 IGB3005-BPKG/2,06M/CS F 6199,872
IFS234 IFK3004BAPKG/M/V4A/US-104-KPO D 4214,784   IG5559 IGA3008-APKG/US-100-DPO A 4958,016   IG6608 IGB3005-BPKG/0,81M/CS F 6406,848
IFS235 IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED D 4497,024   IG5560 IGA3008-ANKG/US-100-DNS B 5456,64   IG6609 IGK3008BBPKG/0,47M/PH/AMP D 5738,88
IFS240 IFK3004BBPKG/US-104 A 3941,952   IG5564 IG-2008-FRKG/6M/PH A 4732,224   IG6610 IGA3005-APKG/0,6M/AMP D 4798,08
IFS241 IFK3007-BPKG/US-104 A 3941,952   IG5565 IG-2008-FRKG/10M/PH B 5381,376   IG6611 IGB3005-BPKG/PH F 4656,96
IFS242 IFK3004BANKG/US-104 A 3941,952   IG5566 IG-2008-FRKG/20M/PH Z 6510,336   IG6612 IGK3008BPKG/0,15M/PH/DT04 Z 5249,664
IFS243 IFK3007-ANKG/US-104 A 3941,952   IG5568 IGA3005-BPKG/US-100-DPS A 4732,224   IG6613 IGB3008BBPKG/M/V4A/US104 Z 5315,52
IFS244 IFB3004BBPKG/US-104 A 3941,952   IG5575 IGA3005-BPKG/TS-600-APS C 5814,144   IG6614 IGA3005ZBPKG/5M/SH A 18994,752
IFS245 IFB3007-BPKG/US-104 A 3941,952   IG5579 IGA3008-BPKG/TS-600-APS C 5814,144   IG6615 IGK3007BFRKG/IO/US-104 A 4318,272
IFS246 IFB3004BANKG/US-104 A 3941,952   IG5582 IGA3005-APKG/BS-201-APO C 5767,104   IG6616 IGK3012-FRKG/IO/US-104 A 4318,272
IFS247 IFB3007-ANKG/US-104 A 3941,952   IG5584 IGA3005-BPKG/BS-201-APS A 5033,28   IG6617 IGK3005-BPKG/6M/HEW D 8674,176
IFS248 IFK3004BAPKG/US-104 A 3941,952   IG5588 IGA3008-BPKG/BS-201-APS A 5033,28   IG7100 IGK3005-BPKG/US-100 A 2483,712
IFS249 IFK3004BBNKG/US-104 A 3941,952   IG5593 IG-2005-FRKG/PH A 4327,68   IG7101 IGK3008-BPKG/US-100 A 2483,712
IFS250 IFK3007-APKG/US-104 A 3941,952   IG5594 IGA2005-FRKG/PH A 4534,656   IG7102 IGK3005-ANKG/US-100 A 2483,712
IFS251 IFK3007-BNKG/US-104 A 3941,952   IG5595 IGA2005-FRKG/US A 4732,224   IG7103 IGK3008-ANKG/US-100 A 2483,712
IFS252 IFK3004BBPKG/2M/PUR A 4036,032   IG5596 IGA2008-FRKG/PH A 4534,656   IG7104 IGK3005-BPKG/I/2M A 2615,424
IFS253 IFK3007-BPKG/2M/PUR A 4036,032   IG5597 IGA2008-FRKG/US-100-IRF A 4732,224   IG7105 IGK3008-BPKG/I/2M A 2615,424
IFS254 IFK3004BANKG/2M/PUR A 4036,032   IG5602 IGA3008-BPKG/V4A/US-100-DPS A 4826,304   IG7106 IGK3005-ANKG/I/2M A 2615,424
IFS255 IFK3007-ANKG/2M/PUR A 4036,032   IG5606 IGA3008-BPKG/V4A/10-55V/10M A 5644,8   IG7107 IGK3008-ANKG/I/2M A 2615,424
IFS256 IFB3004BBPKG/2M/PUR A 4036,032   IG5614 IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH C 5663,616   IG7108 IGK3005-BPKG/I/US-100-DPS Z 2483,712
IFS257 IFB3007-BPKG/2M/PUR A 4036,032   IG5620 IGA2005-FRKG/6M/PH A 4958,016   IG7109 IGK3008-BPKG/I/US-100-DPS Z 2483,712
IFS258 IFB3004BANKG/2M/PUR A 4036,032   IG5629 IGA3008-APKG/V4A/10M Z 6397,44   IG7110 IGK3005-BPKG/I/2M Z 2700,096
IFS259 IFB3007-ANKG/2M/PUR A 4036,032   IG5647 IGK3005UBPKG/SC/US-104-DPS A 6199,872   IG7111 IGK3008-BPKG/I/2M Z 2700,096
IFS260 IFB3004BAPKG/US-104 A 3941,952   IG5667 IGK3005UBPKG/US-104-DPS A 5851,776   IG9983 IGB2005-ARKG/UP/US B-CNOBO  RT A 4798,08
IFS261 IFB3007-APKG/US-104 A 3941,952   IG5668 IGA2008-FRKG/6M/PH A 4958,016   IG9984 IGB2005-ARKG/UP/0,80M/US    RT A 7422,912
IFS262 IFB3004BBNKG/US-104 A 3941,952   IG5670 IGA2008-FRKG/10M A 5183,808   IGC001 IGK2008BARKA/M/LS-104AK A 5861,184
IFS263 IFB3007-BNKG/US-104 A 3941,952   IG5677 IGA3008-BPKG/V4A/BS-201-APS 94 Z 5936,448   IGC002 IGK2012-ARKA/M/LS-104AK A 5861,184
IFS264 IFK3004BBPKG/US-104 F 3941,952   IG5678 IGA2005-FRKG/4M Z 5362,56   IGC200 IGB2008BARKG/M/US-104-DRS A 4007,808
IFS265 IFK3007-BPKG/US-104 F 3941,952   IG5682 IGB2005-ARKG/UP/PUR         RT A 5842,368   IGC201 IGB2012-ARKG/M/US-104-DRS A 4007,808
IFS266 IFB3004BBPKG/US-104-DPS F 3941,952   IG5698 IGB3005-BPKG/MS/54MM/10M Z 6143,424   IGC202 IGB2008BARKG/M/US-104-ARS A 4007,808
IFS267 IFK3004BBPKG/US-104 F 3941,952   IG5703 IGK2008-FRKG/0,25M/PH/CS F 5795,328   IGC203 IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS A 4007,808
IFS268 IFK3004BBPKG/5M/PUR A 4177,152   IG5712 IGK3005-BPKG/US-104 A 4882,752   IGC204 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS A 4007,808
IFS272 IFB3004BBPKG/5M/PUR A 4177,152   IG5714 IGC2008-ARKG/UP C 4337,088   IGC205 IGB3012-BPKG/M/US-104-DPS A 4007,808
IFS274 IFB3004BANKG/5M/PUR A 4177,152   IG5715 IGB2008-ARKG/UP C 5005,056   IGC206 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS A 4666,368
IFS276 IFK3004BANKG/US-104 A 3941,952   IG5716 IGC2005-ARKG/UP C 4609,92   IGC207 IGB3008BAPKG/M/US-104-DPO A 4007,808
IFS277 IFK3004BBPKG/US-104 A 3941,952   IG5717 IGB2005-ARKG/UP B 4506,432   IGC208 IGB3012-APKG/M/US-104-DPO A 4007,808
IFS278 IFB3007-BPKG/0,6M/DT04 F 4741,632   IG5718 IGE2005-FRKG A 4572,288   IGC209 IGB3008BAPKG/M/US-104-DPO A 4666,368
IFS279 IFB3007-BPKG/0,9M/PH F 4036,032   IG5719 IGE2008-FRKG A 4572,288   IGC210 IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED A 5268,48
IFS27A IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D C 4308,864   IG5728 IGB2005-FRKG/PH B 5390,784   IGC211 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS/K0 B 7488,768
IFS280 IFK3004BAPKG/2M/PUR A 4036,032   IG5729 IGC2005SFRKG/KG-ST/2,5M/T F 6783,168   IGC213 IGKC012-ASKG/M/US-104-DRS/2LED C 4741,632
IFS281 IFK3004BBNKG/2M/PUR A 4036,032   IG5743 IGC3008-BPKG/10M/SH D 6406,848   IGC214 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS C 4036,032
IFS282 IFK3007-APKG/2M/PUR A 4036,032   IG5744 IGK3005-BPKG/V4A/US-100-DPS A 4826,304   IGC216 IGKC005-ASKG/M/US-104-DRS/2LED Z 5729,472
IFS283 IFK3007-BNKG/2M/PUR A 4036,032   IG5764 IGA2008-FRKG/V4A/6M/PH B 5654,208   IGC220 IGK3012-BPKG/M/US-104-DPS A 4704
IFS284 IFK3004BBNKG/5M/PUR F 4177,152   IG5765 IGA3008ZBPKG/US-100-DPS A 4958,016   IGC221 IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS A 4704
IFS285 IFK3004BBPKG/K1/US-104 A 3941,952   IG5769 IGA2005-FRKG/V4A/10M/PH Z 5729,472   IGC222 IGK2008BFRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5127,36
IFS286 IFK3010-BPKG/K1/US-104 A 3941,952   IG5771 IGA2005-FRKG/V4A/US-100-IRF/RT Z 5729,472   IGC223 IGK2012-FRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5127,36
IFS287 IFK3004BANKG/5M/PUR F 4177,152   IG5772 IGA2008-FRKG/V4A/US-100-IRF/RT A 4826,304   IGC224 IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS A 4148,928
IFS288 IFB3007-BPKG/5M/PUR A 4261,824   IG5773 IGA2005-FRKG/US-100-IRF     RT C 5315,52   IGC225 IGK3012-BPKG/M/US-104-DPS A 4148,928
IFS289 IFB3004BBPKG/K1/US-104 A 3941,952   IG5774 IG-2008-FRKG/PH C 4544,064   IGC226 IGB3005-BPKG/M/US-104-DPS A 4647,552
IFS28A IFB3007-BPKG/M/US/3D C 4393,536   IG5775 IGA2008-FRKG/US-100-IRF     RT C 4986,24   IGC227 IGB3008-BPKG/M/US-104-DPS A 4882,752
IFS290 IFB3010-BPKG/K1/US-104 A 3941,952   IG5777 IGA2008-FRKG/PH             RT Z 5033,28   IGC228 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS A 4647,552
IFS291 IFB3002-BPKG/US-104 F 4318,272   IG5778 IGA2005-FRKG/PH             RT C 4798,08   IGC229 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS Z 4882,752
IFS292 IFB3004BBPKG/US-104 F 4007,808   IG5783 IGA2005-FRKG/6M/PH          RT Z 5851,776   IGC230 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS B 4647,552
IFS293 IFB3004BAPKG/US-104 F 3941,952   IG5788 IGK3008BBPKG/US-100-DPS A 6275,136   IGC231 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS Z 4882,752
IFS294 IFB3004BBPKG/US-104 F 3941,952   IG5790 IGA3005ZBPKG/US-100-DPS B 4958,016   IGC232 IGK3005-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4769,856
IFS296 IFB3007-ANKG/2,5M/PUR F 4111,296   IG5792 IG-4005ZCPKG/6M/SH A 5917,632   IGC233 IGK3012-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4769,856
IFS297 IFB3004BBPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112   IG5793 IGB3005-BPKG/US-104 C 4675,776   IGC234 IGK2008BASI /M/US-104 A 5889,408
IFS298 IFB3008-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112   IG5795 IGB3005-ANKG/US-104 C 5202,624   IGC235 IGK2012-ASI /M/US-104 A 5889,408
IFS299 IFB3010-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112   IG5796 IGB3008-ANKG/US-100-DNS     RT Z 5569,536   IGC236 IGK3008BAPKG/M/US-104-DPO B 4704
IFS304 IFK3004BBPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112   IG5798 IGA3008-BPKG/55V B 4769,856   IGC239 IGB3008BBPKG/0,8M/PH/US F 4769,856
IFS305 IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112   IG5805 IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH C 6482,112   IGC240 IGB3012-BPKG/M/US-104-DPS A 4007,808
IFS306 IFK3010-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112   IG5806 IGA2005-FRKG/V4A/US-100-IRF/AU A 4826,304   IGC248 IGK3005-BPKG/AM/US-104-DPS A 4449,984
IFS307 IFB3002-BPKG/5M/PUR A 4177,152   IG5809 IGB2010-FRKG/US-100-IRF Z 5851,776   IGC249 IGK34,5-BPKG/AM/US-104-DPS/K0 A 6491,52
IFS308 IFB3004BBPKG/2M/US F 4318,272   IG5813 IGA3005-BPKG/V4A/US-100-DPS A 4826,304   IGC250 IGK34,5-APKG/AM/US-104-DPO/K0 A 6491,52
IFS309 IFB3004BBPKG/0,3M/PH/AMP N 4280,64   IG5817 IGB3008-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU A 5061,504   IGC251 IGK34,5-BPKG/AM/US-104-DPS/K0 F 6491,52
IFS310 IFK3004BBPKG/2M/PUR N 4036,032   IG5818 IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker Z 6303,36   IGC252 IGK3005-ANKG/AM/US-104-DNS A 4449,984
IFS311 IFB3007-APKG/0,6M/DT04 F 4741,632   IG5820 IGB2008BAROG/UP/2LED/3M/PH A 5315,52   IGC253 IGK3005-BPKG/AM/US-104-DPS D 4449,984
IFS312 IFK3004BBPKG/K1/US-104 F 3941,952   IG5822 IGB2005-ARKG/UP/US-100-IRS  RT B 5023,872   IGC254 IGK3005-APKG/M/US D 4863,936
IFS313 IFK3010-BPKG/K1/US-104 F 3941,952   IG5823 IGB2008-ARKG/UP/US-100-IRS  RT C 5212,032   IGC255 IGK3005-BPKG/M/US D 4863,936
IFS314 IFK3004BBPKG/2M/PUR F 4036,032   IG5827 IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker F 6303,36   IGC256 IGK3005-ANKG/AM/US D 4449,984
IFS315 IFK3004BAPKG/0,65M/PH/DTM F 4393,536   IG5839 IGB3005-BPKG/3M F 5757,696   IGC257 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS Z 4007,808
IFS316 IFK3004BAPKG/K1/V4A/US-104 N 4130,112   IG5840 IGK3005-BPKG/3M F 5409,6   IGC258 IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104 N 4449,984
IFS317 IFK3010-APKG/K1/V4A/US-104 N 4130,112   IG5841 IGK3012-BPKG/US-100-DPS A 6275,136   IGM200 IGKC008BASKG/M/US-104-DRS A 4205,376
IFS318 IFK3008-APKG/K1/V4A/US-104 N 4130,112   IG5842 IGA4008-CPKG/US-100-DPA A 4958,016   IGM201 IGKC012-ASKG/M/US-104-DRS A 4205,376
IFS322 IFB3004BBPKG/0,5M/AMP N 4318,272   IG5846 IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA RT A 5682,432   IGM202 IGKC008BASKG/M/6M/ZH A 4835,712
IFS700 IFB3004BANKG/2M/PUR A 3292,8   IG5862 IGB2005ZARKG/UP/3M/TP Z 5880   IGM203 IGKC012-ASKG/M/6M/ZH A 4835,712
IFS701 IFB3004BAPKG/2M/PUR A 3292,8   IG5865 IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH A 5607,168   IGM204 IGK3008BBPKG/M/60V/US-104-DPS A 4769,856
IFS702 IFB3004BBNKG/2M/PUR A 3292,8   IG5868 IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH B 6397,44   IGM205 IGK3012-BPKG/M/60V/US-104-DPS A 4769,856
IFS703 IFB3004BBPKG/2M/PUR A 3292,8   IG5872 IGB2005-ARKG/UP/6M Z 5757,696   IGM206 IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH A 5381,376
IFS704 IFB3007-ANKG/2M/PUR A 3292,8   IG5873 IGC2005-ARKG/UP/5M C 4976,832   IGM207 IGK3012-BPKG/M/60V/6M/ZH A 5381,376
IFS705 IFB3007-APKG/2M/PUR A 3292,8   IG5876 IGC2005-ARKG/UP/10M C 5503,68   IGM208 IGKC012-BSKG/M/US-104-DRO A 4139,52
IFS706 IFB3007-BNKG/2M/PUR A 3292,8   IG5878 IGC2005-BRKG/UP/6M D 5484,864   IGM209 IGKC008BBSKG/M/US-104-DRO A 4139,52
IFS707 IFB3007-BPKG/2M/PUR A 3292,8   IG5882 IGC2008-ARKG/UP F 5052,096   IGM210 IGKC008BASKG/M/0,3M/DT043P Z 5428,416
IFS708 IFB3004BAPKG/8M/PUR A 3669,12   IG5883 IGB3010-BPKG/US-104-DPS     RT F 5673,024   IGM212 IGKC012-ASKG/M/60V/0,2M/DT043P D 5691,84
IFS709 IFB2004BARKG/2M/PUR A 3292,8   IG5887 IGA3005-BPKG/2,5M/T         RT D 6453,888   IGM213 IGKC008BATKG/M/US D 4205,376
IFS710 IFB2007-ARKG/2M/PUR A 3292,8   IG5893 IGA3008-BPKG/BS-201-APS/94MM C 5014,464   IGM214 IGKC008BASKG/M/60V/US-104-DRS A 4769,856
IFS711 IFB2004BARKG/2M/PUR/UP A 3292,8   IG5899 IGB2008BBROG/UP/6M/PH C 6049,344   IGM215 IGKC008BATKG/M/PH D 4562,88
IFS712 IFB2007-ARKG/2M/PUR/UP A 3292,8   IG5902 IGA3004-BPKG/US-104-DPS/ACI/RT Z 7780,416   IGM216 IGKC012-ASKG/M/15M/ZH F 5842,368
IFS713 IFB2004BBRKG/2M/PUR A 3292,8   IG5905 IGK2008BFRKG/M/2LED/US-104-IRF B 5541,312   IGM217 IGKC008BASKG/M/60V/0,3M/MQS Z 5964,672
IFS714 IFB2007-BRKG/2M/PUR A 3292,8   IG5907 IGK2012-FRKG/M/2LED/US-104-IRF C 5729,472   IGM218 IGK2008BARKG/M/60V/0,90M F 5381,376
IFS715 IFB2004BBRKG/2M/PUR/UP A 3292,8   IG5910 IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA C 7742,784   IGM220 IGK3012-BPKG/M/60V/US-104-DPS Z 4769,856
IFS716 IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP A 3292,8   IG5916 IGB3008-BPKG/US-104 A 4732,224   IGM221 IGKC008BASKG/M/60V/0,4M/DTMH04 B 6030,528
IFS717 IFB2004BARKG/3M/PUR F 3368,064   IG5919 IGC2012-FRKG/PH             RT A 4958,016   IGM222 IGK3012-BPKG/M/60V/US-104-DPS F 4769,856
IFS718   F 3292,8   IG5924 IGB3008BBPKG/US-104 A 6275,136   IGR200 IGK3006BBPKG/AM/SC/US-104-DPS A 5259,072
IFS719 IFK2004BBRKG/2M/PUR F 3292,8   IG5927 IGA3005-BPKG/V4A/US-100-DPS/OL A 5738,88   IGR202 IGK3006BANKG/AM/SC/US-104-DNS A 5259,072
IFS720 IFB3004BBPKG/8M/PUR C 3744,384   IG5929 IGA3008BBPKG/US-104-DPS A 6275,136   IGR203 IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE A 6077,568
IFS721 IFB2004BARKG/5M/PUR A 3433,92   IG5930 IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS A 6275,136   IGR204 IGB2006BARKG/AM/SC/3,0M/2LED A 6077,568
IFS722 IFB2004BARKG/0,3M/PUR/US A 3763,2   IG5933 IGC2008-FRKG/PH C 4760,448   IGR205 IGB2006BARKG/AM/SC/5,0M/2LED A 6199,872
IFS723 IFB2004BBRKG/3M/PUR/UP F 3368,064   IG5937 IGA3005-BPKG/US-104-DPS A 4732,224   IGR206 IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE A 6077,568
IFS724 IFB2004BBRKG/2M/PUR/UP F 3292,8   IG5938 IGA3008-BPKG/US-104-DPS A 4732,224   IGR207 IGB3008BBPKG/AM/SC/V4A/US-104 N 5052,096
IFS725 IFB2004BARKG/6M/PUR/UP F 3593,856   IG5940 IGK3005-BPKG/US-104 A 4732,224   IGS001 IGK2008BARKA/M/LS-104AK A 5861,184
IFS726 IFB2004BBRKG/5M/PUR C 3518,592   IG5941 IGK3008-BPKG/US-104 A 4732,224   IGS002 IGK2012-ARKA/M/LS-104AK A 5861,184
IFT200 IFB3007-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4468,8   IG5942 IGB3005-BPKG/US-104 A 4732,224   IGS200 IGB2008BARKG/M/US-104-DRS A 4007,808
IFT201 IFB3007-APKG/M/V4A/US-104-DPO A 4468,8   IG5944 IG-3008-APKG/6M/OVERP C 5456,64   IGS201 IGB2012-ARKG/M/US-104-DRS A 4007,808
IFT202 IFKC007-ASKG/M/V4A/US-104-DRS A 5042,688   IG5947 IG-3008-APKG/7M C 5127,36   IGS202 IGB2008BARKG/M/US-104-ARS A 4007,808
IFT203 IFB3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4468,8   IG5949 IG-3008-APKG F 4666,368   IGS203 IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS A 4007,808
IFT204 IFB3004BAPKG/M/V4A/US-104-DPO A 4468,8   IG5951 IGK2008BFRKG/SC/2LED/US-104IRF Z 6406,848   IGS204 IGB3008BBPKG/US-104 A 4007,808
IFT205 IFKC004BASKG/M/V4A/US-104-DRS A 5042,688   IG5952 IGK2012-FRKG/SC/2LED/US-104IRF F 6105,792   IGS205 IGB3012-BPKG/US-104 A 4007,808
IFT206 IFB3004BBPKG/M/V4A/6M/WH A 5108,544   IG5953 IGK2008BFRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5099,136   IGS206 IGB3008BAPKG/US-104 A 4007,808
IFT207 IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH A 5315,52   IG5954 IGK2012-FRKG/M/2LED/US-104-IRF A 5099,136   IGS207 IGB3012-APKG/US-104 A 4007,808
IFT208 IFB3007-BPKG/M/V4A/6M/WH A 5108,544   IG5956 IG-3008-APKG/20M C 5917,632   IGS208 IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED A 4497,024
IFT209 IFB3007-BPKG/M/V4A/10M/WH A 5315,52   IG5958 IGK2008BFRKG/US-100-IRF C 5212,032   IGS209 IGKC012-ASKG/M/US-104-DRS/2LED A 4497,024
IFT20A IFB3004BAPKG/M/V4A/US104DPO/3D Z 4939,2   IG5971 IGC3008-BPKG/2,2M/AMP Z 5362,56   IGS20A IGB3008BBPKG/M/US/3D Z 4393,536
IFT210 IFGC007-ASKG/M/V4A/US-104-DRS A 5042,688   IG5972 IGC3008-BPKG/5,0M/AMP Z 5673,024   IGS210 IGB3008BBPKG/M/AS-514-TPS A 3932,544
IFT211 IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH F 5277,888   IG5973 IGC3008-BPKG/10M/AMP Z 6086,976   IGS211 IGB3012-BPKG/M/AS-514-TPS A 3932,544
IFT212 IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH Z 6171,648   IG5998 IGB2008BAROG/UP/SC/0.3UC Z 6510,336   IGS212 IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS A 4148,928
IFT213 IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH A 5042,688   IG6007 IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3M Z 8598,912   IGS213 IGK3012-BPKG/M/US-104-DPS A 4148,928
IFT214 IFB3007-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 4685,184   IG6013 IGA3008-BPKG/V4A/US-100-DPS Z 5259,072   IGS214 IGB3005-BPKG/US-104 A 4318,272
IFT215 IFKC004BASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5193,216   IG6017 IGA3008-BPKG/V4A/15M Z 6293,952   IGS215 IGB3008-BPKG/M/US-104-DPS Z 4534,656
IFT216 IFK3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4986,24   IG6018 IGB3008BBPKG/6M C 7159,488   IGS216 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS A 4318,272
IFT217 IFK3007-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4986,24   IG6020 IGA2008-FRKG/4M D 4826,304   IGS217 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS A 4318,272
IFT21A IFB3004BBPKG/M/V4A/US104DPS/3D Z 4939,2   IG6022 IGA2008-FRKG/12M D 5484,864   IGS218 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS Z 4468,8
IFT220 IFK3002-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 5230,848   IG6049 IG-3008-APKG/8,50M Z 5550,72   IGS219 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS Z 4468,8
IFT221 IFK3004-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 5230,848   IG6052 IGA3012-BNKG/0,1M/US100-DNO C 6030,528   IGS21A IGB3012-BPKG/M/US/3D Z 4393,536
IFT222 IFB3007-ANKG/M/V4A/US-104-DNS C 4685,184   IG6053 IGA3012-ANKG/0,98M/PH/US100DNS C 6030,528   IGS224 IGK3012-BPKG/M/6M F 5644,8
IFT223 IFKC007-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5202,624   IG6054 IGB3008-VNKG F 5428,416   IGS22A IGKC008BASKG/M/US/2LED/3D Z 4958,016
IFT224 IFKC004BASKG/M/V4A/US-100-DRS Z 5202,624   IG6055 IGA3008-BPKG/V4A/US-100-DPS C 4826,304   IGS230 IGB3012-APKG/US-104 F 4449,984
IFT228 IFK3004-BPKG/M/V4A/25M/WH Z 6500,928   IG6057 IGB2005-ARKG/UP/F Z 4666,368   IGS231 IGB3012-BPKG/US-104 F 4449,984
IFT229 IFB3002-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 4534,656   IG6058 IGA3005-BPKG/6M/T           RT Z 6557,376   IGS232 IGK3008BBPKG/US-104 A 3941,952
IFT230 IFB3004-BPKG/M/V4A/US-104-DPS C 4318,272   IG6059 IGB2005-ARKG/UP D 4355,904   IGS233 IGK3012-BPKG/US-104 A 3941,952
IFT231 IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5070,912   IG6060 IGA2008-FRKG/4M D 5023,872   IGS234 IGK3008BANKG/US-104 A 3941,952
IFT232 IFKC004-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5070,912   IG6061 IGK2008-FRKG/0,25M/PH/AMP B 5409,6   IGS235 IGK3012-ANKG/US-104 A 3941,952
IFT235 IFB3002-APKG/M/V4A/US-104-DPO D 4751,04   IG6062 IGA2005-FRKG/US-100-IRF A 5033,28   IGS236 IGB3008BBPKG/US-104 A 3941,952
IFT236 IFB3004-BPKG/M/V4A/10M Z 5447,232   IG6063 IGA2008-FRKG/12,5M Z 6416,256   IGS237 IGB3012-BPKG/US-104 A 3941,952
IFT237 IFB3002-BPKG/M/V4A/10M Z 5353,152   IG6065 IGB3008-VNKG/3,5M D 5738,88   IGS238 IGB3008BANKG/US-104 A 3941,952
IFT238 IFB3004-APKG/M/V4A/US-104-DPO Z 4459,392   IG6067 IGK3005-BPKG/K1/US-104-DPS Z 5814,144   IGS239 IGB3012-ANKG/US-104 A 3941,952
IFT240 IFK3003BBPKG/AM/US-104-DPS A 5052,096   IG6068 IGA3008-BPKG/US/55V D 5635,392   IGS240 IGK3008BAPKG/US-104 A 3941,952
IFT241 IFKC007-ASKG/M/V4A/0,9M/PH/AS F 5475,456   IG6071 IGC2008SFRKG/2M Z 5823,552   IGS241 IGK3008BBNKG/US-104 A 3941,952
IFT242 IFKC007-ASKG/M/V4A/0,4M/PH/AS F 5475,456   IG6072 IGC2008SFRKG/10M D 6171,648   IGS242 IGK3012-APKG/US-104 A 3941,952
IFT243 IFG3003BBPKG/AM/US-104-DPS A 5052,096   IG6073 IGB3008-ANKG D 5334,336   IGS243 IGK3012-BNKG/US-104 A 3941,952
IFT244 IFK3003BANKG/AM/US-104-DNS A 5052,096   IG6074 IGB3010-BPKG/2M/PULLDOWN 2K D 6933,696   IGS244 IGK3008BBPKG/2M/PUR A 4036,032
IFT245 IFK3006-BPKG/AM/P/US-104-DPS A 5898,816   IG6075 IGC2008SFRKG/3M D 5466,048   IGS245 IGK3012-BPKG/2M/PUR A 4036,032
IFT246 IFK3006-ANKG/AM/P/US-104-DNS A 5898,816   IG6076 IGC2008SFRKG/5M D 5560,128   IGS246 IGK3008BANKG/2M/PUR A 4036,032
IFT247 IFB3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS D 4468,8   IG6077 IGC2008SFRKG/8M D 5720,064   IGS247 IGK3012-ANKG/2M/PUR A 4036,032
IFT248 IFB3007-BPKG/M/V4A/US-104-DPS D 4468,8   IG6082 IGC2010-N/4M D 3791,424   IGS248 IGB3008BBPKG/2M/PUR A 4036,032
IFT249 IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH F 4741,632   IG6083 IGK3008A1PKG/US A 7987,392   IGS249 IGB3012-BPKG/2M/PUR A 4036,032
IFT250 IFK3006-ANKG/AM/P/US-104-DPS D 6096,384   IG6084 IGK3008A2PKG/US A 7987,392   IGS250 IGB3008BANKG/2M/PUR A 4036,032
IFT251 IFK3006-BPKG/AM/P/US-104-DPS D 5898,816   IG6085 IGA2005-FRKG/US-100-IRF A 4967,424   IGS251 IGB3012-ANKG/2M/PUR A 4036,032
IFT252 IFB3004BBPKG/M/V4A/20M/WH D 5917,632   IG6086 IGK3005A1PKG/US A 7987,392   IGS252 IGB3008BAPKG/US-104 A 3941,952
IFT253 IFB3004BBPKG/M/V4A/25M/WH F 7112,448   IG6087 IGK3005A2PKG/US A 7987,392   IGS253 IGB3012-APKG/US-104 A 3941,952
IFT254 IFG3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS F 9972,48   IG6088 IGB2008BARKG/0,25M/PH DT042P D 4826,304   IGS254 IGB3008BNKG/US-104 A 3941,952
IFT255 IFK3003BBPKG/AM/US-104 F 5052,096   IG6089 IGB2008BARKG/0,25M/PH DT042P D 4826,304   IGS255 IGB3012-BNKG/US-104 A 3941,952
IFT256 IFK3006-BPKG/AM/P/US-104 F 5898,816   IG6090 IGB2008BARKG/0,8M/PH DT042P D 4826,304   IGS256 IGK3008BBPKG/US-104 F 3941,952
IFT257 IFB3004BBPKG/AM/V4A/US-104 N 5052,096   IG6091 IG-3010-BPKG/10M PVC Z 5108,544   IGS257 IGK3012-BPKG/US-104 F 3941,952
IFW200 IFK3003BBPKG/K1/SC/US104 A 4421,76   IG6092 IG-3010-BPKG/6M PVC Z 4854,528   IGS258 IGB2008BARKG/M/US-104-DRS F 4007,808
IFW201 IFK3008-BPKG/K1/SC/US-104 A 4421,76   IG6094 IG-3010-APKG/6M PVC Z 4854,528   IGS267 IGK3008BBPKG/2M/PUR C 4130,112
IFW202 IFK3003BBPKG/M/K1/SC/US104 P01 Z 4421,76   IG6095 IG-3010-APKG/10M PVC Z 5108,544   IGS268 IGK3008BBPKG/0,09M/UL-100AI F 4346,496
IFW203 IFK3008-BPKG/M/K1/SC/US104-DPS Z 4525,248   IG6096 IG-3010-APKG/3,5M PVC/US Z 4958,016   IGS269 IGK3008BAPKG/2M/PUR A 4036,032
IFW204 IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104 A 3941,952   IG6097 IGC2008SFRKG/20M D 6801,984   IGS26A IGKC008BASKG/M/US/2LED/3D F 4958,016
IG0005 IG-2005-ABOA A 7347,648   IG6098 IGC2008SFRKG/15M D 6500,928   IGS270 IGK3012-APKG/2M/PUR A 4036,032
IG0006 IG-2008-ABOA A 7347,648   IG6099 IGK3008A1PKG Z 7987,392   IGS271 IGK3008BBNKG/2M/PUR A 4036,032
IG000A IGA2008-ABOA/3D Z 8335,488   IG6100 IGA2005-FRKG/0,6M/AMP F 5212,032   IGS272 IGK3012-BNKG/2M/PUR A 4036,032
IG0011 IGA2005-ABOA A 7620,48   IG6101 IG-3010-BPKG/20M Z 5409,6   IGS273 IGK4005-CPKG/US-104-DPA D 4036,032
IG0012 IGA2008-ABOA A 7620,48   IG6102 IG-3010-APKG/20M Z 5720,064   IGS274 IGK3010QBPKG/US-104 F 4412,352
IG001A IGA2008-ABOA/3D A 7375,872   IG6103 IGC2012-FRKG/6M/PH Z 5409,6   IGS275 IGK3008BBPKG/US-104 F 3941,952
IG0033 IG-2005-ABOA/6M B 8382,528   IG6104 IGK3008A1PKG/0,48M F 7987,392   IGS276 IGA3015-BPKG/US-104 F 4054,848
IG0037 IG-2008-ABOA/10M B 8655,36   IG6105 IGK4008BCPKG/2,65M/PH/DT04-4P C 5513,088   IGS277 IGK3008BBPKG/K1/US-104 A 3941,952
IG0051 IGA2005-ABOA/6M D 7959,168   IG6106 IGG3008-BPKG/0,1M/US F 6491,52   IGS278 IGK3015-BPKG/K1/US-104 A 3941,952
IG0054 IGA2008-ABOA/6M B 8072,064   IG6107 IGK38,5A1PKG/0,48M C 7987,392   IGS279 IGB3008BBPKG/K1/US-104 A 3941,952
IG0062 IGA2008-ABOA/V4A B 7940,352   IG6108 IGK3008A1PKG/0,2M D 7987,392   IGS27A IGB3008BBPKG/M/US/3D A 4393,536
IG0087 IGA2008-ABOA/V4A/10M B 8627,136   IG6109 IGK3008BANKG/0,65M/DT04-3P D 5164,992   IGS280 IGB3015-BPKG/K1/US-104 A 3941,952
IG0091 IG-2005-BBOA A 7620,48   IG6110 IGK3008BBPKG/0,075M/UL-100AI D 5738,88   IGS281 IGB3008BAPKG/US-104 F 3941,952
IG0092 IG-2008-BBOA A 7620,48   IG6111 IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P D 5738,88   IGS282 IGB3008BBPKG/US-104 F 3941,952
IG0093 IGA2005-BBOA A 7808,64   IG6112 IGK3008BANKG/0,914M/WEATHER Z 5371,968   IGS283 IGK3008BBPKG/5M/PUR C 4365,312
IG0094 IGA2008-BBOA A 7808,64   IG6113 IGK3008BANKG/0,08M/US-100 F 4986,24   IGS284 IGB3008BBPKG/15M/PUR C 5014,464
IG0097 IG-2005-BBOA/10M A 7959,168   IG6115 IGK3008BBPKG/0,125M/PH Z 5381,376   IGS285 IGK4005-CPKG/US-104-DPA F 4036,032
IG0101 IG-2008-BBOA/10M A 8222,592   IG6116 IGK3008BBPKG/0,15M/PH/DT06-3S C 6350,4   IGS286 IGK3008BANKG/2,5M/PUR F 4111,296
IG010A IGA2005-ABOA/10M/3D Z 9916,032   IG6117 IGK3008BBPKG/0,075M/UL-100AI Z 5738,88   IGS287 IGB3008BBPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112
IG0112 IGA2008-BBOA/V4A/6M C 9116,352   IG6118 IGK3008BBPKG/0,47M/PH/DT04-3P C 5738,88   IGS288 IGB3012-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112
IG0226 IGA2005-ABOA/SL/TS-600-A Z 9718,464   IG6119 IGA3008ZBPKG/5M/SH A 18994,752   IGS289 IGB3015-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112
IG0228 IGA2008-ABOA/SL/TS-600-A Z 9868,992   IG6120 IGA2008-FRKG/PH D 4939,2   IGS290 IGK3008BBPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112
IG0231 IGA2005-ABOA/BS-201-A A 8043,84   IG6121 IGB3008-ANKG D 5550,72   IGS291 IGK3012-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112
IG0232 IGA2005-BBOA/BS-201-A Z 9577,344   IG6122 IGK3008BANKG/0,08M/US-100 Z 5146,176   IGS292 IGK3015-BPKG/K1/V4A/US-104 A 4130,112
IG0233 IGA2008-ABOA/BS-201-A A 8043,84   IG6123 IGK3008BANKG/0,914M/WEATHER Z 5371,968   IGS293 IGB3015-APKG/K1/US-104 N 3941,952
IG0303 IGA2008-ABOA/V4A/BS-201-A D 9172,8   IG6124 IGB3008-APOG/10M D 5296,704   IGS294 IGK3008BBPKG/US-104 F 3941,952
IG0305 IGA2005-ABOA/RT C 8514,24   IG6125 IGB3005-BPKG/10M/PH Z 5371,968   IGS295 IGB3008BBPKG/US-104 F 3941,952
IG0307 IGA2008-ABOA                RT C 8711,808   IG6126 IGKC008BASKG/US C 4073,664   IGS297 IGK3008BBPKG/2M/US F 4412,352
IG0311 IGA2008-ABOA/BS-201-A/94/RT Z 9549,12   IG6127 IG-3010-APKG/6M/PUR D 5390,784   IGS298 IGB3008BBPKG/0,3M/PH/AMP N 4280,64
IG0312 IGA2005-ABOA/BS-201-A/94/RT Z 9549,12   IG6128 IGK4008BCPKG/2,65M/PH D 5607,168   IGS299 IGK3008BBPKG/2M/PUR D 4036,032
IG0313 IGA2008-BBOA/RT C 8758,848   IG6129 IGB3010-BPKG/2M/PULLDOWN 2K F 7629,888   IGS300 IGK4008BCPKG/K1/V4A/US-104 D 4506,432
IG0321 IGA2005-BBOA/V4A/RT Z 9360,96   IG6130 IGB2005-FRKG/4M/PH D 5541,312   IGS301 IGK4012-CPKG/US-104-DPA N 4036,032
IG0325 IG-2005-ABOA C 8279,04   IG6131 IGK3008BBPKG/0,3M/PH/DT04-4P D 5738,88   IGS302 IGK3008BBPKG/K1/US-104 F 3941,952
IG0326 IG-2005-BBOA C 8711,808   IG6132 IGK3008BBPKG/0,075M/UL-100AI Z 5927,04   IGS303 IGK3015-BPKG/K1/US-104 F 3941,952
IG0327 IGA2005-BBOA/RT C 8994,048   IG6133 IGB2012-ARKG/0,45M/DT04-2P D 5014,464   IGS304 IGK3008BBPKG/2M/PUR F 4036,032
IG0328 IGA2005-ABOA/V4A/RT C 8627,136   IG6134 IGB2012-ARKG/1,7M/DT04-2P F 5014,464   IGS305 IGK3008BBPKG/0,15M/PUR/DT04-3P F 4459,392
IG0330 IG-2008-ABOA C 8279,04   IG6135 IG-3010-BPKG/6M/ZH F 5644,8   IGS306 IGK3008BAPKG/K1/V4A/US-104 N 4130,112
IG0331 IG-2008-BBOA                RT Z 8947,008   IG6136 IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P F 6030,528   IGS307 IGK3015-APKG/K1/V4A/US-104 N 4130,112
IG0334 IGA2008UARKA/SC/SL/LS-100AK Z 8834,112   IG6137 IGB3005-APOG/0,35M/MOLEX D 4958,016   IGS308 IGK3012-APKG/K1/V4A/US-104 N 4130,112
IG0335 IGA2005UARKA/SC/SL/LS-100AK Z 8834,112   IG6138 IGB3008BBPKG/1.92M/MOLEX D 7272,384   IGS309 IGK3012-BPKG/US-104 F 3941,952
IG0337 IGA2005-ABOA/SL/LS-100AK/RT A 8909,376   IG6139 IGA2008-FRKG/0,86M/DT04-2P F 5259,072   IGS700 IGB3008BANKG/2M/PUR A 3575,04
IG0341 IGA2008-ABOA/SL/LS-100AK/RT B 8909,376   IG6140 IGB2005-ARKG/UP/0,36M/AMP D 6058,752   IGS701 IGB3008BAPKG/2M/PUR A 3575,04
IG0342 IGA2008-BBOA/SL/LS-100AK    RT Z 9614,976   IG6141 IGK3008BANKG/0,08M/US-100 Z 4986,24   IGS702 IGB3008BBPKG/2M/PUR A 3575,04
IG0344 IGK2008BABOA/SL/LS100-AK    RT C 8909,376   IG6142 IGK3008BBPKG/0,075M/UL-100AI F 5738,88   IGS703 IGB3012-ANKG/2M/PUR A 3575,04
IG0345 IGK2012-ABOA/SL/LS100-AK    RT C 8561,28   IG6143 IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P Z 5738,88   IGS704 IGB3012-APKG/2M/PUR A 3575,04
IG0348 IGB2005-ABOA/SL/LS-100AK/RT C 7921,536   IG6144 IG-4010-CPKG/10M/TPE D 5287,296   IGS705 IGB3012-BPKG/2M/PUR A 3575,04
IG0349 IGB2005-BBOA/SL/LS-100AK/RT C 8683,584   IG6145 IG-4010-CPKG/20M/TPE D 5898,816   IGS706 IGB3008BBNKG/2M/PUR A 3575,04
IG0350 IGB2008-ABOA/SL/LS-100AK/RT C 8448,384   IG6146 IG-4010-CPKG/3,5M/TPE/US D 5136,768   IGS707 IGB3012-BNKG/2M/PUR A 3575,04
IG0351 IGB2008-BBOA/SL/LS-100AK    RT C 8683,584   IG6147 IG-4010-CPKG/6M/TPE D 5033,28   IGS708 IGB2008BARKG/2M/PUR A 3575,04
IG0356 IGC2005-ABOA/5M/PH C 7573,44   IG6148 IGK4008BCPKG/0,6M/PH/DT04-4P F 5513,088   IGS709 IGB2012-ARKG/2M/PUR A 3575,04
IG0357 IGC2008-ABOA/3M/PH Z 8316,672   IG6149 IGK4008BCPKG/2M/PH/DT04-4P F 5513,088   IGS710 IGB2008BARKG/2M/PUR/UP A 3575,04
IG0358 IGC2005-BBOA/6M/PH Z 9088,128   IG6150 IGK4008BCPKG/2,6M/PH/DT04-4P F 5701,248   IGS711 IGB2012-ARKG/2M/PUR/UP A 3575,04
IG0360 IGA2005-ABOA/V4A/6M C 9483,264   IG6151 IGB2008BAROG/UP/0,86M/DT04-2P F 5541,312   IGS712 IGB2008BBRKG/2M/PUR A 3575,04
IG0362 IGK2010-FBOA/LS-200-K + KABDOS F 10235,904   IG6152 IGA2005-FRKG/US F 4732,224   IGS713 IGB2012-BRKG/2M/PUR A 3575,04
IG0363 IGC2008-BBOA C 8203,776   IG6153 IGA3008ZBPKG/15M/SH F 23294,208   IGS714 IGB2008BBRKG/2M/PUR/UP A 3575,04
IG0365 IGA2005-ABOA D 7620,48   IG6154 IGB3008BBPKG/US-104 D 3941,952   IGS715 IGB2012-BRKG/2M/PUR/UP A 3575,04
IG0366 IGA2008-ABOA D 7620,48   IG6155 IGB3012-BPKG/US-104 D 3941,952   IGS716 IGB3008BANKG/15M/PUR F 4553,472
IG0367 IGA2005-BBOA D 7808,64   IG6156 IGB3008BAPKG/US-104 D 3941,952   IGS717 IGB3008BANKG/5M/PUR F 3800,832
IG0368 IGA2008-BBOA D 7808,64   IG6157 IGB3012-APKG/US-104 D 3941,952   IGS718 IGB2008BARKG/10M/PUR A 3951,36
IG0369 IGA2005-ABOA/V4A/10M C 10461,696   IG6158 IGB3008BANKG/US-104 F 3941,952   IGS719 IGB2008BBRKG/10M/PUR A 3951,36
IG0370 IGA2005-BBOA/V4A/10M/RT Z 10075,968   IG6159 IGB3012-ANKG/US-104 D 3941,952   IGS720 IGB2008BARKG/5M/PUR A 3716,16
IG0374 IGC2012-ABOA A 8438,976   IG6160 IGB3008BBNKG/US-104 D 3941,952   IGS721 IGB2008BARKG/0,3M/PUR/US A 4045,44
IG0375 IGK2008BABOA/SC/SL/LS-100AK RT Z 8777,664   IG6161 IGB3012-BNKG/US-104 D 3941,952   IGS722 IGB3008BANKG/0.5M/PUR F 3528
IG0376 IGK2012-ABOA/SC/SL/LS-100AK RT Z 8495,424   IG6162 IGK3008BBPKG/US-104 D 3941,952   IGT001 IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK A 6491,52
IG0378 IGK2005-ABOA/PH C 8758,848   IG6163 IGK3012-BPKG/US-104 D 3941,952   IGT002 IGK2005-ARKA/M/V4A/LS-104AK A 6491,52
IG0390 IG-2008ZABOA/SH C 8119,104   IG6164 IGK3008BAPKG/US-104 D 3941,952   IGT005 IGK2005-ARKA/M/V4A/LS-104AK D 6491,52
IG0397 IGA2005-ABOA/6M/BL         S02 F 7959,168   IG6165 IGK3012-APKG/US-104 D 3941,952   IGT006 IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK D 6491,52
IG0398 IGA2008-ABOA/6M F 8072,064   IG6166 IGK3008BANKG/US-104 D 3941,952   IGT200 IGB3012-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4468,8
IG0400 IGA2005-ARKA C 8128,512   IG6167 IGK3012-ANKG/US-104 D 3941,952   IGT201 IGB3012-APKG/M/V4A/US-104-DPO A 4468,8
IG0402 IGB2008BARKA/BS-400B C 9652,608   IG6168 IGK3008BBNKG/US-104 D 3941,952   IGT202 IGKC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS A 5042,688
IG0403 IGA2005-BRKA D 8128,512   IG6169 IGK3012-BNKG/US-104 D 3941,952   IGT203 IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4468,8
IG0404 IGA2005-ABOA/7M D 8175,552   IG6170 IGB3008BBPKG/2M/PUR D 4036,032   IGT204 IGB3008BAPKG/M/V4A/US-104-DPO A 4468,8
IG4000 IGK2008BABOA/MONOALTERNANCE RT C 8448,384   IG6171 IGB3012-BPKG/2M/PUR D 4036,032   IGT205 IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS A 5042,688
IG500A IGA3008-BPKG/55V/3D Z 5080,32   IG6172 IGB3008BANKG/2M/PUR D 4036,032   IGT206 IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH A 5108,544
IG501A IGB3008-BPKG/US/3D Z 5362,56   IG6173 IGB3012-ANKG/2M/PUR D 4036,032   IGT207 IGB3008BBPKG/M/V4A/10M/WH A 5315,52
IG502A IGB4010-CPKG/V4A/US/3D Z 6425,664   IG6174 IGK3008BBPKG/2M/PUR D 4036,032   IGT208 IGB3012-BPKG/M/V4A/6M/WH A 5108,544
IG503A IGB3008BBPKG/US-104-DPS/3D Z 6754,944   IG6175 IGK3012-BPKG/2M/PUR D 4036,032   IGT209 IGB3012-BPKG/M/V4A/10M/WH A 5315,52
IG504A IGB3005-BPKG/3D Z 5005,056   IG6176 IGK3008BANKG/2M/PUR D 4036,032   IGT20A IGB3008BBPKG/M/V4A/US104/3D/3G Z 5146,176
IG505A IGA3008-BPKG/US/ Z 5099,136   IG6177 IGK3012-ANKG/2M/PUR D 4036,032   IGT211 IGGC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS A 5042,688
IG506A IGA2008-FRKG/PH/3D Z 4901,568   IG6178 IGB3008BAPKG/2M/PUR D 4036,032   IGT212 IGGC012-ASKG/M/V4A/6M/WH Z 5287,296
IG507A IGA2008-FRKG/6M/PH/3D Z 5136,768   IG6179 IGB3012-APKG/2M/PUR D 4036,032   IGT213 IGKC012-ASKG/M/V4A/10M/WH A 5616,576
IG509A IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D Z 5259,072   IG6180 IGB3008BBNKG/2M/PUR D 4036,032   IGT214 IGKC005-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5287,296
IG510A IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D A 5644,8   IG6181 IGB3012-BNKG/2M/PUR D 4036,032   IGT215 IGB3012-BPKG/M/V4A/25M/WH C 6190,464
IG511A IGK3012-BPKG/AM/P/US104/3G/3D A 6604,416   IG6182 IGG3008-BPKG/0,1M/US N 6491,52   IGT216 IGB3012-APKG/M/V4A/US-104-DPO F 2003,904
IG512A IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D A 5644,8   IG6183 IGK3008BAPKG/2M/PUR D 4036,032   IGT218 IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5193,216
IG513A IGA3008-BPKG/3D A 6689,088   IG6184 IGK3012-APKG/2M/PUR D 4036,032   IGT219 IGK3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4986,24
IG514A IGA4010-CPKG/V4A/US/3D A 7197,12   IG6185 IGK3008BBNKG/2M/PUR D 4036,032   IGT21A IGB3008BAPKG/M/V4A/US104/3D/3G Z 5099,136
IG515A IGA2008-FRKG/3D A 5005,056   IG6186 IGK3012-BNKG/2M/PUR D 4036,032   IGT220 IGK3012-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4986,24
IG516A IGB3005-BPKG/3D F 5005,056   IG6187 IGK3008BBPKG/US-104 F 3941,952   IGT223 IGB3008BBPKG/M/V4A/50M/WH F 7761,6
IG517A IGA3008-BPKG/55V/3D C 5080,32   IG6188 IGK3012-BPKG/US-104 F 3941,952   IGT224 IGK3005-BPKG/M/V4A/US-104-DPS C 4986,24
IG518A IGB4010-CPKG/V4A/US/3D C 6425,664   IG6189 IGK3008BAPKG/US-104 F 3941,952   IGT225 IGK3008-BPKG/M/V4A/US-104-DPS Z 5230,848
IG5202 IGA4008-CPKG/V4A A 4882,752   IG6190 IGK3012-APKG/US-104 F 3941,952   IGT226 IGK3005-APKG/M/V4A/US-104-DPO Z 5155,584
IG5221 IGB3005-BPKG A 4534,656   IG6191 IGK3008BBPKG/2M/PUR F 4036,032   IGT227 IGKC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5221,44
IG5234 IGB3005-ANKG A 4798,08   IG6192 IGK3012-BPKG/2M/PUR F 4036,032   IGT228 IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS C 4976,832
IG5240 IGB3005-BPKG/6M A 4958,016   IG6193 IGC3008-BPKG/5M F 5456,64   IGT229 IGKC005-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5221,44
IG5246 IGB3005-APOG A 4798,08   IG6194 IGK4008BCPKG/2,65M/PH F 5607,168   IGT230 IGKC008-ASKG/M/V4A/25M/WH Z 6820,8
IG5285 IGB3008-BPKG A 4534,656   IG6195 IGA3008-BPKG/V4A/20M F 5823,552   IGT231 IGK3005-BPKG/M/V4A/25M/WH Z 6397,44
IG5286 IGB3008-APOG A 4798,08   IG6197 IGB3008BBPKG/PULLDOWN 2 kOhm F 6933,696   IGT236 IGK3008-BPKG/M/V4A/25M/WH Z 6500,928
IG5290 IGB3008-BPKG/6M A 4769,856   IG6198 IGB3008BAPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP N 7752,192   IGT237 IGB3005-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4318,272
IG5318 IGB3008-BPKG/US-104 A 4732,224   IG6199 IGK3008BBPKG/0,15M/PH/DT06-3S F 6350,4   IGT238 IGB3008-BPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4318,272
IG5319 IGB3008-APKG/US-104 A 4958,016   IG6200 IGK4008BCPKG/0,2M/PH/DT04-4P D 5513,088   IGT239 IGKC005-ASKG/M/V4A/US-104-DRS Z 5155,584
IG5336 IGA3005-BPKG/6M A 4958,016   IG6201 IGA3008-BPKG/0,5M/AMP N 4816,896   IGT240 IGKC008-ASKG/M/V4A/US-104-DRS A 4910,976
IG5337 IGA3005-BPKG/10M Z 5983,488   IG6202 IGB3008-VNKG/0,5M/AMP N 5908,224   IGT241 IGA3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS A 4798,08
IG5339 IG-3005-BPKG/6M A 4732,224   IG6203 IGB3010-BPKG/0,5M/PULLDOWN/AMP N 7215,936   IGT242 IGB3005-APKG/M/V4A/US-104-DPO Z 4459,392
IG5345 IGA3008-BPKG/10M Z 5898,816   IG6564 IGB3008-APOG/6M F 6350,4   IGT243 IGB3008-APKG/M/V4A/US-104-DPO Z 4534,656
IG5347 IG-3008-BPKG/10M A 4986,24   IG6565 IGKC008BASKG/US-104-DRS A 4083,072   IGT244 IGB3005-BPKG/M/V4A/10M Z 5353,152
IG5349 IG-3008-APKG A 4534,656   IG6566 IGKC012-ASKG/US-104-DRS A 4083,072   IGT245 IGB3008-BPKG/M/V4A/10M F 5701,248
IG5357 IGA3005-APKG A 4798,08   IG6567 IGKC008BBSKG/US-104-DRO A 4083,072   IGT247 IGK3005-BPKG/AM/US-104-DPS A 5052,096
IG5361 IGA3005-ANKG A 4798,08   IG6568 IGKC012-BSKG/US-104-DRO F 4290,048   IGT248 IGK3005-ANKG/AM/US-104-DNS A 5052,096
IG5369 IG-3005-ANKG B 5033,28   IG6569 IGC3005-BPKG Z 4468,8   IGT249 IGK3012-BPKG/AM/P/US-104-DPS A 5898,816
IG5373 IG-3005-BNKG Z 5381,376   IG6571 IGK3005-BNKG/10M D 6275,136   IGT250 IGK3012-ANKG/AM/P/US-104-DNS A 5898,816
IG5377 IGA3008-APKG A 4798,08   IG6572 IGA3005-BPKG/0,6M/AMP D 4845,12   IGT251 IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS D 4468,8
IG5378 IGA3008-APKG/6M A 5164,992   IG6573 IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3/US F 6246,912   IGT252 IGB3012-BPKG/M/V4A/US-104-DPS D 4468,8
IG5381 IGA3008-ANKG A 4798,08   IG6575 IGA3005UBPKG/SC/US-104 F 6557,376   IGT254 IGK3012-ANKG/AM/P/US-104-DPS D 5898,816
IG5397 IGA3005-BPKG A 4534,656   IG6576 IGB3005-APKG/3M D 4854,528   IGT255 IGK3012-BPKG/AM/P/US-104-DPS D 6096,384
IG5398 IGA3008-BPKG A 4534,656   IG6577 IGB3005-BPKG/3M D 4591,104   IGT256 IGK3005-BPKG/AM/US-104 F 5052,096